De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief? 17 januari 2014 LANDELIJK NETWERK ONDERZOEK JEUGD & GEZONDHEID Mascha Kamphuis Dank aan Janine Bezem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief? 17 januari 2014 LANDELIJK NETWERK ONDERZOEK JEUGD & GEZONDHEID Mascha Kamphuis Dank aan Janine Bezem."— Transcript van de presentatie:

1 Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief? 17 januari 2014 LANDELIJK NETWERK ONDERZOEK JEUGD & GEZONDHEID Mascha Kamphuis Dank aan Janine Bezem

2 Inhoud presentatie: •Triage methode •Resultaten onderzoek

3 Kerntaken JGZ •Vaccinaties •Vroegsignalering •Taxatie risico’s en zorgbehoefte •Informatie en advies •Toeleiding naar zorg

4 Uniform deel BTP JGZ Dilemma’s JGZ 4-19 (1) •Drie (straks vier) routine gezondheidsonderzoeken in de leeftijdsperiode 4-19 jaar Artikel 2a besluit JGZ: systematisch volgen en signaleren van gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en beschermende factoren

5 Uniform deel BTP JGZ Dillema’s JGZ 4-19 (2) Onvoldoende ruimte voor: •Individuele behoeften ouders, kinderen en jongeren •Risicokinderen en groepen (secundaire preventie): - Gesignaleerd door derden in verschillende leefmilieus - VMBO, MBO

6 Doelstelling ontwikkeling triage in de JGZ •Basiszorg voor alle kinderen •Passende en tijdige aandacht voor het kind met risicofactoren ten aanzien van gezonde groei en ontwikkeling •Toegankelijkheid JGZ, ook tussen de routine onderzoeken •Betere aansluiting met signalering in leefmilieu kinderen (onderwijs)

7 Triage •Selectie en prioritering zorgbehoefte ten behoeve van efficiënte inzet professionals •Aansluiting bij kerngedachte JGZ/Public Health: - Alle kinderen in beeld - Maximaal bereik risicogroepen met beperkte middelen. •Bij JGZ/VGGM: gerealiseerd d.m.v. risicoselectie en taakherschikking, ten behoeve van doelgroep 4-19 jaar

8 Taakherschikking: verdeling van taken en verantwoordelijkheden Van algemeen naar specialistisch

9 Triagemethodiek SignalerenRisicotaxatieToeleiden naar zorg ASSISTENTE / VERPLEEGKUNDIGE ARTS / VERPLEEGKUNDIGE / LOGOPEDISTE TRIAGE •Screening (zonder ouder) •SDQ /KIVPA •Vragenlijst ouders •Signalen van school •Ouders / Kinderen •Leerkrachten / IB’ers •Keten DERDEN SPREEKUREN (met ouder) DEELNAME AAN ZORGSTRUCTUREN BEMOEIZORG MONITORING

10 Effectstudie TNO, LUMC, vier GGD-en (vervolg op pilot) Doelstelling Wat is het effect van triage op: •Opkomst, signalering; terechtheid (CBCL, navragen) •Geleverde zorg (verwijzingen, ooi, zij-instroom) •Kosten •Ervaringen van ouders mt triage Registraties uit DDJGZ! Definitieve resultaten eerste kwartaal 2014 Tevens: •Ervaringen van scholen

11 Opkomst percentage 5/6 jarigen •Significant verschil P< 0,05 voor volledige basiszorg Triage - PGO TriagePGO ScreeningVervolgonderzoekPGO Opgeroepen N=495N=259N=499 Opkomst 97,0%91,1%96,0%

12 TriagePGO ScreeningVervolgonderzoekPGO Opgeroepen N=513N=197N=487 Opkomst 96,3%87,3%91,2% Opkomst percentage 10/11 jarigen • Geen significant verschil voor volledige basiszorg Triage - PGO

13 Percentage 5/6 jarigen gesignaleerd door JGZ met psychosociaal probleem en visusafwijking Triage Aantal kinderen onderzocht N=480 PGO Aantal kinderen onderzocht N=479 ScreeningEindoordeel JGZ JGZ bevindingen Psychosociaal probleem 16,5%14,8%17,3% Visus afwijking9,0%1,9%3,8% • Geen significant verschil signalering Triage – PGO. • PM: overgewicht

14 Percentage 10/11 jarigen gesignaleerd door JGZ met psychosociaal probleem en visusafwijking Triage Aantal kinderen onderzocht N=494 PGO Aantal kinderen onderzocht N=444 ScreeningEindoordeel JGZ JGZ bevindingen Psychosociaal probleem 18,8%16,0%15,8% Visus afwijking2,4%1,4%1,6% • Geen significant verschil signalering Triage – PGO • PM: overgewicht

15 Zij-instroom Er is sprake van significant minder zij-instroom bij reguliere werkwijze (0,59%) dan bij triage (2,12%)

16 Kosten •Standaard JGZ contactmoment 5/6 jaar: kosten van de triage methode duidelijk lager dan de kosten van PGO •Standaard JGZ contactmoment 10/11 jaar kosten vergelijkbaar •Tijdkosten van de ouders: duidelijk lager voor triage

17 Tips: •Investeer in het onderwijs als signalerings- en samenwerkingspartner. •Versterk ouders in hun verantwoordelijkheid om te signaleren. •Creeër flexibiliteit bij de professionals voor optimale signalering


Download ppt "Triage in de JGZ Efficiënt en Effectief? 17 januari 2014 LANDELIJK NETWERK ONDERZOEK JEUGD & GEZONDHEID Mascha Kamphuis Dank aan Janine Bezem."

Verwante presentaties


Ads door Google