De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Connector C Certificatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Connector C Certificatie"— Transcript van de presentatie:

1 Connector C Certificatie
4 april 2017

2 Doel Connector C Certificatie training
De deelnemers voorbereiden op implementatie en gebruik van Connector C in selectie. Na afloop is de deelnemer: bekend met de plaats van Connector in het selectieproces; bekend met de theorie rond intelligentie; in staat Connector aan een kandidaat te introduceren; in staat rapportages te interpreteren; in staat de resultaten met de kandidaat te bespreken. 4 april 2017

3 Programma Introductie Plaats van Connector binnen het selectieproces
Cognitieve capaciteiten Cases 4 april 2017

4 Het IJsbergmodel Gedrag Kennis en vaardigheden Persoonseigenschappen
4 april 2017 Kennis en vaardigheden Persoonseigenschappen

5 Assessment-instrumenten
Simulatie Criterium gericht interview Reflector 360 Gedrag 4 april 2017 Werkstuk/ Management game CV/ Toets/ Examen Kennis en vaardigheden Connector C Connector Trust Connector Big Five Personality Reflector Big Five Personality Persoonseigenschappen Persoonlijkheidsvragenlijst Intelligentietest Leerstijlentest Waardentest

6 Succes voorspellen mismatch vermijden
Predictor (bv. score cognitieve capaciteiten) Indicator (bv. functie-stijging) 10 4 april 2017

7 Succes voorspellen mismatch vermijden
10 false positive true positive true negative false negative Indicator (bv. functie-stijging) 4 april 2017 Predictor (bv. score cognitieve capaciteiten)

8 Validiteit meet of de test meet wat je wil meten
Criterium of predicatieve validiteit vertelt of kandidaten in de praktijk ook de voorspelde uitkomsten vertonen. Indruksvaliditeit vertelt iets over de geloofwaardigheid van een test. Constructvaliditeit vertelt of je in deze test hetzelfde meet als testen die vergelijkbare constructen meten. Correlatie onderzoek vertelt in welke mate je met een specifieke test vergelijkbaar bent. Gelijktijdigheidvaliditeit vertelt hoe consistent de test is in een serie testen. 4 april 2017

9 Voorspellende waarde assessment-instrumenten
Selectie-instrument Gem. voorspellende waarde (predictieve validiteit) Werkproef Intelligentietest Gestructureerd interview (STAR) .51 Integriteitstest Persoonlijkheidsvragenlijst tot .40 Ongestructureerd interview tot .38 Rollenspel/simulatie .37 Biodata Referenties Werkervaring in jaren .18 Interessetest Gemiddeld schoolcijfer .11 Onderwijs in jaren .10 (Bron: Schmidt & Hunter, 1998; Van der Maesen, 1990) 4 april 2017

10 Betrouwbaarheid meet de nauwkeurigheid van een test
Interne betrouwbaarheid geeft antwoord op de vraag in welke mate ieder item bijdraagt aan het testresultaat. Externe betrouwbaarheid geeft antwoord op de vraag in welke mate de test door de tijd stabiel is. 4 april 2017

11 Getrapt selectieproces
Rollenspel STAR interview 4 april 2017 Persoonlijkheids-vragenlijst Kwaliteit en voorspellende waarde van het advies Cognitieve capaciteiten Brief en CV € en tijd

12 Wat betekent dat voor de selecteur/ assessor
Het selectieproces kennen Instrumenten kennen Interview technieken 4 april 2017

13 Waarom cognitieve capaciteiten meten?
Cognitieve capaciteitentest: hoog voorspellend vermogen Cognitieve capaciteiten van belang in werksituaties bij: - oplossen van problemen - kennisverwerving - plannen - kritisch beoordelen oplossingsmogelijkheden 4 april 2017

14 Wat meet Connector C? Gebaseerd op de G-factor (‘general ability’)
De G-factor is een maat voor de cognitieve capaciteiten De G-factor wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de scores op afzonderlijke subtests 4 april 2017

15 Hoe meet Connector cognitieve capaciteiten?
De Connector capaciteitentest bestaat uit de volgende subtests: HBO/WO: figuurreeksen, raven-matrices, cijferreeksen, letterrekenen, redactiesommen, diagrammen, woordenschat , analogieën LBO/MBO: figuurreeksen, redactiesommen, plaatjes vergelijken, opdrachten maken, zinnen aanvullen 4 april 2017

16 Voorbeeld figuurreeksen (HBO/WO)
Opgave: kies uit de vier antwoorden de figuur die de reeks verder aanvult. 4 april 2017

17 Voorbeeld raven-matrices (HBO/WO)
Opgave: kies uit de vier antwoorden de negende figuur. 4 april 2017

18 Voorbeeld cijferreeksen (HBO/WO)
Opgave: vul de reeks verder aan. 1, 2, 4, 8, 16, ……, …… a. 32, 64 b. 25, 36 c. 26, 38 d. 18, 22 4 april 2017

19 Voorbeeld letterrekenen (HBO/WO)
Bij de opgaven van deze rekentest zijn alle cijfers vervangen door letters. Hierbij geldt: A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8, I = 9 en X = 0. Verder geldt: AB = 12, BD = 24 enzovoorts. Opgave: bereken het antwoord. C + AC = a. AC b. AF c. ACC d. BX 4 april 2017

20 Voorbeeld redactiesommen (HBO/WO)
Opgave: bereken onderstaande redactiesom. De prijs van twee notitieblokken is € 4, Wat kosten drie van deze notitieblokken? a. € 9,00 b. € 7,50 c. € 6,75 d. € 6,50 4 april 2017

21 Voorbeeld diagrammen (HBO/WO)
Opgave: kies de diagram die de relatie tussen de drie begrippen het best weergeeft mensen zieken kinderen 4 april 2017

22 Voorbeeld woordenschat (HBO/WO)
Opgave: kies het antwoord wat het gegeven woord het best weergeeft gelaat a. berusting b. kamerbediende c. gezicht d. masker 4 april 2017

23 Voorbeeld analogieen (HBO/WO)
Opgave: kies het antwoord waarin de relatie tussen de twee begrippen het best overeenkomt met de relatie in de opgave. dik - dun a. appel – peer b. avond – nacht c. goed – slecht d. pinda - kaas 4 april 2017

24 Testrapport cognitieve capaciteiten
4 april 2017

25 Hoe werkt het globaal? Ruwe scores op afzonderlijke subtests worden vergeleken met de normgroep (t-score) G-score wordt bij benadering berekend door gemiddelde op alle gemaakte subtests te berekenen Specifieke scores: gemiddelde t-score op gelijksoortige subtests percentage van totaal aantal opgaven per subtest goed, fout en niet beantwoord 4 april 2017


Download ppt "Connector C Certificatie"

Verwante presentaties


Ads door Google