De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vanessa Verschuere Jeugdarts GGD Zeeland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vanessa Verschuere Jeugdarts GGD Zeeland"— Transcript van de presentatie:

1 Vanessa Verschuere Jeugdarts GGD Zeeland
Integratie JGZ 0-19 Vanessa Verschuere Jeugdarts GGD Zeeland

2 Even voorstellen 1998- 2002 huisarts in Aardenburg (Zeeuws-Vlaanderen)
2002 – 2007 Cb-arts (0-4) in Zeeuws-Vlaanderen én Clb –arts in Vlaanderen (2.5 – 18) Vanaf 2007 jeugdarts 0-19 in Zeeuws-Vlaanderen.

3 Evolutie in Zeeuws-Vlaanderen
Integratie 0-19 in 2005 Kennismaking en contact met “de overkant” Afspraken (protocol) rondom warme overdracht. Zekere “schisis” 0-4/4-19 blijft, 2 organisaties onder één dak

4 Artsen en verpleegkundigen 0-19
Sedert 2006 eerste JVP 0-19 Sedert 2007 eerste artsen 0-19, echter niet steeds ingezet als dusdanig: (0-4) en (4-19) niet steeds in hetzelfde gebied

5 Voordelen 0-4/4-19 Contacten met teamleden 0-4 en 4-19 geven snellere ingang Werkwijze “andere kant” is gekend Sociale kaart vergroot Bij risicolijn gebeurt afstemming zorg frequenter en fijner.

6 Voordelen 0-19 Frequente contacten in 0-4 creëren een vertrouwensrelatie met de ouders, voortzetting hiervan in de 4-19 Geborgde continuïteit van zorg, altijd “warme overdracht” Altijd feed-back bij gevonden pathologie op schoolleeftijd, waardoor kwaliteitsverbetering 0-4

7 Voordelen 0-19 Vaker systeembenadering, ook via inschakelen JVP 0-19 (denk aan opvoedingsondersteuning) Cb blijkt vindplaats voor vragen bij ouders in schoolleeftijd (minder contactmomenten 4-19) Korte lijnen met de school, ook vanuit Cb (mits toestemming)

8 Casus Bij afsluiting cb op 3 j 9 m jongetje met ontwikkelingsvertraging. Eerder VTO gestart en weer gestopt. Op 3 j 9 m nog een aantal punten op Van Wiechen duidelijk vertraagd. Moeder wil evolutie op school afwachten. Logopedie reeds ingezet. Extra zorg na 4 maanden door JA, waarbij onmiddellijk contact met en instructie van school. Vervolg: gesprek school, ooi jeugdarts, verwijzing COS nu wel mogelijk?

9 Casuistiek: systeembenadering
Jongetje 3 j op cb, ontwikkelingsvertraging Broer PGO 5, gedragsproblematiek thuis, wordt niet zo ervaren in de klas.(discongruente score Conners lijsten) Prioriteit wordt gelegd bij ondersteuning thuis (triple P) door JVP 0-4 met aandacht voor interactie tussen ouders-kinderen en kinderen onderling. Na 3 maanden herevaluatie ontwikkeling na contact PSZ.

10 Casusje Naar aanleiding van PGO 5 (nieuwe stijl) komen er wat gedragsproblemen naar voren bij jongetje, ouders willen hier niet verder op in gaan. Wordt door de leerkracht ook gepercipieerd, niet in die mate problematisch dat er echt druk moet worden uitgeoefend. Kleiner zusje komt op cb, ingang gevonden voor verder contact voor broer

11 Casus JVP Op VO vertelt een meisje aan de JVP dat ze vaak voor het kleinere zusje moet zorgen (CB-leeftijd) Binnenkort huisbezoek JVP 4-19 en JVP 0-4 Casussen ook mogelijk met gesplitste organisatie? Uiteraard, mits goede afstemming.

12 Nadelen Nu nog 2 systemen, geeft extra belasting naar vergaderingen, registratie, administratie, waarnemingen toe. Soms ben je wel eens  als je mag overdragen Als er geen “klik” is.

13 Nadelen Fijnere afstemming van zorg = meer werk
Is 0-19 te behappen in de praktijk? Vakinhoudelijk (JVP/JA) Praktisch (deeltijdwerkenden) >Wslk wordt de “knip” verplaatst naar 12 jaar

14 Suggesties tot verbetering
jeugdarts/JVP alle functies in hetzelfde gebied laten uitoefenen. (ook duidelijk voor netwerkpartners) Continuïteit van lokatie Daar waar het niet kan: structurele overlegmomenten voor overdracht. Bij knip op 12 jaar: goede wijze van overdracht formuleren Volledige integratie 0-19, functioneel en administratief


Download ppt "Vanessa Verschuere Jeugdarts GGD Zeeland"

Verwante presentaties


Ads door Google