De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische psychologen in een algemeen ziekenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische psychologen in een algemeen ziekenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Klinische psychologen in een algemeen ziekenhuis

2 Inhoud Inleiding Ziekte en gezondheid
De opkomst van de klinische psychologie in het algemeen ziekenhuis Plaats, budgettering en honorering Patiënten van de klinisch psycholoog in het algemeen ziekenhuis Kwaliteitsaspecten Toekomstige ontwikkelingen

3 De relatie tussen geest en lichaam?
1. inleiding De relatie tussen geest en lichaam? ‘Om de aard van de mens en die van zijn stoornissen in de gezondheid te onderzoeken moet men vermijden de mens als geïsoleerd wezen te beschouwen, maar beginnen met het onderzoek hoe de mens reageert en functioneert in contact met de vele facetten van diens leven, zijn klimaat, zijn dieet, zijn eet-, drink – en seksuele gewoonten, zijn arbeid, zijn sport en spel en vele andere‘

4 2. Ziekte en gezondheid Freud ;
schakel tussen het psychologische en ziekte. Psychoanalyse De waarde van de psychosomatiek en de somatopsychologie het benadrukken van de invloed van psychologische factoren op ziekte en vice versa. Biofeedback = geslaagde poging tot integratie van lichamelijke en psychologische processen in één model. Klinische psychologie = het werkgebied binnen de psychologie, waarin men zich bezighoudt met de bestudering van verschijningsvormen, de ontstaanswijze, de herkenning, de voorkoming en de behandeling van afwijkend gedrag.

5 3. De opkomst van de klinische psychologie in het algemeen ziekenhuis
Emoties bij het lichamelijk lijden Medisch psychologisch onderzoek, meestal in nauwe samenwerking met medische specialisten. Diagnostiek, behandeling en advisering bij vragen over herstel en revalidatie, onbegrepen klachten en somatopsychologische problematiek. Klinisch psycholoog levert bijdrage rond vragen over de relatie tussen leeftijd en al dan niet afwijkend gedrag bij bepaalde organische afwijkingen.

6 3. De opkomst van de klinische psychologie in het algemeen ziekenhuis
Deel van een multidisciplinair team Programma’s voor chronisch zieke patiënten voor het omgaan met hun ziekte, angsten en spanningen beïnvloeden.

7 4. Plaats, budgettering en honorering
In Nederland ; nieuwe patiënten per jaar dus ongeveer 175 patiënten per psycholoog. Klinische psychologie ondergebracht in een zelfstandige afdeling. Naast de klinisch psychologen minimaal één psychologisch assistent per afdeling Honorering houdt rekening met het specialistisch karakter het verantwoordelijkheidsniveau de vereiste kennis en kunde

8 5. Patiënten van de klinisch psycholoog in het algemeen ziekenhuis
Klinisch psycholoog enkel bij verzoek van specialist Psychosomatiek: relatie ziekte en gedrag Psychosomatische klachten Somatopsychologie: medische ingrepen, Complicaties bij ziekten en gevolgen De complicaties hanteerbaar helpen maken. Neuropsychologie Het cognitief functioneren speelt hier een belangrijke rol.

9 5. Patiënten van de klinisch psycholoog in het algemeen ziekenhuis
Psychosomatische en gedragsproblemen bij kinderen Psychosomatische klachten , achterstand op ontwikkeling Indirecte patiëntenzorg ‘Het therapeutisch klimaat’ , de omgeving van de patiënt.

10 6. kwaliteitsaspecten De klinisch psycholoog werd opgenomen in het specialistenregister. De klinisch psycholoog valt daardoor onder de werking van het tuchtrecht. Een commissie die de klinisch psychologische praktijken in de ziekenhuizen visiteert. De jaarlijkse wetenschappelijke dag van de sectie paz en georganiseerde consensusbijeenkomsten.

11 7. Toekomstige ontwikkelingen
Het toenemen van het aantal multidisciplinaire teams voor diagnostiek en behandeling van complexe ziekten Het verschijnen van studies waaruit blijkt dat psychologische interventies bij een scala van lichamelijke klachten effectief zijn. Demografische ontwikkelingen zullen belangrijke veranderingen in de gezondheidszorg met zich meebrengen.


Download ppt "Klinische psychologen in een algemeen ziekenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google