De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek"— Transcript van de presentatie:

1 Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek
Gemeente Den Haag Dienst SZW Den Haag OpMaat

2 Haagse aanpak voor multiproblematiek
Vinden, verbinden, aanpakken één klant, één casemanager, één plan Vinden: kwetsbare huishoudens in kaart brengen goede samenwerking tussen alle gemeentelijke diensten, hulp- en dienstverleners Verbinden: samenwerking binnen en tussen hulpverleningsketen Aanpakken: inzetten effectieve en efficiënte hulpverlening

3 Realisatie binnen de gemeente Den Haag
Bestuursdienst Via het Veiligheidshuis: Kwetsbare huishoudens waarbij geweld/strafbare feiten het hoofdprobleem is Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Via Centraal Coördinatie Punt: Kwetsbare huishoudens waar OGGZ problematiek het hoofdprobleem is Via Centrum voor Jeugd en Gezin: Kwetsbare huishoudens waarbij opvoeding en ondersteuning van kinderen 0-23 jaar het hoofdprobleem is

4 Realisatie binnen dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten
Via Den Haag OpMaat: Kwetsbare huishoudens die niet onder een andere doelgroep of aanpak vallen Vinden Meldcode: telefonisch en digitaal meldpunt voor professionals die ernstige probleemsituaties tegenkomen die de eigen expertise te buiten gaat. Verbinden Sociaal case manager: is regisseur, brengt problematiek en oorzaken in kaart, stelt plan van aanpak op en bewaakt. Aanpakken Reguliere hulp- en dienstverlening: voert plan van aanpak uit.

5 Excellente Dienstverlening
Den Haag OpMaat biedt de burger van Den Haag excellente dienstverlening door: Het bieden van Integraliteit: 1 loket op alle stadsdeelkantoren Snelheid en maatwerk: meldcode Dicht bij de burger: click, call, face, home Gericht en systematisch werken: brede intake

6 Maatwerk bij complexe problematiek
Proces: Professional meldt via meldcode Screening: binnen 1 werkdag na melding; meestal kort telefonisch contact met melder Contact met melder: binnen 1 week na melding, uitgebreid telefonisch contact voor inhoudelijke aanvulling Contact met burger: binnen 2 weken na melding, voor aanvullende informatie en voor het maken van een huisbezoek Huisbezoek: binnen 4 weken na melding, sociaal case manager samen met de melder of andere relevante professional

7 Plan van aanpak: binnen 4 weken na melding, gericht op zowel de oorzaak als gevolgen van de problematiek, reguliere hulp- en dienstverlening wordt ingezet Multi disciplinaire bijeenkomst: indien veel hulp- en dienstverleners al betrokken zijn of als hulpverlening niet vlotgetrokken kan worden Bewaking, binnen 6 maanden na melding moeten de trajecten zijn ingezet en bewaakt de sociaal case manager of dit de juiste trajecten zijn en of de burger het aanbod aanvaardt Nazorg, gedurende 2 maanden (indien ingezette trajecten of burger niet stabiel, dan wordt deze termijn verlengd)

8 Film van Michael Toelichting van sociaal case manager
Ineke van Groningen (ingehuurd via de MO zaak)

9 Film van mevrouw de Jong
Toelichting van sociaal case manager Ineke van Groningen

10 Resultaten 2010 2240 meldcodes in 2010 gemeld
1295 meldcodes zijn afgehandeld (58%) 1103 meldcodes zijn (deels) succesvol afgesloten (85%) 192 meldcodes zijn onsuccesvol afgesloten (15%)


Download ppt "Excellente dienstverlening: maatwerk bij complexe problematiek"

Verwante presentaties


Ads door Google