De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standpunten ‘Signaleren van Taalachterstanden door de JGZ’ en ‘Omgevingsananlyse’ Bettie Carmiggelt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standpunten ‘Signaleren van Taalachterstanden door de JGZ’ en ‘Omgevingsananlyse’ Bettie Carmiggelt."— Transcript van de presentatie:

1 Standpunten ‘Signaleren van Taalachterstanden door de JGZ’ en ‘Omgevingsananlyse’
Bettie Carmiggelt

2 Standpunt ‘Signaleren van taalachterstanden door de JGZ’

3 Geschiedenis Signaleren van problemen in de communicatie JGZ:
Van Wiechen Ontwikkelingsonderzoek Veel signaleringsinstrumenten ontwikkeld:

4 2007 Rapport van TNO: Aantal veelbelovende instrumenten
Lexilijst Nederlands en Begrip GMS (Groninger Minimum Spreeknormen) SNEL (Spraak- en taal Normen Eerste Lijns gezondheidszorg) VTO taal 2-jarigeninstrument

5 Opdracht aan Centrum Jeugdgezondheid
Formuleer standpunt Zet onderzoek in gang

6 Standpunt 0-4 jaar Voorlopig signaleren van taalachterstanden met het Van Wiechen Onderzoek Bij twijfel: extra contactmoment (in ieder geval bij 2 jaar bij negatieve score van communicatie in Van Wiechen Onderzoek) Bij ernstige twijfel : audiologisch centrum voor nadere diagnostiek

7 Standpunt 5 jaar Beoordeling door jeugdarts (in sommige gemeenten door logopedist) Bij twijfel verwijzing naar logopedist

8 Aanbevelingen naar management
Biedt terugkerende scholing aan op het gebied van spraak-, en taalontwikkeling in samenwerking met de logopedist van de regionale of lokale GGD Biedt de professional eenmaal per 5 jaar een bijscholing aan gericht op het Van Wiechen Onderzoek

9 Stroomdiagram Verwijzen Audiologisch Centrum
Negatieve score(s) op onderdeel communicatie Van Wiechenonderzoek, spraak- taalproblemen en andere informatie Reden tot bezorgdheid of twijfels Kies vervolgtraject Afhankelijk van leeftijd: Extra contactmoment of verwijzen naar logopedist Ouders informeren en adviseren Nee Ja Blijft reden tot bezorgdheid Follow-up buiten de JGZ houden Controle op verwijzing Casemanagement binnen de JGZ Volgende standaard contactmoment

10 Omgevingsanalyse

11 Omgevingsanalyse Eenvoudig hulpmiddel voor de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige waarmee het taalaanbod in het Nederlands in de directe omgeving van een kind beoordeeld kan worden. Deze omgevingsanalyse is niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, maar op consensus vanuit de JGZ-professionals. Kan een rol spelen bij het vaststellen van de doelgroep voor VVE door de gemeente

12 Signalering van onvoldoende taalaanbod in het Nederlands is mogelijk op basis van de volgende 2 items uit de basisdataset: 1. Ouder spreekt geen of nauwelijks Nederlands 2. taalomgeving is onvoldoende stimulerend

13 Nee Taalomgeving van het kind is voldoende stimulerend (conclusie op basis van professionele inschatting). Als het kind 2 jaar is verwijzen/toeleiden naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf waar een vve-programma wordt aangeboden. Ouders spreken Nederlands. Ja Niet verwijzen/toeleiden naar voorschoolse voorziening met vve-programma op basis van het doelgroepcriterium: ‘kinderen die onvoldoende taalaanbod krijgen in het Nederlands’. Risico op een taalachterstand door onvoldoende taalaanbod in het Nederlands. Geen risico op een taalachterstand door onvoldoende taalaanbod in het Nederlands.

14 Vragen??


Download ppt "Standpunten ‘Signaleren van Taalachterstanden door de JGZ’ en ‘Omgevingsananlyse’ Bettie Carmiggelt."

Verwante presentaties


Ads door Google