De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project: Specifieke groepen Presentatie aan ambtelijk overleg 4 juni Johan Gortworst & Ico Kloppenburg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project: Specifieke groepen Presentatie aan ambtelijk overleg 4 juni Johan Gortworst & Ico Kloppenburg."— Transcript van de presentatie:

1 Project: Specifieke groepen Presentatie aan ambtelijk overleg 4 juni 2013, @VNG Johan Gortworst & Ico Kloppenburg

2 Doelstelling rond opvang specifieke groepen Per 2015:  De gezamenlijke centrumgemeenten hebben een adequate vervanging van de centrale financiering gerealiseerd voor specifieke groepen

3 Het gaat om: • Bestaande groepen (zoals opvang eergerelateerd geweld, mannenopvang) • Nieuwe groepen/hulpvormen (e-help) • Overige cliënten

4 Hoofdvraag voor onderzoek HHM: Bij welke problemen is specialistische hulpverlening noodzakelijk?

5 Deelvragen: 1.Welke vormen van hulp en ondersteuning worden op dit moment geboden aan specifieke groepen? 2.Sluit het huidige aanbod voor deze specifieke groepen aan bij de behoefte?

6 Deelvragen (vervolg) 3.Welke mogelijkheden zijn er om vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen, rekening houdend met de gewijzigde financiering en verantwoordelijkheid voor gemeenten?

7 Onderzoek naar bekende groepen -Slachtoffers eergerelateerd geweld -Mannenopvang in G-4 -Tienermoeders -Slachtoffers mensenhandel -Slachtoffers ernstige bedreiging (safehouses)

8 Benoemen van uitgangspunten Regulier, tenzij… dus zoveel mogelijk slachtoffers in de eigen omgeving opvangen

9 Criteria voor uitzonderingen: 1.Veiligheid 2.Aantallen: kleine groep kan concentratie verstandig maken 3.Noodzakelijke specialisatie 4.Mensenhandel is apart vraagstuk

10 Specifiek volgens die criteria zijn nu: • Slachtoffers van eergerelateerd geweld waarbij sprake is van aanzienlijke dreiging en tevens complexe meervoudige problematiek. • Slachtoffers met een acute vraag naar opvang buiten kantooruren vanuit eergerelateerd geweld • Slachtoffers van loverboys waarbij sprake is van aanzienlijke dreiging en tevens complexe meervoudige problematiek. • Vrouwen die slachtoffer zijn van extreme geweldsdreiging, vrouw van lid van criminele bende, psychiatrisch gestoorde bedreiger • Vrouwen die te maken hebben met extreme stalking

11 Nader overleg nodig over: -Mannenopvang -Tienermoeders -Mensenhandel

12 Resultaat bespreking stuurgroep 17 april 2013 • Akkoord om advies HHM verder uit te werken op basis van uitgangspunt regulier, tenzij… • Voorstel uitwerken voor bekostiging landelijk specialistische voorzieningen • Nader definiëren van de hulpvragen waarvoor landelijk hulpaanbod nodig is • Maak verbinding met de regiovisies

13 Voorstel: concretiseer landelijke toegankelijkheid • beschikbaarheid van de noodbedden voor opvang buiten kantooruren en in het weekeinde, zonder dat er over en weer rekeningen worden gestuurd; • de piketregeling van het LEC eergerelateerd geweld (ondersteuning politietaak) • beschikbaarheid van safehouses; • x percentage van de reguliere crisisopvang beschikbaar stellen voor landelijke instroom op basis van een beleidskader instroom

14 Zorg voor monitoring • Hulpvragen veranderen. • Betrek opdrachtgevers, professionals e.a. bij evaluaties a.d.h.v. casuïstiekonderzoek • Doel: evaluatie van hulpvragen, zoals waarom kan niet regulier worden opgevangen? bepaling wel/niet doorgaan van voorziening nieuwe problematieken?


Download ppt "Project: Specifieke groepen Presentatie aan ambtelijk overleg 4 juni Johan Gortworst & Ico Kloppenburg."

Verwante presentaties


Ads door Google