De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integrale Jeugdgezondheidszorg jaar GGD Zeeland

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integrale Jeugdgezondheidszorg jaar GGD Zeeland"— Transcript van de presentatie:

1 Integrale Jeugdgezondheidszorg 0- 19 jaar GGD Zeeland
Samenwerken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

2 Tot 2003 Jeugd Gezondheidszorg Zeeland
Uitvoering door 4 organisaties JGZ 4-19 jr Provinciaal (GGD Zeeland ) JGZ 0-4 jr Zeeuws Vlaanderen( Zorgsaam) JGZ 0-4 jr Oosterschelderegio (Allévo) JGZ 0-4 jr Walcheren ( Zorgstroom) Vanaf 2003 regie JGZ bij gemeenten

3 Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

4 2005 Jeugdgezondheidszorg
Eerste gesprekken op directieniveau ( onder regie van de gemeenten) Pilot integratie JGZ 0-4 in Zeeuws Vlaanderen Samenwerking op de werkvloer  3 werkgroepen Warme overdracht Cultuur Samenwerking gemeenten

5 2006 JGZ 0-4 Zeeuws-Vlaanderen Waar hebben wij ons op gericht ?
onderdeel van JGZ 4-19 GGD Zeeland (op detacheringbasis) Waar hebben wij ons op gericht ? Gezamenlijk huisvestingsbeleid Intensivering samenwerking door implementatie warme overdracht Manager 0-4 lid van groot MT GGD Zeeland

6 2007 intensivering samenwerking managers JGZ
Beleidsmatige eenheid ongedeelde JGZ 0-19 jr Nieuw personeelsbeleid/Integrale jeugdartsen en JVP (gescheiden pakket 0-4jr/ 4-19 jr) Inzet logopedie vanaf 2 jaar

7 2007 JGZ politieke en maatschappelijke aandacht
opvoedsteunpunten ZVL binnen JGZ kernpartner in nieuw te vormen Centra voor Jeugd & gezin JGZ belangrijke rol binnen de zorgcoördinatie

8 2008 (0rganisatie) 1e fase gezamenlijk afdelingsplan JGZ 0-19 jr
(manager 0-4/ manager 4-19) Eerste aanzet opzet visie integrale JGZ 0-19 jr Zeeuws Vlaanderen Aansturing provinciale JGZ door 1 manager 0-19 jr Integrale aansturing medewerkers 0-4 jr en medewerkers 4-19 jr door coördinator JGZ 0-19 jr Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

9 2008 (uitvoering) Speerpunt kindermishandeling
gezamenlijke ICT cyclus Jeugdartsen Aandachtsfunctionarissen KM ( 0-19 jr) Pilot uitvoering PGO 10 jaar (door jeugdverpleegkundigen 0-4 jr)

10 2009 1 Januari 2009 oprichting stichting Jeugdgezondheidszorg als onderdeel van de GGD Zeeland verdere uitwerking afdelingsbeleid Doel: versterking van de JGZ als spil binnen de CJG door borging doorgaande lijn 0-19 jr (toekomst – 9mnd -23 jaar)

11 Communicatiemodel JGZ 0-19 jr GGD Zeeland
Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

12 JGZ 0-19 jaar Landelijk Basistakenpakket
Contactmomenten 14 contactmomenten 0-4 jr PGO 5 jaar PGO 10 jaar PGO 13 jaar Speciaal onderwijs Voorlichting Extra zorg Deelname zorgadviesteams Overig maatwerk ( projecten) Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

13 Nieuwe voorstellen gebaseerd op:
Integratie JGZ Alle kinderen in beeld met optimale inzet discipline naar kerntaak Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

14 Doorbreken knip 0-4 /4-19 jr Jeugdgezondheidszorg
Voordelen cliënten Voordelen professionals Geborgde continuïteit in zorg (wegvallen knip) 1 gezicht/ aanspreekpunt voor de ouders en hun jeugdigen (vertrouwensrelatie) 1 gezicht voor samenwerking met ketenpartners en CJ&G waardoor positie van JGZ sterker wordt Verbreding van vakkennis en vaardigheden binnen de totale jeugdgezondheidszorg Uitvoering teams JGZ op wijkniveau inclusief bijbehorende basisscholen Hechte JGZ teams door intensievere samenwerking Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

15 Contactmoment 2 jaar Door jeugdverpleegkundige laten voeren Waarom:
Nadruk ligt op advisering/ondersteuning opvoeding Voorwaarden Risico inschatting tijdens 14 mnd en 18 mnd Ooi 2,5 jaar mogelijk Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

16 Contactmoment 3,9 jaar Door jeugdarts 0-19 en jeugdartsassistente 0-19 laten uitvoeren Assistente verricht gedeelte onderzoek o.a. deel anamnese, visus, lengte en gewicht Waarom? Gebruik maken kerntaken disciplines Integrale JGZ Tijdsduur arts kan ingekort Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

17 Contactmoment 5 jaar Screening door jeugdartsassistente op school
Alle kinderen standaard screening (laagdrempelig) Vervolgonderzoek bij alle leerlingen door jvp (0-19) of jeugdarts (0-19) Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

18 Waarom? Jvp eerder ingezet Gebruik maken van kerntaken per discipline
Continuïteit van zorg Integrale JGZ Specifieke inzet per discipline Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

19 Voorstel opzet integrale JGZ teams 0-19 Zeeuws Vlaanderen
Integrale aansturing door manager en/of coördinator JGZ 0-19 Jeugdartsen 0-12/12-19 of 0-19 Jeugdverpleegkundigen 0-12/12-19 of 0-19 Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

20 Vervolg JGZ assistentes 0-12 of 0-3/3-12 jaar Logopedisten 2-12 jaar
Pedagogisch medewerkers (opvoedsteunpunten) Samen werken aan een gezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland

21 Gefaseerde aanpak 2010 Implementatie Zeeuws Vlaanderen inzet integrale JGZ teams daar waar organisatorisch mogelijk JGZ 0-4 jr Allévo en zorgstroom opnemen in Stichting JGZ Zeeland Uitgroei naar totale integratie JGZ binnen Zeeuws Vlaanderen Uitrol naar overige regio’s binnen Zeeland Volledige integrale JGZ binnen heel Zeeland


Download ppt "Integrale Jeugdgezondheidszorg jaar GGD Zeeland"

Verwante presentaties


Ads door Google