De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evelien Buyse, Karine Verschueren en Walter Magez Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60 (2005), p. 15-25.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evelien Buyse, Karine Verschueren en Walter Magez Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60 (2005), p. 15-25."— Transcript van de presentatie:

1 Evelien Buyse, Karine Verschueren en Walter Magez Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60 (2005), p. 15-25

2 Inleiding Ontstaan van Covaar II:  behoefte aan objectieve informatie omtrent leervermogen anderstalige cursisten ==> cognitieve- vaardiheidstest als hulp bij trajectbepaling

3 Aanpassingen aan doelgroep:  oefenfase vooraf ==> ervaring met werkwijze  eigenlijke test instucties bij oefenfase kunnen volledig non-verbaal gebeuren  er wordt in de test gepeild naar inductief redeneren (deel van intelligentie minst beinvloed door verschil in leerervaring)

4 Methode Deelnemers en procedure  262 respondenten, grootste deel had al nederlandse les gevolgd  13 organisaties namen deel  afnames in collectief verband  achtergrondinformatie over meeste respondenten (nationaliteit ect.)

5 Instrumenten  Covaar II bestaat uit 24 items, verdeeld onder 3 subtests:  verbale analogieën, figuratieve reeksen en analogieën met symbolen  twee parallelversies (A & B)  Omnibusvorm: de items van de verschillende subtests staan twee aan twee door elkaar  iedere subtest wordt voorafgegaan door een oefening

6 Resultaten  tamelijk hoge scores algemeen  voldoende grote spreiding  hoge betrouwbaarheid  begripsvaliditeit door vergelijkingen laag met hooggeschoolde respondenten ==> duidelijk verschil in scores

7  criteriumvaliditeit: vergelijking scores met voorspelling leerkrachten ==> +- 10 % verschil  schatting & eigenlijke scores effect kennis nederlandse taal op scores, vergeleken met respondenten zonder lessen nederlands ==> geen significant verschil

8 Discussie  de betrouwbaarheid, vooral de interne consistentie is goed  geen parallelbetrouwbaarheid gemeten  hertesting nodig  validiteit: items meten cognitieve vaardigheden  zeer goede criteriumvaliditeit

9  ook goede samenhang van scores test met uitslagen van taaltoetsen  cursisten zonder ervaring met nederlandse lessen hadden evengoede scores als de personen met ervaring noot: moeten vergeleken worden met testuitslagen zonder oefeningen voorafgaand  meer nuance en verduidelijking in scoreverschillen van mensen met verschillende nationaliteiten

10 Conclusie:  Covaar II is goede test, op vlak van betrouwbaarheid en validiteit  één soort cognitieve vaardigheid gemeten  discrimineert goed tussen de respondenten met verschillend  opleidingsniveau cursisten die volgens de leerkrachten hoger onderwijsniveau aankunnen, presteren beter  scores hangen goed samen met de examenresultaten op een taaltoets


Download ppt "Evelien Buyse, Karine Verschueren en Walter Magez Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie, 60 (2005), p. 15-25."

Verwante presentaties


Ads door Google