De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen"— Transcript van de presentatie:

1 Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen
H.M.P. van Leeuwen A.P.A.M. stockmann

2 Assessment ten behoeve van categorale classificatie
Diagnostische informatieverwerving kind die pervasieve ontwikkelingsstoornis heeft kunnen classificeren Pervasieve ontwikkelingsstoornissen ontdekken en afgrenzen van andere stoornissen Anamnese Kinderpsychiatrisch onderzoek (Thuisobservatie en schoolobservatie)

3 Soorten anamesen Speciële anamnese Aanmeldingspunten De hulpvraag
Feitelijk gedrag van kind navragen voordoen Ontwikkelingsanamnese Chronologisch Verschillende ontwikkelingsdomeinen uit diepen Wanneer en waarover ze zich zorgen maken Eerder signalen In het kader autisme verwante stoornissen vooral aandacht voor: - Spraak-taalontwikkeling - Spelontwikkeling - Socialisatie - Motoriek - Stereotiepe repetitieve patronen

4 Soorten anamesen Familieanamnese Genetische bijdrage
Navragen bij familie naar aandoeningen meer bepaald: - Pervasieve ontwikkelingsstoornissen of ander cognitieve stoornissen - Stofwisselingsziekten en neurologische ziekten - Schizofrenie, aandachtstekortstoornissen en ticstoornissen

5 Het kinderpsychiatrisch onderzoek
Observatie Contactgroei beoordelen De kinderen moeten zich op hun gemak voelen problematiek vaak meer zichtbaar Spelkamerobservatie Spelniveau Creativiteit Flexibiliteit Verbale interacties Motoriek onderzocht Eenvoudige opdrachten zoals hinkelen. Onvoldoende probleemgedrag kunnen waarnemen Thuisobservatie Observatie in klas

6 Meerassige classificatie
Stappenplan Stap 1: is er sprake van een vertraagde en afwijkende taalontwikkeling? Stap 2: Contactstoornis? => Aanwezig, kijken of de gedragsproblemen passen bij de criteria. Stap 3: vaststellen van het niveau van intellectueel functioneren Stap 4: Is er sprake geweest van een periode van normale ontwikkeling? Weergegeven in beslisboom

7 Aanvullende diagnostiek
Symptomen met belangrijke prognostische waarde Achterblijvende taalontwikkeling Mentale retardatie Niveau cognitieve vaardigheden Psychologische onderzoek intelligentietest IQ & profiel belangrijk Frith en Baron-Cohen: afwezigheid theory of mind = centraal tekort Ozonoff en McEvoy : tekorten in centraal executieve functie = onderliggend tekort Test : vb .Wisconsin Cardscoring Test Probleemoplossingsvaardigheden

8 Aanvullende diagnostiek
Volledig neurologisch onderzoek neuropsychologische vaardigheden Cognitief vlak belangrijk voor behandeling vb. taalprobleem gebruik visuele ondersteuning Rourke: syndroom ‘non-verbale Learning Disabilities’ Omgekeerde vaardigheidsprofiel: visue-ruimtelijk =probleem dus verbale ondersteuning Taalontwikkeling testen Taaltest voor kinderen: de ‘Reynell’ Woordenschattest: ‘Jans & Albrecht’ Token-test Denkstoornissen The Kiddie Formal Thought Disorder Story Game

9 Aanvullende diagnose Sociale intelligentie
De Sociale Interpretatie Test Motorisch problemen = ernstig Testbatterijen: Oseretski en HMKTK Fijne motoriek: schrijfpatronen-toets of neuropsychologische taak Aandacht : specifieke groep van aandachtstoornissen zonder hyperactivieit Vaker leerstoornissen Belangrijk : specifieke stoornissen in de aandacht te testen Veel kenmerken van de criteria Gestandaardiseerde vragenlijsten en schalen voor de diagnostiek autisme Nederland : AUTI-R-schaal en CARS Internationaal: Vineland Adaptive Behaviors Scales Voordeel= kwantitatief uitgangspunt

10 Medisch onderzoek Lichamelijke screening +medische anamnese + standaardonderzoek van gehoor en zicht = zinvol Erfelijke afwijkingen zoals fragiel x syndroom Chromosonaal onderzoek Ernstige mentale retardatie + spraak-taalproblemen+ motorische problemen+ epilepsie/ verdachte amamnese Neurlogisch onderzoek

11 Diagnosestelling De verschillende bevindingen geïntegreerd
Theorie van het individuele Behandelplanen evaluatiecriteria opgesteld


Download ppt "Klinische diagnostiek van aan autisme verwante stoornissen"

Verwante presentaties


Ads door Google