De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gehoorscreening impact & benefits Highlights uit de DECIBEL-study

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gehoorscreening impact & benefits Highlights uit de DECIBEL-study"— Transcript van de presentatie:

1 Gehoorscreening impact & benefits Highlights uit de DECIBEL-study
Marleen Korver Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

2 Naast het NICU programma…
Highlights DECIBEL-study

3 Gehoorscreening in Nederland
Ewing/Capas gehoorscreening Neonatale gehoorscreening Leeftijd 9 maanden < 2 weken Type Distractie-methode (3 traps screening strategie) Via CB: Oto-acoustische emissies(OAE) (2x) en Automatische Brainstem Response (AABR) Via NICU: AABR Registratie Ontbreekt CB: NSDSK NICU: TNO/ Isala Klinieken Voordelen Progressief/delayed onset gehoorverlies kan opgespoord worden Objectief <0,5% verwijzing Vroege detectie Nadelen Subjectief 7 % verwijzing Detectie bij mnd Kind met ontwikkelingsachterstand/ visuele stoornis moeilijk testbaar Progressief/ later optredend gehoorverlies kan gemist worden Highlights DECIBEL-study DECIBEL-study 3 3

4 Aanleiding invoering gehoorscreeningsprogramma’s
Gedragsobservatie testen sinds 1965 (Ewing/Capas screening) Objectieve meetinstrumenten kwamen beschikbaar vanaf 1990 Verondersteld ontwikkelingsvoordeel voor kinderen bij wie het gehoorverlies vroeg in het leven is opgespoord Yoshinaga-Itano et al., 1998, 1999, Colorado CHIPS studie Introductie van neonatale gehoorscreeningsprogramma’s wereldwijd Highlights DECIBEL-study

5 Wanneer gehoorverlies na de neonatale periode wordt ontdekt…
Schuldgevoel bij ouders Miscommunicatie Veel hulpverleners Ontwikkelingsvertraging dan wel achterstand Verminderd zelfvertrouwen Lager opleidingsniveau… ‘Gemiste kans’ Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

6 A unieke kans voor onderzoek: De DECIBEL-study
Inclusie criteria Kinderen geboren in Nederland tussen 2003 and 2005 Bekend op een audiologisch centrum op de leeftijd van 3-5 jaar Bilateraal gehoorverlies ≥ 40dB Highlights DECIBEL-study 6

7 Opbrengst van het neonatale gehoorscreeningsprogramma
0.97 per 1000 levendgeborenen heeft gehoorverlies Van de 3-5 jarigen met slechthorendheid is 83% via een gehoorscreeningsprogramma opgespoord (36/ resp. 2/4.000 niet) Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

8 Kenmerken van de slechthorende kinderen die NIET met de gehoorscreening zijn opgespoord
Matig ernstig gehoorverlies Merendeel geïdentificeerd vóór de schoolleeftijd Geen specifieke oorzaak van slechthorendheid prominent aanwezig Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

9 Leeftijd bij definitieve diagnose
Highlights DECIBEL-study

10 Vroege diagnose: ook een tijdige start van hoorhulpmiddel?
Joint committee on Infant Hearing beveelt het volgende aan: Diagnostiek afgerond voor de leeftijd van 3 maanden Interventie zo snel mogelijk en niet later dan 6 maanden Gemiddelde leeftijd (in maanden) in DECIBEL-study Matig Ernstig Zeer ernstig Diagnose 2.5 2.8 Interventie 11.0 9.7 7.9 Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

11 Permanent gehoorverlies in kinderen
Onbekende oorzaak 25% Non-genetisch Genetisch 50% Non- syndromaal 70% Syndromaal 30% Permanent gehoorverlies in kinderen Morton CC, Nance WE. Newborn hearing screening--a silent revolution. N Engl J Med 2006; 354(20): Billings KR, Kenna MA. Causes of pediatric sensorineural hearing loss: yesterday and today. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1999; 125(5): Highlights DECIBEL-study 11

12 Permanent gehoorverlies in kinderen
Onbekende oorzaak 25% Non-genetisch Genetisch 50% Non- syndromaal 70% Syndromaal 30% Permanent gehoorverlies in kinderen Highlights DECIBEL-study 12

13 Congenitale Cytomegalovirus infectie (cCMV)
seropositiviteit onder zwangeren 50% 32% kans op overdracht na primaire infectie 1.4% kans op overdracht na reactivatie of reinfectie Congenitale CMV infectie Meest voorkomende congenitale infectie Symptomen moeder: Geen (!) Algehele malaise Highlights DECIBEL-study

14 Congenitale Cytomegalovirus infectie (cCMV)
Congenitale CMV infectie symptomatisch 10% 90% asymptomatisch Meest voorkomende congenitale infectie Highlights DECIBEL-study

15 Congenitale Cytomegalovirus infectie (cCMV)
Congenitale CMV infectie symptomatisch 10% 90% asymptomatisch Petechiae Leverfunctiestoornissen Kleine schedelomtrek Intra-uteriene groeivertraging Meest voorkomende congenitale infectie Highlights DECIBEL-study

16 Congenitale Cytomegalovirus infectie (cCMV)
Congenitale CMV infectie symptomatisch 10% 90% asymptomatisch lange termijn symptomen 10-15 % Meest voorkomende congenitale infectie Gehoorverlies (Motorische) ontwikkelingsachterstand Visusproblemen Epilepsie Highlights DECIBEL-study

17 Detectie van congenitaal CMV in de DECIBEL-study
Opvragen van hielprikkaartjes bij RIVM met schriftelijke toestemming van ouders PCR door medische microbiologie LUMC Evaluatie ontwikkeling m.b.v. Minnesota Child Development Inventory Audiologische gegevens; type gehoorscreening/uitkomst/aanvullend onderzoek Highlights DECIBEL-study

18 Congenitaal CMV in the DECIBEL-study
Ernst van het gehoorverlies ≥40 dB >90 dB (zeer ernstig) Percentage kinderen met een positieve test voor congenitaal cytomegalovirus 8% (14/ 179) 23% (9/ 39) Highlights DECIBEL-study

19 Congenitaal CMV en de ontwikkeling
Algemene ontwikkeling Gebruik van taal Taalbegrip Zonder congenitaal CMV (n=164) 78 79 71 Met congenitaal CMV (n=14) 67 63 56 Asymptomatisch Symptomatisch 70 64 66 58 62 48 Marleen: 1 Hoe gecorrigeerd voor severity (binnen severe met en severe zonder cmv kijken? Log regressie 2 was is correctie voor age (age van ontdekking verlies)? Toch al developmental / chronological and age (Linear regression modelling)? Verklaring? Andere neurol schade door CMV: brein schade NB SES correctie nv Highlights DECIBEL-study

20 Prevalentie per 180.000 levendgeborenen per jaar in NL
Highlights DECIBEL-study

21 Kwart gehoorproblemen kind gevolg van intrauteriene CMV-infectie
DECIBEL-study: CMV in de pers Kwart gehoorproblemen kind gevolg van intrauteriene CMV-infectie Gehoorschade door virusinfectie bij ongeboren kinderen Highlights DECIBEL-study

22 ‘’Wat wij zouden moeten weten over congenitaal CMV’’
Highlights DECIBEL-study

23 Oorzaken van permanent gehoorverlies
Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

24 Oorzaken van permanent gehoorverlies
Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

25 DECIBEL-study Levendgeborenen Ewing-Capas gehoorscreening
NICU- screening Neonatale gehoorscreening 263 kinderen met slechthorendheid op 3-5 jaar 80 kinderen geevalueerd Ewing-Capas gehoorscreening 171 kinderen met slechthorendheid op 3-5 jaar 70 kinderen geevalueerd Highlights DECIBEL-study 25

26 Ontwikkelingsuitkomsten DECIBEL-study
Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

27 Ontwikkelingsuitkomsten DECIBEL-study
Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

28 Ontwikkelingsuitkomsten DECIBEL-study
Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

29 Kwaliteit van leven (PedsQl)
Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

30 Emotie-begrip “De toren van de jongen wordt omgeschopt… Vraag 1.
‘’Hoe voelt hij zich?’’ Overige verhalen: De jongen valt van de fiets / de jongen ziet een grote hond / de jongen ziet een krokodil De jongen krijgt een ijsje/ de jongen wordt aan zijn trui getrokken/ de jongen krijgt een cadeautje/ de schep van de jongen is gebroken Highlights DECIBEL-study

31 Emotie-begrip platen Filmpje Vraag 2. ‘’Hoe kijkt hij?’’
Alle emoties werden 2x uitgevraagd; waarbij in totaal 1 punt t e verdienen viel. Highlights DECIBEL-study

32 Resultaten emotie-begrip taken
Kinderen met een permanente slechthorendheid zijn minder goed in het herkennen van emoties op gezichten vergeleken met normaal horende leeftijdsgenootjes Het vroeg ontdekken van de slechthorendheid middels de neonatale gehoorscreening lijkt bij te dragen aan het herkennen van positieve emoties en het herkennen van angst Highlights DECIBEL-study

33 Kernboodschap (1) 83% van de kinderen met slechthorendheid op de leeftijd van 3-5 jaar is opgespoord met een neonataal gehoorscreenings-programma Een pass bij de gehoorscreening vormt GEEN garantie op een goed gehoor op de kinderleeftijd! Vroege diagnose zou gevolgd moeten worden door tijdige interventie, ook in kinderen met een matig ernstig gehoorverlies Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

34 Kernboodschap (2) De bijdrage van congenitaal CMV als oorzaak van slechthorendheid in Nederlandse kinderen gehoordrempel ≥ 40 dB 8% gehoordrempel > 90 dB 23% cCMV beïnvloedt de ontwikkeling in belangrijke mate Bekendheid met cCMV verdient de aandacht De oorzaak van slechthorendheid is de moeite waard om te onderzoeken Highlights DECIBEL-study

35 Kernboodschap (3) Neonatale gehoorscreening is geassocieerd met een belangrijk ontwikkelings voordeel: mn op sociaal gebied en kwaliteit van leven En….indien interventie meer tijdig wordt gestart is er misschien nog een groter ontwikkelingsvoordeel te behalen! Highlights DECIBEL-study Psychosociaal welbevinden en slechthorendheid

36 Toekomst perspectieven
Ontwikkelingsuitkomsten onder NICU kinderen met gehoorverlies De rol van ‘key-factors’ in het interventie-programma Therapie bij congenitale CMV infecties Nog iets over DECIBEL-study? Toekomstige resultaten vanuit de DECIBEL study zullen nog meer duidelijkheid geven over taaluitkomsten en andere ontwikkelingsparameters na neonatale gehoorscreening. Highlights DECIBEL-study

37 DECIBEL-STUDY Groep KNO-heelkunde LUMC Kindergeneeskunde LUMC
Prof. Dr. A.M. Oudesluys-Murphy Dr. A.M.H. Korver Vele medische studentes Klinische Epidemiologie LUMC Prof. Dr. F.W. Dekker Medische Microbiologie LUMC Dr. A.C.T.M. Vossen Drs. J.J.C de Vries Kentalis Zorg Dr. M.H Ens-Dokkum Isala Klinieken Zwolle Dr. H.L.M. van Straaten Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden Prof. Dr. C. Rieffe KNO-heelkunde LUMC Prof. Dr. Ir. J.H.M. Frijns Dr. C.C. Wever Dr. Ir. W. Soede Drs. S. Konings Dr. M. Beers Overige afdelingen LUMC Klinische Genetica Medische Besliskunde Medische Psychologie KNO-heelkunde en otogenetisch research laboratorium UMC St. Radboud Met medewerking van: RIVM, NSDSK, TNO-Kwaliteit van leven en alle Audiologische centra in Nederland Financiële steun Willem-Alexander Kinderfonds, Wieger Wakinoer Fonds, Heinsius Houbolt Fonds en Atze Spoorfonds. Highlights DECIBEL-study 37 37

38 Vragen of een boekje ontvangen? Mail naar a.m.h.korver@lumc.nl
Highlights DECIBEL-study


Download ppt "Gehoorscreening impact & benefits Highlights uit de DECIBEL-study"

Verwante presentaties


Ads door Google