De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S.M. Goorhuis - A.M. Schaerlaekens De Tijdstroom Vansteenkiste Jolien 1BaTP cc 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "S.M. Goorhuis - A.M. Schaerlaekens De Tijdstroom Vansteenkiste Jolien 1BaTP cc 1."— Transcript van de presentatie:

1 S.M. Goorhuis - A.M. Schaerlaekens De Tijdstroom Vansteenkiste Jolien 1BaTP cc 1

2 Inhoudstafel  Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Signaleren ≠ screenen Verschillende instrumenten  Diagnostiek Uitgangspunten multidisciplinaire diagnostiek Medisch Pedagogisch-psychologisch Spraak-taalevaluatie 2

3 1. Signaleren ≠ screenen  Gestructureerde vragen aan ouders Follow-up bij het Ewing-onderzoek  Signaleringsinstrumenten Eenvoudige tot uitgebreide observatie van het kind Bewuster Spraak- & taalgebruik binnen totale ontwikkelingsbeeld tgo sociale situatie kind Verwijzingsonderzoek mogelijk ‘Signaleren’ veiliger dan ‘screenen’  Screeningsinstrumenten Observatie van kind in interactie met omgeving Normale verloop van taalverwervingsproces Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek !!! Gevolgd door uitgebreidere taaldiagnostiek !!! 3

4 2. Verschillende instrumenten (1)  Follow-up bij het Ewing-onderzoek 1 tot 10-jarigen Aan ouders vragen stellen  Van Wiechen-schema Verschillende leeftijden  Groninger minimum spreeknormen (GMS) Verschillende leeftijden Taalproductie kind Objectieve, betrouwbare info: Ouders ~ onderzoek  taalproductie: 97% taalbegrip: 26% communicatieve ontwikkeling: 40% Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek 4

5 2. Verschillende instrumenten (2)  VTO- Taalsignaleringsinstrument 0- tot 3-jarigen ○ Vragen ouders ○ Observatie kind ○ Opdrachten kind ○ Aandachtspunten van dit instrument 3- tot 6-jarigen ○ Meest uitgebreide ○ Verschillende taalfuncties ○ Verschillende taalcategorieën  Signaallijst voor kleuters Observatie dagelijkse (klas)situatie Problemen op meerdere domeinen Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek 5

6 Inhoudstafel  Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Signaleren ≠ screenen Verschillende instrumenten  Diagnostiek Uitgangspunten multidisciplinaire diagnostiek Medisch Pedagogisch-psychologisch Spraak-taalevaluatie 6

7 1. Uitgangspunten multidisciplinaire diagnostiek  Talig functioneren -> niveau onderzoeken -> plaatsen binnen totaal ontwikkelingsbeeld Medisch & pedagogisch-psychologische factoren hebben negatieve invloed op spraakontwikkelingsverloop Voorbeelden: minder goed horen, minder dan gemiddeld intelligent, hersenbeschadiging, spraakorganen niet goed kunnen bewegen/ afwijking, weinig stimulerende omgeving, geen psychisch basisvertrouwen  Noodzaak van multidisciplinaire diagnostiek= medisch- + pedagogisch-psychologisch- + logopedisch  Tegen brede achtergrond plaatsen Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek 7

8 2. Medische diagnostiek  Essentieel  KNO-kliniek Meer: gehoorscherpte, werking/ beheersing linguale & velopharyngeale musculatuur Minder: neurologische/ psychiatrische problematiek  Aandachtspunten Algehele indruk ○ Medische anamnese & directe observatie Gehoor ○ Inspectie neus- en keelholte + trommelvliezen + interpretatie audiologische onderzoeksgegevens (drempelaudiogram) Anatomische aspecten & functionele mogelijkheden van spraakorganen ○ Lippen, tong, verhemelte & gebits- en kaakstand + motoriek + slik- en andere voedingsproblemen + neusluchtverlies tijdens spreken + nasaliteit Screening neurologische ontwikkeling (Willemse) ○ Klinische praktijk ○ Algemene indruk + vormanomalieën + lengte, gewicht, schedelomtrek + houding, spontane beweging + kracht, vaardigheid + tonus + horen, zien, spraak Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek 8

9 3. Pedagogisch-psychologische diagnostiek  Algehele indruk Pedagogische anamnese + directe observatie van kind  Cognitieve ontwikkeling Verbale tests: talige ontwikkeling Non-verbale tests: ontwikkeling excl. talige ontwikkeling Overeenkomst: onderdeel bredere ontwikkelingsvertraging Niet-cognitieve ontwikkeling  follow-up onderzoek  Emotionele ontwikkeling Emotionele ontwikkeling ~ taalontwikkeling Kind ouder  oorzaak & gevolg moeilijk onderscheiden Kinderlijke ontwikkelingsschalen (interpretatie)  Taalstimulatie thuis Observatie interactie ouders-kind Gerichte interviewvragen Achtergrondinfo = belangrijk  Spelontwikkeling & motoriek Verbale & niet-verbale tests Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek 9

10 4. Spraak-taalevaluatie  Logopedist/ klinisch linguïst  3 onderdelen Taalbegrip ○ Tot 5jaar: Reynelltest -> RTOS Semantiek + syntaxis Grote betrouwbaarheid & validiteit ○ Vanaf 5jaar: onderdelen Taaltest voor Kinderen, onderdelen Afasietest van SAN, psychologisch onderzoek ○ Luistervaardigheden + auditieve vaardigheden Taalproductie ○ Taaluitingen beluisteren & optekenen, representatief voor spontane taalgebruik ○ Klinische praktijk: 50 uitingen laten noteren door ouders Algehele communicatieve ontwikkeling ○ Dualiteit (Chomsky): competentie (taalbeheersing) performantie (taalgebruik) ○ Halliday: instrumentele -, regulerende -, interactionele -, persoonlijke -, informatieve -, verbeeldende – en heuristische taalfunctie ○ Ideeën gevormd obv gedragsobservaties & interpretaties van spontane taal ○ Dungen & Verboog: observatielijst communicatieve functies  Verschillende taaltests Signaleren & screenen van mogelijke taalontwikkelingsstoornissen Diagnostiek 10

11 Extra bron: www.google.be, 21/12/2009www.google.be 11


Download ppt "S.M. Goorhuis - A.M. Schaerlaekens De Tijdstroom Vansteenkiste Jolien 1BaTP cc 1."

Verwante presentaties


Ads door Google