De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AABR gehoorscreening in NICU’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "AABR gehoorscreening in NICU’s"— Transcript van de presentatie:

1 AABR gehoorscreening in NICU’s
12e Terugkomdag AABR gehoorscreening in NICU’s HLM van Straaten Amalia Kinderafdeling Isala klinieken Zwolle PH Verkerk, P van Dommelen TNO/KvL Leiden

2 Hartelijk welkom! AMC Amsterdam VUMC Amsterdam SKZ NICU Rotterdam
SKZ PICU Rotterdam WKZ Utrecht AZN Nijmegen MMC Veldhoven LUMC /JKZ Leiden/Den Haag AZG Groningen AZM Maastricht Isala Zwolle

3 Hartelijk welkom…. x Mw Dr Paula van Dommelen TNO Leiden
Mw Dr M Korver LUMC Leiden Hr C de Man Utrecht x Corrie Deiman-Heleen Kerkhof C Bunkers- L Grootjebbink Isala Zwolle

4 14.00u: Overzicht over 2009 en Apparatuur 2010
PROGRAMMA TERUGKOMDAG JAN 2011 13.30u: ontvangst 14.00u: Overzicht over 2009 en Apparatuur 2010 Mw. Dr. HLM van Straaten, Isala klinieken Zwolle 14.20u Kwaliteitsrapportage Mw. Dr. P. van Dommelen, TNO-PG Leiden 14.45u Pauze 15.00u: 5 jaar na de start van de neonatale gehoorscreening Mw. Dr. AHM Korver, LUMC, Leiden 15.45u: Beheer inloggen TNO website Mw C Deiman, Isala Klinieken Zwolle 15.45u: MB 11 demonstratie / ALGO 3i info L Grootjebbink- C Bunkers- H Kerkhof 17.00u: einde 17.30u: Diner

5 Take home message NICU gehoorscreening stabiel
Inloggen TNO gaat wijzigen ALGO 3i problemen MB11 alternatief? financiering in 2011 ongewijzigd

6 UILEN AWARD ? WKZ Isala ? Voor de NICU met de beste kwaliteitsperformance over 2010

7 Take home message 1 NICU gehoorscreening stabiel

8

9 Waar staat AABR gehoorscreening in NICU’s op 1 januari 2011?
39770 NICU kinderen een AABR test gehad (waarvan 285 overleden) 838 slechthorende / dove kinderen opgespoord (ABR)

10 11 9 7

11 POPULATIE (n=40241) mediaan Geb. gew (g) ( ) Zw. Duur (wk) (23-43)

12

13

14 Zwangerschapsduur per centrum

15 Geboortegewicht per centrum

16

17

18

19 AABR neonatale gehoorscreening in NICU’s
Programma resultaten refer rate na 1e screeningsronde: 9.2 % verwezen naar AC: % ABR diagnostiek: % normaal - 0.5% unilateraal verlies - 1.6% beiderzijds verlies Elysee: 1e ronde 12.8% = 8.4% refer en 4.4% mislukt of gemist; 2e ronde van 2.0% ook 0.1% mislukt. 0.2% al wel verwezen voor ABR, maar uitslag nog niet binnen. ABR ook apart zien: 0.7% nl, 0.5% uni, 1.6% bdz. Hiervan had 1.7% geen 2e ronde, maar direct ABR. Het blijft lastig om getallen exact te laten kloppen door alle zijsporen uit de praktijk. De 119 kinderen met uni pass op 2e test (0.7%) hebben in praktijk geen ABR gehad (ik moet nagaan als 1e test uni refer was of 2e test niet aan een oor en in praktijk deze kinderen dus bdz pass). Als je hier rekening mee houdt dan is 1.3% voor ABR verwezen na 2 testen en 1.7% verwezen na 1 test = in totaal 3.0%. De uitslagen van de ABR zijn in totaal ook 3.0%: 0.2% nog onbekend, 0.7% nl, 0.5% uni, 1.6% bdz.

20 59.3 % 16.1 % 21.6 % %

21 Landelijke Neonatale Gehoorscreening
gezonde populatie risico populatie 97,8% van pasgeborenen 1/1500 gehoorverlies ≈120 kinderen / jaar 2,1% van pasgeborenen 1/50 gehoorverlies ≈ 80 kinderen / jaar JGZ NICU

22 NICU kinderen altijd AABR
NICU kinderen onder verantwoordelijkheid van de NICU

23 Casus at neonaat, matige start 2 dgn beademd infectie eci?
AABR afwijkend Diagnose: AN R/Verwijzing voor specifieke diagnostiek

24 De buitenste haarcellen hebben de funktie van voorversterker
Zij zorgen voor kwalitatieve informatieanalyse (zoals timbre) die door gegeven wordt aan het auditieve systeem

25 Wanneer de bundel stereocilia zich verplaatst in de richting van de langste stereocilia, dus in Fig naar rechts, worden de K+ kanalen in de toppen van de stereocilia 'opengetrokken' en stromen K+ ionen naar binnen. Daardoor wordt de celspanning 'meer positief'. Dit heet 'depolarisatie'. Het omgekeerde gebeurt wanneer de stereocilia van de langste haren áf bewegen. Dan wordt het normale K+ ionen transport beperkt en wordt de celspanning 'meer negatief'. Dit heet 'hyperpolarisatie'. Men kan dus zeggen dat de beweging van de stereocilia de elektrische spanning in de haarcel moduleert. De 'verbinding' tussen de onderkant van de haarcel en de afferente dendriet is een synaps en het vervolg van de beschrijving is dan ook hetzelfde als in de vorige paragraaf. Bij een depolarisatie van de haarcel worden in de wand van het soma kanalen geopend waardoor Ca2+ ionen de haarcel instromen. Deze activeren het vrijkomen van 'transmitterstof' . De 'transmitterstof' wordt, in de synaptische 'vessicles', naar de onderkant van de haarcel getransporteerd, naar de wand bij de synaptische spleet. De neurotransmitters beïnvloeden daar de permeabiliteit van het postsynaptische membraan zodat Na+ ionen in de dendriet kunnen doordringen. Dit leidt tot depolarisatie van de dendriet.

26 ABR Top I: distale deel v/d gehoorzenuw
Top II: proximale deel v/d gehoorzenuw Top III: superieure olijfkernen Top IV en V: samengestelde potentialen uit laterale leminisci en colliculus inferior De tonotopie van de perifere sensatie wordt voortgeleid via het auditieve traject tot in de auditieve schors. Indien er sprake is van een intakte haarcelfunktie in de cohlea met afwijkende ABR dan dit hele traject voro ogen houden tav etiologie van pathologie

27 AN etiologie Etiologie van auditieve neuropathie OTOF
Cerebellaire bloeding clb CMV Dandy Walker Myelinisatiestoornis Gegeneraliseerde aandoening Hereditary Sensory Motor Neuropathy, Friedreich’s ataxia, Charcot-Marie-Tooth syndroom Ehlers-Danlos syndroom

28 Casus Screenen en diagnostiek dienen het NICU kind indien de beschikbare medische gegevens deskundig worden samengevoegd (neonatoloog)

29 ICT taart

30 NICU gehoorscreening:TNO
Web-based registratie: Integratie met JGZ Inlog procedure wijzigt 2011: onderzoek naar niet of niet tijdig screenen

31 NICU gehoorscreening: TNO
Web-based registratie: Inlog procedure wijzigt : -inloggen kan alleen nog vanuit het ziekenhuis -inloggen op eigen naam -lokaal beheerder voor toewijzen van inlognamen

32 NICU gehoorscreening: TNO
Web-based registratie: Onderzoek naar niet of niet tijdig screenen : In 2011 zal bij het afmelden een extra vraag komen waarom kind niet of niet tijdig is gescreend

33 Take home message 2 Web-based registratieTNO: inlogprocedure wijzigt
2011: extra navraag indien laat afgemeld

34 NICU gehoorscreening: apparatuur
ALGO 3i Welke centra hebben problemen?

35 NICU gehoorscreening: apparatuur
ALGO 3i Welke problemen? Storing eci Meer refers? Storing bij Ohmeda couveuse met hitteschilt

36 NICU gehoorscreening: apparatuur
ALGO 3I en NATUS? Geweigerd oude apparatuur terug te plaatsen Juli 2010 technische metingen op locatie In de loop van 2011 aangepaste software Kalibratie wordt binnenkort verricht (0€)

37 Take home message 3 ALGO 3i Persisterend problemen
Mogelijk herstel in 2011

38 NICU gehoorscreening: apparatuur
Is MB11 een alternatief ?

39 NICU gehoorscreening: apparatuur
ALGO vs MB11 MB11 pass MB11 refer AABR pass 87 3* 90 AABR refer 17 20 117 * 1 kind afwijkend; 1 kind normaal

40 NICU gehoorscreening: apparatuur
ALGO vs MB11 Duur Test   MB11 pass AABR  AABR 11,4 (SD 6,6)*  13,9 (SD >>) *p<0,08 Int J Pediatr Otorhinolaryngol Oct;74(10): Epub 2010 Aug 21. van den Berg E, Deiman C, van Straaten HL.

41 Take home message 4 MB11 Geen earcouplers nodig!
Betrouwbaarheid in gebruik Indien gewenst : beschikbaar Advies: NICU’s met beperkt aantal screeners

42 Take home message 4 Financiering in 2010 ongewijzigd
Financieel in overbruggingssituatie DBC

43 NICU gehoorscreening: apparatuur
ALGO earcouplers VALU pack   Cordial EMID * Prijs set (ex BTW) 7,90 7,00 verpakking 20 60 *officiele importeur, aanbod geldig in 2011

44 Take home messages NICU gehoorscreening stabiel Inloggen TNO wijzigt
ALGO 3i problemen MB11 alternatief financiering in 2011 ongewijzigd

45 AWARD 3 UILEN NICU AABR GEHOORSCREENING
Voor de NICU met de beste kwalitieitsperformacne IN 2010

46 Bijna………. tot zover………

47 WEBSITE NICU neonatale gehoorscreening WEBSITE:

48

49 tot zover………


Download ppt "AABR gehoorscreening in NICU’s"

Verwante presentaties


Ads door Google