De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen Wilma Klaster | klinisch linguïst Ruben Benard | klinisch fysicus – audioloog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen Wilma Klaster | klinisch linguïst Ruben Benard | klinisch fysicus – audioloog."— Transcript van de presentatie:

1 Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen Wilma Klaster | klinisch linguïst w.klaster@pento.nl Ruben Benard | klinisch fysicus – audioloog r.benard@pento.nl

2 Teamfoto

3 Indeling • Gehooronderzoeken – Subjectief en objectief • Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling • Taalscreening CB • Taal- spraakdiagnostiek AC – Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek • Vroegbehandeling

4

5 Behavioural Observation Audiometry (BOA) • Leeftijd: 0 tot 6 maanden • Gedragsreacties op geluid

6 Film BOA

7 BOA •O.b.v. reacties een gehoorverlies inschatten •Frequentie specifiek •Globaal verlies inschatten •Centrale verwerking •Inzichtelijk maken voor ouders

8 Visual Reinforcement Audiometry (VRA) • Leeftijd: 7 –27 maanden • Geconditioneerde reacties op geluid (gehoordrempelbepaling)

9

10 Film VRA

11 Spelaudiometrie • Leeftijd: vanaf 2;3 jaar tot ongeveer 7 jaar • Gehoordrempelbepaling

12 Film spelaudiometrie

13 Auditory Brainstem Respons (ABR) onderzoek • 0;0 - 0;6 jaar • Hersenstam responsies op geluid

14 Oto-akoestische emissies (OAE) • Screening

15 Indeling • Gehooronderzoeken – Subjectief en objectief • Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling • Taalscreening CB • Taal- spraakdiagnostiek AC – Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek • Vroegbehandeling

16 Welk mate van gehoorverlies geeft problemen bij de taal- spraakontwikkeling?

17 Wanneer moet een OME behandeld worden? • Hinder • Gehoorverlies • Risicofactoren – Bijvoorbeeld eenorigheid – Bijvoorbeeld S-TOS

18 Specifieke TaalOntwikkelings- Stoornissen (S-TOS) • S-TOS komt op zichzelf staand voor, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak (geen verminderde intelligentie, geen gehoorproblematiek en/of tekort aan taalaanbod, geen psychiatrische diagnose ). • Taalachterstand ≠ specifieke taalontwikkelingsstoornis

19 Dorothy Bishop in The Guardian, Dec. 2010

20 Indeling • Gehooronderzoeken – Subjectief en objectief • Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling • Taalscreening CB • Taal- spraakdiagnostiek AC – Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek • Vroegbehandeling

21 Taalscreening consultatiebureau • Consultatiebureau

22 Indeling • Gehooronderzoeken – Subjectief en objectief • Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling • Taalscreening CB • Taal-spraakdiagnostiek AC – Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek • Vroegbehandeling

23 Taal-spraakdiagnostiek tot 4 jaar •Molenspreekuur –Psychologie •Anamnesegesprek ouders •Observatie van spel en gedrag •Screening van de ontwikkeling middels BSID of enkele onderdelen van de SON waarbij geen IQ wordt vastgesteld) –Logopedie •Preverbale voorwaarden •Taalbegrip •Taalproductie •Uitspraak

24 Film molenspreekuur

25 Casus J taalanalyse (3;10 jaar) • Wat zie je ten aanzien van de communicatie van het kind?

26 Film casus J

27 Casus J taalanalyse (3;10 jaar) • Normaal gehoor • Taalbegrip: TBQ 115 • Taal-spraakproductie: – Zinsbouw ZQ 101 – Woordenschat WQ 111 – Auditief geheugen AGQ 109 – Uitspraak: zeer slecht (‘verstaanbaarheidsleeftijd’ 1;9 jaar) • Niet-verbale intelligentie SON-IQ 120

28 Casus S taalanalyse (3;9 jaar) • Normaal gehoor • Testgegevens – Forse verstaanbaarheidsproblemen – SON IQ 97 – TBQ 84; WBQ 93; WQ 87; ZQ 82; AGQ 96 • Behandelgroep Babbel en revalidatiecentrum Vogellanden (motoriek)

29 Film S

30 Casus A meertaligheid (4;10 jaar) • Ernstig gehoorverlies – Verworven of aangeboren? • Ruim een jaar in Nederland • Nederlands komt nauwelijks op gang door – Gehoorverlies? – S-TOS in moedertaal? – NT2 problematiek? – Combinatie?

31 Film A

32 Indeling • Gehooronderzoeken – Subjectief en objectief • Gehoor in relatie tot taal-spraakontwikkeling • Taalscreening CB • Taal- spraakdiagnostiek AC – Molenspreekuur, meertaligheid en klinische linguïstiek • Vroegbehandeling

33 Vroegbehandeling Aanbod begeleiding taal-spraakproblemen en/of slechthorendheid? • Speciale peutercommunicatie behandelgroepen – Babbel: kinderen met TOS (2-5 jaar) – Wapper: kinderen met (1½-4 jaar) • Gezinsbegeleiding • Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Video Home Training, Cursussen (Hanen, AJONGH, OMDK, etc.)

34 ZIJN ER VRAGEN?? Bedankt voor uw aandacht

35 Hoe slim ben jij?

36 • Links, omdat je de deur niet kan zien.

37

38

39

40

41 Gereviseerde minimum spreeknorm


Download ppt "Gehoor- en taal-spraakdiagnostiek bij (jonge) kinderen Wilma Klaster | klinisch linguïst Ruben Benard | klinisch fysicus – audioloog."

Verwante presentaties


Ads door Google