De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een menswaardig levenseinde Over kwaliteit van communicatie Prof. Dr. Manu Keirse Klinisch psycholoog, Doctor in de Medische Wetenschappen Hoofddocent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een menswaardig levenseinde Over kwaliteit van communicatie Prof. Dr. Manu Keirse Klinisch psycholoog, Doctor in de Medische Wetenschappen Hoofddocent."— Transcript van de presentatie:

1 Een menswaardig levenseinde Over kwaliteit van communicatie Prof. Dr. Manu Keirse Klinisch psycholoog, Doctor in de Medische Wetenschappen Hoofddocent K.U.Leuven Algemeen Directeur- Bestuurder Regionaal Ziekenhuis H. Hart

2 1.Communicatie is basis van patiëntenzorg -men kan niet « niet-communiceren » -elk contact is communicatie -professionele zorg start op basis van communicatie

3 2. Formele communicatieve taken 1.informatie verzamelen 2.informeren 3.voorwaarden scheppen voor het nemen van beslissingen 4.adviseren over gedrag en levenswijzen 5.emotionele ondersteuning

4 3.Aandacht voor de emoties van de patiënt 1.essentieel voor vertrouwensrelatie 2.interferentie met voortgang van gesprek 3.nodig om ziekte te verwerken 4.zelf onderwerp van medisch handelen

5 4.Oorzaak van ongenoegen in de patiënt-zorgverstrekker- relatie Vroeger:ontzag van patiënt sloot naadloos aan op gezag van zorgverstrekker Nu: zorgverstrekker is van troon gevallen patiënt werd mondig verklaard Verschillend vertrekpunt: patiënt vraagt naar zekerheid zorgverstrekker vertrekt van waarschijnlijkheden

6 5.Communicatie is essentieel onderdeel van de zorg -verhouding communicatie – technische acten -tijdsgebrek ? -belang van communicatie voor: relatie vertrouwensrelatie oplossing van problemen -ruimte voor communicatie -ook fysiek comfort is afhankelijk van communicatie

7 6. Noodzakelijke communicatie (1) = meer dan woorden = meer dan geven van informatie = meer dan meedelen van diagnose en prognose = communicatie van zorg, begrip, respect, steun en beschikbaarheid = aangaan van humane relatie = bevorderen van welzijn van patiënt en familie

8 7.Naast ratio ook gevoelens -gevoelens bepalen perceptie  gebrek aan coöperatie -aandachtig luisteren naar beleving: *hoe beleeft hij? * Wat betekent dit voor de patiënt?

9 8.Valkuilen -minimaliseren van gevoelens -rationeel reageren -1 minuut i.p.v. voldoende lang -selectief luisteren -denken aan antwoord i.p.v. luisteren -niet letten op niet-verbaal gedrag

10 9.Angst (1)  vervorming van informatie verkeerde accenten niet verstaan niet herinneren niet horen

11 9.Verminderen van angst door (2)  non-verbale boodschappen luisteren sfeer van vertrouwen

12 10.Totale zorg = resultaat van samenwerking Bepalende factoren: -aard van de informatie -wijze waarop -schriftelijke neerslag -voorbereiding bij verwijzing -opvolging van de verwijzing -coördinatie

13 11.Aandachtspunten voor een effectieve communicatie

14 « men liegt wel met de mond, maar met het gezicht dat men erbij trekt, zegt men toch de waarheid » F. Nietzsche

15 Aandachtspunten voor effectieve communicatie (1) 1.Wijze waarop belangrijker dan woorden 2.Houding + blik van patiënt 3.Luisteren bevestigt zelfwaarde van patiënt en is basis voor vertrouwensrelatie 4.Aanmoedigen om problemen te verwoorden 5.Zorgverlener = deel van de communicatie 6.Belang van niet-verbale elementen

16 Aandachtspunten voor effectieve communicatie (2) 7.Zitten in plaats van rechtstaan 8.Tijd=kwestie van diepte  kwestie van lengte 9.Gevoelens relationeel en niet rationeel benaderen 10.Communicatie = therapie 11.Aandacht voor naastbestaanden

17 12.Belang van de communicatie met de familie -patiënt verliest leven -Familie verliest samenleven

18 13.Communicatie in de officina -contact familie-zorgverstrekker in afwezigheid van patiënt -feedback over arts-patiëntrelatie -uitlaatklep voor emoties -vraag naar informatie over verloop

19 14.Belang van communicatie tussen arts en apotheker bij terminale patiënten -terminale patiënten niet zo talrijk in praktijk – daarom extra interventies mogelijk -gaat om meest bijblijvende momenten in leven van nabestaanden -kans om basis te leggen voor vertrouwen in gezondheidszorg -apotheker contacteren als men zware medicatie voorschrijft -arts contacteren als men specifieke informatie hoort.

20 15.Besluit Eerlijke communicatie is een van de meest krachtige medicamenten waarover men beschikt, maar men moet nog de klinische farmacologie ervan op punt stellen en de optimale timing en dosering leren kennen. Communicatie met de patiënt vraagt niet alleen goede wil, maar ook deskundigheid, die men kan aanleren.


Download ppt "Een menswaardig levenseinde Over kwaliteit van communicatie Prof. Dr. Manu Keirse Klinisch psycholoog, Doctor in de Medische Wetenschappen Hoofddocent."

Verwante presentaties


Ads door Google