De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De follow-up van NICU-kinderen met gehoorverlies na 3-5 jaar 17 januari 2013 Terugkomdag NICU neonatale gehoorscreening E.A. van de Ven H.L.M. van Straaten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De follow-up van NICU-kinderen met gehoorverlies na 3-5 jaar 17 januari 2013 Terugkomdag NICU neonatale gehoorscreening E.A. van de Ven H.L.M. van Straaten."— Transcript van de presentatie:

1 De follow-up van NICU-kinderen met gehoorverlies na 3-5 jaar 17 januari 2013 Terugkomdag NICU neonatale gehoorscreening E.A. van de Ven H.L.M. van Straaten

2 Congenitaal gehoorverlies Prevalentie in NICU-populatie: 1,7 % (algemene bevolking 0,067 %) Risicofactoren permanent gehoorverlies bij kinderen: – >5 dagen opname op NICU – ECMO – Beademing – Ototoxische medicatie (gentamycine, tobramycine, furosemide) – Hyperbilirubinemie wv wisseltransfusie – Craniofaciale afwijkingen – Infecties in utero – Meningitis

3 Ontwikkeling Eerste jaren cruciaal in taalontwikkeling Noodzaak auditieve prikkels Taalontwikkeling van invloed op cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling Prelinguaal gehoorverlies zonder aangepast taalaanbod  niveau begrijpend lezen 8-jarig kind 1/3 van de kinderen met unilateraal gehoorverlies heeft schoolproblemen Discrepantie cognitieve non-verbale en taalontwikkeling

4 Ontwikkeling Prognose verbetert bij vroege diagnostiek (<3 mnd) en interventie (<6 mnd) (DECIBEL-studie) – Spraaktaalontwikkeling – Algemene ontwikkeling – Sociale ontwikkeling – Grove motoriek – Kwaliteit van leven Prematuriteit, laag geboortegewicht en/of andere co- morbiditeit geven extra risico op ontwikkelingsachterstand 33-50% van de kinderen met congenitaal gehoorverlies heeft comorbiditeit

5 Vroegtijdige opsporing Steeds meer landen met universele neonatale gehoorscreening (UNHS) Vroegtijdige opsporing moet leiden tot vroegtijdige behandeling en begeleiding Landelijke screening geleidelijk ingevoerd in de periode 2002- 2006 Gehoorscreening op NICU’s ingevoerd in de periode 1998- 2002 (+ PICU in 2003)

6 Doel onderzoek Hoe gaat het met de NICU-kinderen met gehoorverlies op de leeftijd van 3-5 jaar? Evaluatie van algemene kenmerken, audiologische kenmerken, ontwikkeling en kwaliteit van leven bij NICU- kinderen met gehoorverlies op de leeftijd van 3-5 jaar Vergelijking van de ontwikkeling en kwaliteit van leven met de slechthorende kinderen uit de jeugdgezondheidszorg

7 Onderzoekspopulatie DECIBEL-studie, Korver et al. Geboortedatum 1-1-2003 t/m 31-12-2005 Permanent gehoorverlies* Retrospectief geïdentificeerd bij AC’s Audiologische dossiers voor algemene en audiologische kenmerken Informed consent  opvragen medische gegevens en deelname aan ouderrapportages * Bilateraal permanent geleidings- of perceptief gehoorverlies van > 40 dB in het beste oor

8 = 35,1 % (responders) = 90,9 % (deelnemers)

9 Parameters Algemene kenmerken Audiologische kenmerken ‘Performance measures’ – Primaire communicatiemethode – Schooltype Ontwikkeling – Child Development Inventory  algemene, psychomotorische ontwikkeling – MacArthur Communicative Development Inventory  expressieve spraaktaal-ontwikkeling – Pediatric Quality of Life Inventory 4.0  kwaliteit van leven – Ontwikkelingsparameters vergeleken met slechthorende jeugdgezondheidszorgpopulatie

10 Resultaten Algemene kenmerken – 59,1 % ♂ – Gem. geboortegewicht: 1992 g (sd 1070 g) – Gem. zwangerschapsduur: 32,8 wkn (sd 5,3 wkn) – Slechte start*: 39,6% Audiologische kenmerken – 5,6 % geslaagd voor eerste neonatale gehoortest  sensitiviteit: 94 % – 55,7 % ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies (> 60 dB) – Gem. leeftijd t.t.v. eerste aanpassing: 15,6 mnd (sd 12,1 mnd) – Aanpassing < 6 mnd: 21 % (!) * Slechte start: APGAR ≤5 na 5 minuten

11 Resultaten Oorzaak gehoorverlies

12 Resultaten Communicatiemethode – 82,8 % gebruikt een combinatie van gesproken taal en gebarentaal Onderwijs – 71,4 % gaat naar doven- en slechthorendenonderwijs – 25 % bezoekt regulier onderwijs Mogelijke samenhang communicatiemethode en schooltype

13 Resultaten Child Development Inventory – Alle gemiddelde scores < 80, m.u.v. fijne motoriek (87,1) – Algemene ontwikkeling gemiddeld 75,0 – Totale taalquotiënt gemiddeld 75,5 – Verschillen met slechthorende jeugdgezondheidszorgpopulatie niet statistisch significant – Verschillen wat betreft sociale ontwikkeling (70,1 vs 75,2), zelfredzaamheid (80,0 vs 86,2) en grove motoriek (72,0 vs 83,4) wel klinisch relevant ten nadele van NICU-populatie

14 Resultaten Quotiënt ≥ 80: normale ontwikkeling Quotiënt 70 – 80: laagnormale ontwikkeling Quotiënt < 70: vertraagde ontwikkeling

15 Resultaten MacArthur Communicative Development Inventory – Totaal aantal woorden in gesproken taal: 44,8 uit maximum van 100 – Totaal aantal woorden in gebarentaal: 23,3 uit maximum van 100 – Rapportage gevalideerd voor gebruik tot 36 maanden, ons cohort was gemiddeld 47 maanden – NICU-kinderen gebruiken significant meer woorden in gebarentaal dan slechthorende kinderen uit de jeugdgezondheidszorg (23,3 vs 10,6; P = 0,009) – Verschil in totaal aantal gesproken woorden niet statistisch significant, maar gemiddelde wel ten nadele van NICU-kinderen (44,8 vs 53,8)

16 Resultaten Pediatric Quality of Life Inventory 4.0 – Gemiddelde beoordeling ‘Totaal functioneren’: 79,4 (maximum 100) – Gemiddelde beoordeling ‘Fysiek functioneren’ scoort het beste: 85,0 – Sociaal functioneren (75,4 vs 85,3; P = 0,004) en ‘psychosocial health summary score’ (75,9 vs 82,4; P = 0,018) zijn significant verschillend ten nadele van de NICU-kinderen

17 Wat betekent dit? Beperkingen – Kleiner cohort dan verwacht o.b.v. prevalentie – Klein percentage ‘responders’ (35 %)  ‘responders’ en ‘non- responders’ wel vergelijkbaar op algemene en audiologische kenmerken – Leeftijdscorrectie voor prematuriteit? – Gebruik van ouderrapportages

18 Wat betekent dit? Slechthorendheid lijkt op de voorgrond te staan in vergelijking tot andere fysieke beperkingen – Grote aandeel doven- en slechthorendenonderwijs in vergelijking tot ander speciaal onderwijs. – Fysiek functioneren als beste beoordeeld als kwaliteit-van- leven-subschaal

19 Wat betekent dit? NICU-kinderen hebben over het algemeen een verhoogd risico op vertraagde ontwikkeling, met name spraaktaal MAAR… Scores w.b. taalontwikkeling (volgens CDI) van slechthorende NICU-kinderen zijn vergelijkbaar met de slechthorende jeugdgezondheidszorgpopulatie Goede scores wat betreft fijne motoriek Andere vlakken van ontwikkeling: relatief lage scores, over het algemeen slechter dan slechthorende jeugdgezondheidszorg- populatie

20 Wat betekent dit? Kwaliteit van leven nadelig beïnvloed, m.n. het sociaal functioneren – In literatuur is beschreven dat het effect van prematuriteit/laag geboortegewicht op de kwaliteit van leven met de leeftijd afneemt – Ouderrapportage kan een onderwaardering van de daadwerkelijke kwaliteit van leven geven Vervolgonderzoek noodzakelijk – Vergelijking horende vs slechthorende NICU-kinderen – Zo kan worden gecorrigeerd voor de comorbiditeit van NICU-kinderen

21 Conclusie Permanent gehoorverlies is een belangrijk probleem in de NICU-populatie Slechthorende NICU-kinderen vormen een kwetsbare groep wat betreft ontwikkeling en kwaliteit van leven Gerichte, regelmatige follow-up noodzakelijk om problemen zo snel mogelijk te signaleren en zo nodig behandeling en/of begeleiding aan te bieden Mogelijk enige verbetering te bereiken door eerste aanpassing daadwerkelijk < 6 maanden te plaatsen

22 Vragen?


Download ppt "De follow-up van NICU-kinderen met gehoorverlies na 3-5 jaar 17 januari 2013 Terugkomdag NICU neonatale gehoorscreening E.A. van de Ven H.L.M. van Straaten."

Verwante presentaties


Ads door Google