De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© PiCompany 22 juli 2014 Connector C Certificatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© PiCompany 22 juli 2014 Connector C Certificatie."— Transcript van de presentatie:

1 © PiCompany 22 juli 2014 Connector C Certificatie

2 © PiCompany 22 juli 2014 2 Doel Connector C Certificatie training De deelnemers voorbereiden op implementatie en gebruik van Connector C in selectie. Na afloop is de deelnemer: bekend met de plaats van Connector in het selectieproces; bekend met de theorie rond intelligentie; in staat Connector aan een kandidaat te introduceren; in staat rapportages te interpreteren; in staat de resultaten met de kandidaat te bespreken.

3 © PiCompany 22 juli 2014 3 Programma Introductie Plaats van Connector binnen het selectieproces Cognitieve capaciteiten Cases

4 © PiCompany 22 juli 2014 4 Het IJsbergmodel Gedrag Kennis en vaardigheden Persoonseigenschappen

5 © PiCompany 22 juli 2014 5 Assessment-instrumenten Gedrag Kennis en vaardigheden Simulatie Reflector 360 Criterium gericht interview Persoonlijkheidsvragenlijst Intelligentietest Leerstijlentest Waardentest Werkstuk/ Management game CV/ Toets/ Examen Connector C Connector Trust Connector Big Five Personality Reflector Big Five Personality Persoonseigenschappen

6 © PiCompany 22 juli 2014 6 Succes voorspellen mismatch vermijden 010 Predictor (bv. score cognitieve capaciteiten) Indicator (bv. functie- stijging) 10 0

7 © PiCompany 22 juli 2014 7 Succes voorspellen mismatch vermijden Predictor (bv. score cognitieve capaciteiten) Indicator (bv. functie- stijging) false positive true positive true negative false negative 010 10 0

8 © PiCompany 22 juli 2014 8 Validiteit meet of de test meet wat je wil meten Criterium of predicatieve validiteit vertelt of kandidaten in de praktijk ook de voorspelde uitkomsten vertonen. Indruksvaliditeit vertelt iets over de geloofwaardigheid van een test. Constructvaliditeit vertelt of je in deze test hetzelfde meet als testen die vergelijkbare constructen meten. Correlatie onderzoek vertelt in welke mate je met een specifieke test vergelijkbaar bent. Gelijktijdigheidvaliditeit vertelt hoe consistent de test is in een serie testen.

9 © PiCompany 22 juli 2014 9 Selectie-instrumentGem. voorspellende waarde (predictieve validiteit) Werkproef.54 Intelligentietest.51 Gestructureerd interview (STAR).51 Integriteitstest.41 Persoonlijkheidsvragenlijst.00 tot.40 Ongestructureerd interview.30 tot.38 Rollenspel/simulatie.37 Biodata.35 Referenties.26 Werkervaring in jaren.18 Interessetest.11 Gemiddeld schoolcijfer.11 Onderwijs in jaren.10 (Bron: Schmidt & Hunter, 1998; Van der Maesen, 1990) Voorspellende waarde assessment- instrumenten

10 © PiCompany 22 juli 2014 10 Betrouwbaarheid meet de nauwkeurigheid van een test Interne betrouwbaarheid geeft antwoord op de vraag in welke mate ieder item bijdraagt aan het testresultaat. Externe betrouwbaarheid geeft antwoord op de vraag in welke mate de test door de tijd stabiel is.

11 © PiCompany 22 juli 2014 11 Cognitieve capaciteiten Persoonlijkheids- vragenlijst STAR interview Getrapt selectieproces Brief en CV Rollenspel € en tijd Kwaliteit en voorspellendewaarde van het advies

12 © PiCompany 22 juli 2014 12 Wat betekent dat voor de selecteur/ assessor Het selectieproces kennen Instrumenten kennen Interview technieken

13 © PiCompany 22 juli 2014 13 Waarom cognitieve capaciteiten meten? Cognitieve capaciteitentest: hoog voorspellend vermogen Cognitieve capaciteiten van belang in werksituaties bij: - oplossen van problemen - kennisverwerving - plannen - kritisch beoordelen oplossingsmogelijkheden

14 © PiCompany 22 juli 2014 14 Wat meet Connector C? Gebaseerd op de G-factor (‘general ability’) De G-factor is een maat voor de cognitieve capaciteiten De G-factor wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de scores op afzonderlijke subtests

15 © PiCompany 22 juli 2014 15 Hoe meet Connector cognitieve capaciteiten? De Connector capaciteitentest bestaat uit de volgende subtests: HBO/WO: figuurreeksen, raven-matrices, cijferreeksen, letterrekenen, redactiesommen, diagrammen, woordenschat, analogieën LBO/MBO: figuurreeksen, redactiesommen, plaatjes vergelijken, opdrachten maken, zinnen aanvullen

16 © PiCompany 22 juli 2014 16 Voorbeeld figuurreeksen (HBO/WO) Opgave: kies uit de vier antwoorden de figuur die de reeks verder aanvult.

17 © PiCompany 22 juli 2014 17 Voorbeeld raven-matrices (HBO/WO) Opgave: kies uit de vier antwoorden de negende figuur.

18 © PiCompany 22 juli 2014 18 Voorbeeld cijferreeksen (HBO/WO) Opgave: vul de reeks verder aan. 1, 2, 4, 8, 16, ……, …… a. 32, 64 b. 25, 36 c. 26, 38 d. 18, 22

19 © PiCompany 22 juli 2014 19 Voorbeeld letterrekenen (HBO/WO) Bij de opgaven van deze rekentest zijn alle cijfers vervangen door letters. Hierbij geldt: A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9 en X = 0. Verder geldt: AB = 12, BD = 24 enzovoorts. Opgave: bereken het antwoord. C + AC =a. AC b. AF c. ACC d. BX

20 © PiCompany 22 juli 2014 20 Voorbeeld redactiesommen (HBO/WO) Opgave: bereken onderstaande redactiesom. De prijs van twee notitieblokken is € 4,50. Wat kosten drie van deze notitieblokken? a. € 9,00 b. € 7,50 c. € 6,75 d. € 6,50

21 © PiCompany 22 juli 2014 21 Voorbeeld diagrammen (HBO/WO) Opgave: kies de diagram die de relatie tussen de drie begrippen het best weergeeft mensen zieken kinderen

22 © PiCompany 22 juli 2014 22 Voorbeeld woordenschat (HBO/WO) Opgave: kies het antwoord wat het gegeven woord het best weergeeft gelaata. berusting b. kamerbediende c. gezicht d. masker

23 © PiCompany 22 juli 2014 23 Voorbeeld analogieen (HBO/WO) Opgave: kies het antwoord waarin de relatie tussen de twee begrippen het best overeenkomt met de relatie in de opgave. dik - duna. appel – peer b. avond – nacht c. goed – slecht d. pinda - kaas

24 © PiCompany 22 juli 2014 24 Testrapport cognitieve capaciteiten

25 © PiCompany 22 juli 2014 25 Hoe werkt het globaal? Ruwe scores op afzonderlijke subtests worden vergeleken met de normgroep (t-score) G-score wordt bij benadering berekend door gemiddelde op alle gemaakte subtests te berekenen Specifieke scores: gemiddelde t-score op gelijksoortige subtests percentage van totaal aantal opgaven per subtest goed, fout en niet beantwoord


Download ppt "© PiCompany 22 juli 2014 Connector C Certificatie."

Verwante presentaties


Ads door Google