De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De prelexicale spraakontwikkeling bij dove kinderen met een cochleair implantaat KAREN SCHAUWERS Steven Gillis Paul Govaerts CI symposium – 9 december.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De prelexicale spraakontwikkeling bij dove kinderen met een cochleair implantaat KAREN SCHAUWERS Steven Gillis Paul Govaerts CI symposium – 9 december."— Transcript van de presentatie:

1 De prelexicale spraakontwikkeling bij dove kinderen met een cochleair implantaat KAREN SCHAUWERS Steven Gillis Paul Govaerts CI symposium – 9 december 2006

2 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Evolutie in leeftijd van implantatie volwassenen kinderen (> 2 jaar) Verbeterde technologie Veelbelovende resultaten 1996: kinderen < 2 jaar2000: kinderen < 1 jaar Vroege detectie en diagnose België = wereldprimeur

3 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 CI onder 1 jaar: verantwoord? Argument: “sensitieve periode” in spraak- en taalontwikkeling 1ste levensjaar: nog geen woorden, maar wel belangrijke basis op perceptief en productief vlak CI < 1 jaar: interfereert met sensitieve periode verwachting: kleinere achterstand

4 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Spraakproductie in 1ste levensjaar Stadium 1 (  0-1m):reflexieve comfortgeluiden Stadium 2 (  1-2m):onderbroken klinkergeluiden Stadium 3 (  2-4m):“cooing” of “gooing” Stadium 4 (  4-6m):variaties in toonhoogte, luidheid... Stadium 5 (  6-10m):brabbelen = belangrijke mijlpaal: vorming van CV syllaben als basis voor woorden dove kinderen

5 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Onderzoeksvragen Zeer vroege CI in Antwerpen onderzoek van spraak- en taalontwikkeling bij jonge CI kinderen •Gaan CI kinderen beginnen en blijven brabbelen? •Vergelijking met horende kinderen? •Effect van leeftijd van implantatie? •Verloop van verdere taalontwikkeling in de CI groep?

6 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Onderzoeksgroepen •10 CI kinderen –Congenitaal doof (PTA ≥ 90 dBHL) –Onvoldoende winst met hoortoestellen –CI tussen 5 en 19 maanden oud –Nadruk op orale opvoeding (monolinguaal Nederlands) –Geen bijkomende problemen (gezondheid, ontwikkeling) –Observaties gestart vanaf 1 maand na “fitting” van CI •10 horende (NH) kinderen –Normaal gehoor (PTA ≤ 25 dBHL) –Monolinguaal Nederlands –Geen bijkomende problemen (gezondheid, ontwikkeling) –Observaties gestart vanaf 6-8 maanden oud

7 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Onderzoeksmethode •Longitudinaal: –CI: maandelijks gedurende 30 maanden jaarlijks op 4 - 5 - 6 - 7 -... jaar –NH: maandelijks tot ongeveer 18 maanden oud •Observationeel: –Maandelijkse video-opnames in thuissituatie –Natuurlijke interactie tussen kind en ouder(s) en/of siblings –Selectie van ± 20 minuten per sessie voor analyse –Gedetailleerde transcriptie van selecties •Experimenteel (testen): –CAP, A§E, MacArthur-Bates CDI lijsten, TARSP

8 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Onderzoeksresultaten •Auditieve ontwikkeling:Audiometrie, CAP, A§E •Prelexicale ontwikkeling:Brabbelen •Fonologie:Foneeminventaris, PMLU •Lexicon:MacArthur CDI lijsten •Morfosyntaxis:TARSP

9 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Onderzoeksresultaten

10 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Resultaten: brabbelen CV-CV Onset van brabbelen Types van C en V Intra-syllabische CV combinaties Inter-syllabische CVCV patronen

11 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Resultaten: brabbelen CV-CV Onset van brabbelen

12 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Onset van brabbelen R 2 =.30 (p >.05) Mediaan: 1 maand R 2 =.92 (p <.05)

13 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Brabbelspurt R 2 =.78 (p <.05) R 2 =.06 (p >.05) Mediaan: 6 maanden

14 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Resultaten: brabbelen CV-CV Types van C en V

15 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Types van C en V in brabbelen Aantal geanalyseerde segmenten: –CI groep: 13.524 C en 14.896 V –NH groep: 19.628 C en 20.819 V C:Articulatieplaats coronaal - labiaal - dorsaal Articulatiewijze stop - nasaal - halfvocaal - fricatief - liquida V:Articulatieplaats voor - centraal - achter Articulatiehoogte laag - midden - hoog

16 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 C Articulatieplaats onset brabbelen - 1 ste 10 woorden

17 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Types van C en V in brabbelen •CI versus NH: –Enkel significant verschil in proportie liquidae •Effect van leeftijd van implantatie: –Significante positieve correlatie tussen leeftijd van implantatie en proportie labialen hoe later geïmplanteerd, hoe meer labialen meer gelijkenis met dove kinderen

18 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Resultaten: brabbelen CV-CV Intra-syllabische CV combinaties

19 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Intra-syllabische CV combinaties V oor C entraal A chter C or. L ab. D or. C V Ratio Geobserveerde aantal van CV combinatie Verwachte aantal van CV combinatie Significant verschillend van 1.0 ?

20 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 T1 NHCI V oor C entraal A chter C or. L ab. D or. Geobserveerde significant hoger dan verwachte Geobserveerde significant lager dan verwachte Verschil geobserveerde - verwachte: niet significant V oor C entraal A chter C or. L ab. D or.

21 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 T2 NHCI V oor C entraal A chter C or. L ab. D or. Geobserveerde significant hoger dan verwachte Geobserveerde significant lager dan verwachte Verschil geobserveerde - verwachte: niet significant V oor C entraal A chter C or. L ab. D or.

22 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 T3 NHCI V oor C entraal A chter C or. L ab. D or. Geobserveerde significant hoger dan verwachte Geobserveerde significant lager dan verwachte Verschil geobserveerde - verwachte: niet significant V oor C entraal A chter C or. L ab. D or.

23 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 T4 NHCI V oor C entraal A chter C or. L ab. D or. Geobserveerde significant hoger dan verwachte Geobserveerde significant lager dan verwachte Verschil geobserveerde - verwachte: niet significant V oor C entraal A chter C or. L ab. D or.

24 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Intra-syllabische CV combinaties •CI versus NH: –Dezelfde patronen in brabbelen: initieel brabbelen: random CV combinaties evolutie: sommige worden sign, rest blijft random –CI bereikt “finale” patroon wat later dan NH •Effect van leeftijd van implantatie: –Trend: later-geïmplanteerde kinderen bereiken finale patroon wat vroeger in brabbelperiode dan vroeger-geïmplanteerde

25 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Resultaten: brabbelen CV-CV Inter-syllabische CVCV patronen

26 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen CV-CV CV-CV CV-CV Variatie /ba-ka/ /ba-bo/ /ba-ko/ Reduplicatie /ba-ba/

27 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen CV-CV ****

28 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen CV-CV CV-CV CV-CV CV-CV

29 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen CV-CV CV-CV CV-CV CV-CV **

30 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen CV-CV CV-CV CV-CV CV-CV

31 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen CV-CV CV-CV CV-CV CV-CV

32 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Inter-syllabische CVCV patronen •CI versus NH: –Sign minder gevarieerde brabbels –Sign minder complexe variaties (C+V var) –Beide groepen:V var > C var > C+V var V plaats > V hoogte C wijze > C plaats •Geen effect van leeftijd van implantatie

33 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Samenvatting brabbel-resultaten •Alle CI kinderen beginnen en blijven brabbelen daarmee belangrijke 1ste mijlpaal in productieve taalontwikkeling bereikt start van brabbelen lijkt “getriggered” te worden door CI •De CI kinderen verschillen zo goed als niet van de NH kinderen op vlak van segmentele inhoud en CV syllabes ze vertonen dezelfde voorkeuren in C, in V, en in intra-syllabische CV combinaties •De CI kinderen verschillen enkel van de NH kinderen op vlak van inter-syllabische CVCV patronen ze prefereren simpele combinaties boven complexe

34 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Samenvatting brabbel-resultaten •Effect van leeftijd van implantatie gevonden: –hoe jonger CI, hoe vroeger onset van brabbelen meer kans om op “normale” leeftijd te beginnen brabbelen –hoe jonger CI, hoe minder labialen in brabbelen meer gelijkenis met NH Reflecteert zich dit ook op andere vlakken van de taalontwikkeling ?

35 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Effect van leeftijd van implantatie Fonologie: hoe jonger CI, hoe kleiner achterstand in correcte productie van C en V in woorden R 2 =.63 p <.05 R 2 =.68 p <.01 CV

36 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 Effect van leeftijd van implantatie •Onderzoek van Coene, Schauwers, et al. (submitted): 1) Stat. sign. correlatie tussen leeftijd van implantatie en: –Productie van 30 woorden –Productie van lidwoorden –TTR van 0.5 2) Enkel CI vóór 10 maanden binnen 95% confidentie-interval van horende leeftijdsgenootjes Domino-effect, voor het eerst zichtbaar in prelexicale ontwikkeling aanwijzing voor irreversibele achterstand ?

37 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006 CI in Vlaanderen 2j3j4j 5j6j7j

38 Karen Schauwers 09 - 12 - 2006


Download ppt "De prelexicale spraakontwikkeling bij dove kinderen met een cochleair implantaat KAREN SCHAUWERS Steven Gillis Paul Govaerts CI symposium – 9 december."

Verwante presentaties


Ads door Google