De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KLINISCHE DIAGNOSTIEK VAN AAN AUTISME VERWANTE STOORNISSEN H.M.P. van Leeuwen A.P.A.M. Stockmann.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KLINISCHE DIAGNOSTIEK VAN AAN AUTISME VERWANTE STOORNISSEN H.M.P. van Leeuwen A.P.A.M. Stockmann."— Transcript van de presentatie:

1 KLINISCHE DIAGNOSTIEK VAN AAN AUTISME VERWANTE STOORNISSEN H.M.P. van Leeuwen A.P.A.M. Stockmann

2 ASSESSMENT TEN BEHOEVE VAN CATEGORALE CLASSIFICATIE  Diagnostische informatieverwerving kind die pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft kunnen classificeren  Pervasieve ontwikkelingsstoornissen ontdekken en afgrenzen van andere stoornissen  Anamnese  Kinderpsychiatrisch onderzoek  (Thuisobservatie en schoolobservatie)

3 SOORTEN ANAMESEN  Speciële anamnese  Aanmeldingspunten  De hulpvraag  Feitelijk gedrag van kind navragen voordoen  Ontwikkelingsanamnese  Chronologisch  Verschillende ontwikkelingsdomeinen uit diepen  Wanneer en waarover ze zich zorgen maken  Eerder signalen  In het kader autisme verwante stoornissen vooral aandacht voor: - Spraak-taalontwikkeling - Spelontwikkeling - Socialisatie - Motoriek - Stereotiepe repetitieve patronen

4 SOORTEN ANAMESEN  Familieanamnese  Genetische bijdrage  Navragen bij familie naar aandoeningen meer bepaald: - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen of ander cognitieve stoornissen - Stofwisselingsziekten en neurologische ziekten - Schizofrenie, aandachtstekortstoornissen en ticstoornissen

5 HET KINDERPSYCHIATRISCH ONDERZOEK  Observatie  Contactgroei beoordelen  De kinderen moeten zich op hun gemak voelen problematiek vaak meer zichtbaar  Spelkamerobservatie  Spelniveau  Creativiteit  Flexibiliteit  Verbale interacties  Motoriek onderzocht  Eenvoudige opdrachten zoals hinkelen.  Onvoldoende probleemgedrag kunnen waarnemen  Thuisobservatie  Observatie in klas

6 MEERASSIGE CLASSIFICATIE  Stappenplan  Stap 1: is er sprake van een vertraagde en afwijkende taalontwikkeling?  Stap 2: Contactstoornis? => Aanwezig, kijken of de gedragsproblemen passen bij de criteria.  Stap 3: vaststellen van het niveau van intellectueel functioneren  Stap 4: Is er sprake geweest van een periode van normale ontwikkeling?  Weergegeven in beslisboom

7 AANVULLENDE DIAGNOSTIEK  Symptomen met belangrijke prognostische waarde  Achterblijvende taalontwikkeling  Mentale retardatie  Niveau cognitieve vaardigheden  Psychologische onderzoek  intelligentietest IQ & profiel belangrijk  Frith en Baron-Cohen: afwezigheid theory of mind = centraal tekort  Ozonoff en McEvoy : tekorten in centraal executieve functie = onderliggend tekort  Test : vb.Wisconsin Cardscoring Test  Probleemoplossingsvaardigheden

8 AANVULLENDE DIAGNOSTIEK  Volledig neurologisch onderzoek neuropsychologische vaardigheden  Cognitief vlak belangrijk voor behandeling vb. taalprobleem gebruik visuele ondersteuning  Rourke: syndroom ‘non-verbale Learning Disabilities’  Omgekeerde vaardigheidsprofiel: visue-ruimtelijk =probleem dus verbale ondersteuning  Taalontwikkeling testen  Taaltest voor kinderen: de ‘Reynell’  Woordenschattest: ‘Jans & Albrecht’  Token-test  Denkstoornissen  The Kiddie Formal Thought Disorder Story Game

9 AANVULLENDE DIAGNOSE  Sociale intelligentie  De Sociale Interpretatie Test  Motorisch problemen = ernstig  Testbatterijen: Oseretski en HMKTK  Fijne motoriek: schrijfpatronen-toets of neuropsychologische taak  Aandacht : specifieke groep van aandachtstoornissen zonder hyperactivieit  Vaker leerstoornissen  Belangrijk : specifieke stoornissen in de aandacht te testen  Veel kenmerken van de criteria  Gestandaardiseerde vragenlijsten en schalen voor de diagnostiek autisme  Nederland : AUTI-R-schaal en CARS  Internationaal: Vineland Adaptive Behaviors Scales  Voordeel= kwantitatief uitgangspunt

10 MEDISCH ONDERZOEK  Lichamelijke screening +medische anamnese + standaardonderzoek van gehoor en zicht = zinvol  Erfelijke afwijkingen zoals fragiel x syndroom Chromosonaal onderzoek  Ernstige mentale retardatie + spraak-taalproblemen+ motorische problemen+ epilepsie/ verdachte amamnese Neurlogisch onderzoek

11 DIAGNOSESTELLING  De verschillende bevindingen geïntegreerd  Theorie van het individuele  Behandelplanen evaluatiecriteria opgesteld


Download ppt "KLINISCHE DIAGNOSTIEK VAN AAN AUTISME VERWANTE STOORNISSEN H.M.P. van Leeuwen A.P.A.M. Stockmann."

Verwante presentaties


Ads door Google