De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek Gemeente Den Haag Dienst SZW Den Haag OpMaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek Gemeente Den Haag Dienst SZW Den Haag OpMaat."— Transcript van de presentatie:

1 Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek Gemeente Den Haag Dienst SZW Den Haag OpMaat

2 Haagse aanpak voor multiproblematiek Vinden, verbinden, aanpakken één klant, één casemanager, één plan Vinden: • kwetsbare huishoudens in kaart brengen • goede samenwerking tussen alle gemeentelijke diensten, hulp- en dienstverleners Verbinden: • samenwerking binnen en tussen hulpverleningsketen Aanpakken: • inzetten effectieve en efficiënte hulpverlening

3 Realisatie binnen de gemeente Den Haag Bestuursdienst Via het Veiligheidshuis: Kwetsbare huishoudens waarbij geweld/strafbare feiten het hoofdprobleem is Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Via Centraal Coördinatie Punt: Kwetsbare huishoudens waar OGGZ problematiek het hoofdprobleem is Via Centrum voor Jeugd en Gezin: Kwetsbare huishoudens waarbij opvoeding en ondersteuning van kinderen 0-23 jaar het hoofdprobleem is

4 Realisatie binnen dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten Via Den Haag OpMaat: Kwetsbare huishoudens die niet onder een andere doelgroep of aanpak vallen Vinden Meldcode: telefonisch en digitaal meldpunt voor professionals die ernstige probleemsituaties tegenkomen die de eigen expertise te buiten gaat. Verbinden Sociaal case manager: is regisseur, brengt problematiek en oorzaken in kaart, stelt plan van aanpak op en bewaakt. Aanpakken Reguliere hulp- en dienstverlening: voert plan van aanpak uit.

5 Excellente Dienstverlening Den Haag OpMaat biedt de burger van Den Haag excellente dienstverlening door: Het bieden van • Integraliteit: 1 loket op alle stadsdeelkantoren • Snelheid en maatwerk: meldcode • Dicht bij de burger: click, call, face, home • Gericht en systematisch werken: brede intake

6 Maatwerk bij complexe problematiek Proces: • Professional meldt via meldcode • Screening: binnen 1 werkdag na melding; meestal kort telefonisch contact met melder • Contact met melder: binnen 1 week na melding, uitgebreid telefonisch contact voor inhoudelijke aanvulling • Contact met burger: binnen 2 weken na melding, voor aanvullende informatie en voor het maken van een huisbezoek • Huisbezoek: binnen 4 weken na melding, sociaal case manager samen met de melder of andere relevante professional

7 • Plan van aanpak : binnen 4 weken na melding, gericht op zowel de oorzaak als gevolgen van de problematiek, reguliere hulp- en dienstverlening wordt ingezet • Multi disciplinaire bijeenkomst: indien veel hulp- en dienstverleners al betrokken zijn of als hulpverlening niet vlotgetrokken kan worden • Bewaking, binnen 6 maanden na melding moeten de trajecten zijn ingezet en bewaakt de sociaal case manager of dit de juiste trajecten zijn en of de burger het aanbod aanvaardt • Nazorg, gedurende 2 maanden (indien ingezette trajecten of burger niet stabiel, dan wordt deze termijn verlengd)

8 Film van Michael Toelichting van sociaal case manager Ineke van Groningen (ingehuurd via de MO zaak)

9 Film van mevrouw de Jong Toelichting van sociaal case manager Ineke van Groningen

10 Resultaten 2010 2240 meldcodes in 2010 gemeld 1295 meldcodes zijn afgehandeld (58%) 1103 meldcodes zijn (deels) succesvol afgesloten (85%) 192 meldcodes zijn onsuccesvol afgesloten (15%)


Download ppt "Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek Gemeente Den Haag Dienst SZW Den Haag OpMaat."

Verwante presentaties


Ads door Google