De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten AMHK Startconferentie provincie Groningen 2013 13 november 2013 Lienja van Eijkern Lid ondersteuningsteam VNG-Ondersteuningsprogramma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten AMHK Startconferentie provincie Groningen 2013 13 november 2013 Lienja van Eijkern Lid ondersteuningsteam VNG-Ondersteuningsprogramma."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten AMHK Startconferentie provincie Groningen 2013 13 november 2013 Lienja van Eijkern Lid ondersteuningsteam VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK

2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten AMHK, omdat het beter moet Eén centraal meldpunt Geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling Verbetering van zowel aanpak huiselijk geweld als kindermishandeling:  altijd (ook) de focus op kinderen  systeemaanpak, volwassenen èn kinderen samen  snellere en betere inzet van hulp  opheffen van overlap, efficiënter, effectiever

3 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wettelijk kader De wettelijke taken en bevoegdheden van de AMHK’s worden, d.m.v. de nieuwe Jeugdwet, opgenomen als aanvulling van de Wmo. De reden om de AMHK’ s onder te brengen in de Wmo en niet in de nieuwe Jeugdwet is dat het nieuwe advies- en meldpunt zich richt op de aanpak van geweld tegen alle burgers. Vanaf 1 januari 2015 AMHK operationeel!

4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Wettelijke taken  Herkenbaar en toegankelijk meldpunt;  Verlenen van advies en consult;  Doen van onderzoek;  Inschakelen van passende hulpverlening;  Eventueel overdragen van een casus aan de Raad voor de Kinderbescherming.

5 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Huidige taken (niet wettelijk)  Voorlichting en deskundigheidsbevordering;  Regie over de ketenaanpak huiselijk geweld;  Expertise opbouwen en onderhouden op diverse vormen van huiselijk geweld;  Crisisdienst, bereikbaarheidsdienst of crisisinterventie uitvoeren;  Uitvoeringstaken bij de Wet tijdelijk huisverbod;  Monitoring van de ketenaanpak en genereren beleidsinformatie.

6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Complex traject Krap tijdpad De hele omgeving transformeert Gemixte financiering Cultuurverschillen “jeugd” en “huiselijk geweld”

7 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Stappenplan Richten Inrichten Verrichten 1.Inventarisatie & analyse 2.Visie en Keuzes 3.Plan van Aanpak 4.Schetsen van de organisatie 5.Akkoord op inhoud & budget 6.Organisatie inrichten 7. GAAN!

8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Tijdbalk


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten AMHK Startconferentie provincie Groningen 2013 13 november 2013 Lienja van Eijkern Lid ondersteuningsteam VNG-Ondersteuningsprogramma."

Verwante presentaties


Ads door Google