De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Typologie van Baumrind - onderscheiden van 3 opvoedingsstijlen 1) Autoritaire opvoedingsstijl ( straffen) 2) Permissieve opvoedingsstijl ( niet-straffen)

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Typologie van Baumrind - onderscheiden van 3 opvoedingsstijlen 1) Autoritaire opvoedingsstijl ( straffen) 2) Permissieve opvoedingsstijl ( niet-straffen)"— Transcript van de presentatie:

1 1

2 Typologie van Baumrind - onderscheiden van 3 opvoedingsstijlen 1) Autoritaire opvoedingsstijl ( straffen) 2) Permissieve opvoedingsstijl ( niet-straffen) 3) Autoritatieve opvoedingsstijl ( zekere vrijheid met nodige restricties) 2 Aandacht aan het domein van ouderlijke controle

3 Onderzoek : de band tussen moederlijke en vaderlijke opvoedingsstijl en probleemgedrag op school. Verwachtingen voor onderzoek : 1) Eerder sombere,bevreesde en vlug prikkelbare kleuters en risico op vijandig,agressief en angstig gedrag bij autoritaire opvoedingsstijl. 2) Vijandig-agressief en hyperactief probleemgedrag bij permissieve opvoedingsstijl. 3) Geen probleemgedrag bij autoritatieve opvoedingsstijl 3

4 Het onderzoek Drie onderzoeksdoelen : 1) Vergelijken opvoedings-en disciplineringsstijl van vaders en moeders. 2) Samenhang tussen disciplinerings-en opvoedingsstijl van ouders eenderzijds en probleemgedrag bij kleuters anderzijds 3) Het onderzoeken van gezamenlijke of gecombineerde opvoedingsstijlen van ouders 4

5 De uitvoering Deelnemers : - 84 kleuters ( 46 meisjes & 38 jongens)  27 kinderen  eerste kleuterklas  27 kinderen  Tweede kleuterklas  30 kinderen  derde kleuterklas  Van 65 kinderen  moeder en vader nemen deel aan onderzoek  Van 15 kinderen  Alleen moeder  Van 4 kinderen  alleen Vader 5

6 De uitvoering Het meetinstrument = Parenting practices questionnaire  Wat houdt dit in? - Een lijst om de drie opvoedingsstijlen te analyseren. - lijst bevat 62 items verdeeld over 3 subschalen : 1) Autoriatief omvat 27 items die gaan over  warmte en betrokkenheid, vriendelijkheid en goedhartigheid. 2) Autoritair omvat 20 items die gaan over  verbale vijandigheid, lichamelijke straffen en straffen zonder uitleg 3) Permissief omvat 15 items die gaan over  Niet volhouden van straf, negeren van wangedrag en opvoedingsonzekerheid 6

7 De uitvoering  Hoe gaat het in zijn werk? - De ouder krijgt een lijst met een vijfpuntensschaal ( van “nooit” tot “altijd”) met betrekking tot het genoemde gedrag tov zijn/haar kind + gedrag van partner  Voorbeeld ter verduidelijking : - Ik ken de namen van de vrienden van mijn kind ( autoritatief) - Ik schreeuw of roep wanneer ons kind zich misdraagt ( autoritair) - Ik kondig ons kind straffen aan die ik niet uitvoer ( permissief) 7 Invullen van “ nooit” tot “altijd”

8 De uitvoering Het meetinstrument = Parenting scale  Wat houdt dit in? - Een lijst om de discipline van ouders te meten - lijst bevat 28 items verdeeld over 3 subschalen 1) Laksheid  permissieve opvoeding 2) Overreactie  autoritaire opvoeding 3) Breedsprakigheid  autoriatieve opvoeding 8

9 De uitvoering Het meesinstrument = Preschool Behavior Questionnaire  Wat houdt dit in? - Een leerkrachtenvragenlijst die het gedrag van de kleuters op school nagaat. - Lijst is onderverdeeld in 3 subschalen 1) Vijandig- agressief omvat 11 items die gaan over  weinig rekening houden met anderen,vlug geïrriteerd en vechten met leeftijdsgenoten 2) Angstig- bang omvat negen items die gaan over  angstig zijn,ongelukkig zijn,gemakkelijk wenen of voor zich uit staren 3) Hyperactief-afleidbaar omvat vier items die gaan over  Aandachtsproblemen, wriemelend, onrustig of zenuwachtig. 9

10 De resultaten Vergelijking moeders en vaders = onderzoeksdoel 1  Ouder zichzelf beoordelen : - Moeders scoren hoger bij ppq-schaal autoritatief - Vaders scoren hoger bij lichamelijke straffen  Beide ouders elkaar beoordelen - Bevestiging dat moeders meer autoritatief zijn ingesteld - Moeders werden ook beoordeeld meer verbaal vijandig en meer overreagerend dan vaders 10

11 De resultaten Samenhang tussen ouderlijke opvoedingsstijl en probleemgedrag van kleuters = onderzoeksdoelen 2 en 3  zeer beperkt verband tussen probleemgedrag bij kleuters en leerkrachten  Bij vaders geen significant verband tussen opvoedingsstijl en problematisch kleutergedrag op school  Bij moeders : - Permissieve opvoedingsstijl  vijandig agressief gedrag - Minder autoritaire opvoedingsstijl  angstig bang gedrag ( onverwacht) 11

12 De resultaten : conclusie Samenhang tussen ouderlijke opvoedingsstijl en probleemgedrag van kleuters = onderzoeksdoelen 2 en 3  Een hoog permissieve opvoeding door vader gecombineerd met een hoog permissieve opvoeding van moeder  vijandig agressief gedrag  Een hoog permissieve opvoeding van vader gecombineerd met een weinig permissieve opvoeding of autoritatieve van moeder  geen verhoogde kans op vijandig, agressief gedrag  Eeen permissieve opvoeding van vader gecombineerd met een een laag autoritatieve opvoeding van moeder  vijandig- agressief gedrag  Een hoge permissieve opvoeding door vader gecombineerd met een hoog autoritaire opvoeding van moeder  geen probleem gedrag 12

13 An-Sofie Desmet 1BaSw Katho Kortrijk Ipsoc Bron : Schalenbourg,K.,& Verschueren, K.(2003).Probleemgedrag van kleuters op school en de relatie met ouderlijke opvoeding. Kind en adolescent, Doi 10.1007/BF03060891 13


Download ppt "1. Typologie van Baumrind - onderscheiden van 3 opvoedingsstijlen 1) Autoritaire opvoedingsstijl ( straffen) 2) Permissieve opvoedingsstijl ( niet-straffen)"

Verwante presentaties


Ads door Google