De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Slechthorendheid & Klinische Genetica Jiddeke van de Kamp klinisch geneticus VUmc.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Slechthorendheid & Klinische Genetica Jiddeke van de Kamp klinisch geneticus VUmc."— Transcript van de presentatie:

1 Slechthorendheid & Klinische Genetica Jiddeke van de Kamp klinisch geneticus VUmc

2 > 50% doofheid is genetisch Belang klinische genetica

3 Uitdaging Klinische Genetica Heel veel verschillende genetische oorzaken

4 Eerste onderscheid syndromaal 30% >400 syndromen niet-syndromaa l 70% >100 loci, 46 genen + Geen aanwijzingen voor syndroom

5 I. Dysmorfologisch onderzoek

6 Waardenburg type 1 •Slechthorend variabel, bi/unilateraal CT/MRI afwijkingen •Witte haarlok grijs voor 30 jaar •Heterochromia helder blauwe ogen •Dystopia canthorum (= telecanthus) •Depigmentaties huid PAX3 gen >90% Waardenburg 1-3% cong. SH

7 Witte katten zijn vaak doof

8 II. Aanvullend onderzoek Onderzoek afwijkingen andere orgaan systemen: 1.MRI/CT scan 2.ECG 3.Consult oogarts

9 1. CT/MRI scan

10 Enlarged Vestibular Aquaduct •Syndromaal –Pendred syndroom –Waardenburg syndroom –Distale Renale Tubulaire acidose –X-linked Cong Mixed Deafness –Branchio-Oto-Renaal syndroom –Oto-Facio-Cervicaal syndroom •Geïsoleerde EVA

11 Pendred syndroom •10% congenitale SH •Congenitaal bilateraal perceptief ernstig SH (kan progressief, fluctuatie) •EVA en/of cochlea hypoplasie •Schildklierafwijkingen: –Struma 60-70% vanaf 10-20 jaar –hypothyreoidie 10%, altijd met struma •AR, SLC26A4 gen

12 2. ECG

13 Jervell Lange-Nielsen •0,2-0,7% congenitale SH •Cong perc bil >90dB •Lange QT Syndroom –Verlengde QT –Syncope, hartstilstand, overlijden •Bij inspanning, emotie •90% < 18 jaar •Onbehandeld overlijdt 50% < 15 jaar •AR, KCNQ1 (90%) en KCNEI (10%)

14 Jervell Lange-Nielsen ECG bij alle kinderen met congenitaal bilateraal perceptief gehoorsverlies > 80 dB. Extra alert als: •Consanguin •Syncope in de familie

15 ECG voor CI

16 3. Consult oogarts

17 Consult oogarts 1.Vroege opsporing visus stoornis omdat goede visus bij SH van extra belang 2.Diagnose syndromale oorzaken: •Stickler syndroom (glasvochtafwijkingen, myopie) •Usher syndroom (retinitis pigmentosa)

18 Usher syndroom •Tot 10% prelinguale doofheid •Combinatie van: 1.Perceptief gehoorsverlies 2.Retinitis pigmentosa 3.Met/zonder vestibulaire dysfunctie •AR, Genetisch heterogeen

19 Usher syndroom TypeSHRPVestGenen 1 (30-40%)Cong ernstig- profound Voor puberteit + laat lopen MYO7A (29-82%)* USH1C* CDH23 (10-35%)* PCDH15* SANS 2 (50%) Cong matig- ernstig hoge freq sloping 2e decade-USH2A (85%) VLGR1 WHRN* 3 (Finland, Ashkenazi) ProgressiefVariabel+/-USH3A * Ook niet-syndromale SH

20 Usher diagnostiek •Vroeg diagnostiek moeilijk •Opties: –Herhaald electroretinogram (ERG) tot leeftijd van ? •Maar ERG moeilijk op jonge leeftijd/narcose nodig –DNA onderzoek Usher genen •Maar genetisch zeer heterogeen •Alert bij: –Laat lopen –Nachtblindheid –Snelle progressie + Ashkenazi/Finland

21 Niet-syndromaal syndromaal 30% >400 syndromen niet-syndromaa l 70% >100 loci, 46 genen + Geen aanwijzingen voor syndroom

22 Niet-syndromale SH Autosomaal Recessief 80% Autosomaal Dominant 20% X-gebonden <1%Mitochondriaal <1%

23 Niet-syndromale SH Autosomaal Recessief 80% Autosomaal Dominant 20% X-gebonden <1%Mitochondriaal <1% Prelinguaaljanee

24 Niet-syndromale SH

25 Zeer heterogeen •Meer dan 100 loci –DFNB = autosomaal recessief –DFNA = autosomaal dominant –DFN = X-linked •46 genen bekend

26 Overzicht genen 1.Hilgert et al 2009 2.Hereditary hearing loss homepage http://webhost.ua.ac.be/hhh/

27 DNA onderzoek niet-syndromale SH

28 Congenitaal bilateraal perceptief 1.DFNB1: GJB2 en GJB6 (connexine 26/30) –50% autosomaal recessieve SH –35Gdel mutatie –Congenitaal, meestal profound SH, kan mild- profound 2.DFNB4: SLC26A4 (Pendred) –10% congenitale SH –Als scan: alleen als scan afwijkend

29 •Herkenbaar audiogram •Familie anamnese •Bijkomende (vestibulaire) symptomen DNA onderzoek op indicatie

30 Autosomaal recessief

31 Auditieve neuropathie Perceptief SH met aanwezige OAE 1.DFNB9: OTOF –>50% auditieve neuropathie –inner hair cells –congenitaal –profound

32 Autosmaal dominant Vaak postlinguaal

33 Mid-frequenties 1.DFNA8/12: TECTA (missense) –post/prelinguaal –mild-ernstig –mid-frequenties (cookie-bite) of hoge- frequenties NB TECTA (loss-of function) tevens DFNB21 –prelinguaal –matig-ernstig –alle frequenties mn mid Cremers et al 2007

34 Lage frequenties 1.DFNA6/14: WFS1 –congenitaal –lage frequenties Fukuoka et al 2007

35 Hoge tonen 1.DFNA2: KCNQ4 –kinderleeftijd –hoge tonen –progressief 2.DFNA9: COCH –midlife –beginnend met hoge tonen Topsakal et al 2005 Pauw et al 2006

36 Vestibulaire symptomen 1.DFNA9: COCH –midlife –progressief –beginnend met hoge tonen  alle frequenties –vestibulaire symptomen: •Instabiel, vertigo Pauw et al 2006

37 X-gebonden

38 1.DFN3: POU3F4 –kinderleeftijd –jongens aangedaan, vrouwen mild –mixed –progressief –stapes fixatie, perilymphatic gusher –CT/MRI afwijkingen Cremers 2007

39 Mitochondriaal

40 mitochondriaal •Syndromaal: –MIDD: met Diabetes Mellitus –Multisysteem aandoeningen •Niet-syndromaal: –Maternale overerving –Amino-glycoside expositie

41 Unilaterale SH •veel minder vaak genetisch (2-12,6%) –slechts 1 report homozygote GJB2 mutatie –voornaamste syndromale vorm: Waardenburg syndroom •CMV frequente oorzaak •frequent afwijkingen CT/MRI Dus: •CT/MRI scan •kinderarts: CMV •klinische genetica bij dysmorfie of scan afwijkingen

42


Download ppt "Slechthorendheid & Klinische Genetica Jiddeke van de Kamp klinisch geneticus VUmc."

Verwante presentaties


Ads door Google