De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie."— Transcript van de presentatie:

1 Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie Dr. Carolien Rieffe Maartje Kouwenberg, MA MSc NSDSK (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) Drs. Karin Wiefferink

2 Emoties zijn belangrijk communicatie middel

3 Hoe? Emoties hebben sterke communicatieve functie, maar hoe werkt het? Functie: Doel om relatie met omgeving te veranderen of te handhaven (Frijda, 1986)

4 Bijvoorbeeld: Liefde: versterkt relatie met ander Jaloezie: bescherming van “het mijne” Schaamte: gefaald als persoon, in context van sociale normen en waarden Trots: bekrachtigt gedrag dat positief wordt gewaardeerd in sociale context

5 Waarom emotioneel competent? Problemen in het emotioneel functioneren hangen samen met allerlei vormen van:  Psychopathologie (vb: agressie, angst, depressie)  Sociale problemen  Academische problemen

6 Wat moeten kinderen leren om emotioneel competent te zijn?  Herkennen emoties in nonverbale communicatie  Identificatie van de eigen emoties  Omgaan met negatieve emoties (coping)  Inzicht in oorzaken van emoties van anderen  Expressie / communicatie van emoties  Empathisch vermogen

7 Twee constructen vorige slide zullen nader worden toegelicht: 1. Coping 2. Theory of Mind (inzicht in emoties anderen)

8 1. Coping… de huidige emotie theorie:  er staat een ‘belang’ op het spel  Verandering in “action readiness”: doel om relatie met omgeving te veranderen of te behouden (Frijda, 1986)

9 Kunnen we emoties controleren? 1. Primary appraisal: is dit een prettige of onprettige situatie? 2. Secondary appraisal: wat zijn mijn opties…?

10 “Wat kun je doen om je beter te voelen als je een probleem hebt, of vervelende situatie meemaakt?” Dove kinderen minder vaak: - probleem oplossende strategieën (ongeacht controleerbaarheid van situatie), én - minder mentale strategieën

11 2. Theory of Mind: Oorzaken emoties van anderen 1. Situationeel: koppeling situatie - emotie 2. Mentalistisch: koppeling subjectieve beleving - emotie

12 Oorzaken emoties: mentalistisch Twee mentale constructen centraal bij onstaan emoties: - Wat je wilt:DESIRES - Wat je denkt:BELIEFS

13 Voorspellen emoties van anderen Dove kinderen (gemiddeld 10 jaar):  Voorspellen DESIRES: geen probleem  Voorspellen BELIEFS: achterstand

14 En nu? Vanaf 2009.. …longitudinaal onderzoek naar kinderen met een gehoorverlies (minimaal 40 dB) om méér te weten te komen over het emotioneel & sociaal functioneren, en de ontwikkeling van psychopathologie

15 Opzet van het onderzoek  Longitudinaal: 4 metingen in 2 jaar  PP (9 tót 15 jaar = leeftijd aanvang onderzoek): Doof / Slechthorend Zich normaal ontwikkelend  Informanten: Kinderen zelf Ouder(s) / verzorger(s)  Methodologie

16 Wat meten we..  Emotie kennis en regulatie (vb: Coping*)  Theory of Mind  Sociale maten  Psychopathologie (vb: Depressieve symptomen)  Kind functioneren  Achtergrondvariabelen * = omgaan met negatieve / vervelende situaties

17 Aandachtspunten Doof / SH  Aantal punten om rekening mee te houden tijdens testen van kinderen met een gehoorverlies, o.a.:  Welke taal? NGT, NmG, NL?  Achterstand in taal- & leesontwikkeling  Geen geluid  Zoveel mogelijk non-verbaal

18 www.kindenemotie.nl


Download ppt "Meten van het emotioneel functioneren bij 9- tot 15-jarigen met een gehoorverlies Universiteit Leiden Instituut Psychologie, Sectie Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie."

Verwante presentaties


Ads door Google