De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer In de huiselijke kring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer In de huiselijke kring."— Transcript van de presentatie:

1

2 Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer In de huiselijke kring

3 Daders/ plegers Door: (ex) partner ouder kind familie huisvrienden

4 Vormen van geweld lichamelijk geestelijk seksueel “ontspoorde zorg” “ontspoorde zorg”

5 Cijfers Onderzoek Ministerie van Justitie: 2005:-57.421 incidenten HG Schatting:-500.000 vrouwen, kinderen en mannen thuis mishandeld (schatting 80 vrouwen jaarlijks overlijden) -80.000 kinderen per jaar verwaarloosd, mishandeld en seksueel misbruikt (schatting dat 40-80 kinderen jaarlijks overlijden) Slechts 12% komt bij de politie terecht Slechts 12% komt bij de politie terecht Slechts in 6% van de gevallen aangifte Slechts in 6% van de gevallen aangifte

6 Kosten Thuisgeweld kost samenleving 150 Miljoen Euro aan: gezondheidskosten Bijstandsuitkeringen Kosten politie en justitie Kosten politie en justitie (onderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

7 Publieke ZaakPrivégeweld een publieke zaak!

8 Oorzaken transgenerationeel transgenerationeel isolement isolement risico- en stressfactoren risico- en stressfactoren

9 Risicofactoren Problemen met: relatie relatie financiën financiën werk(loosheid) werk(loosheid) alcohol-drugs-gokken alcohol-drugs-gokken ziekte ziekte psychische problematiek psychische problematiek

10 Gevolgen voor kinderen géén veiligheid en bescherming géén veiligheid en bescherming schadelijk voor de ontwikkeling schadelijk voor de ontwikkeling zowel getuige als slachtoffer zowel getuige als slachtoffer

11 Geweldspiraal Geweld neigt naar: escalatie escalatie herhaling herhaling cyclus, meer en intenser geweld cyclus, meer en intenser geweld Belang vroegtijdig ingrijpen!!

12 Belang van samenwerken Stoppen van geweld Stoppen van geweld Preventie Preventie

13 Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant Start: maart 2004 Start: maart 2004 22 organisaties werken samen 22 organisaties werken samen Ketenaanpak Ketenaanpak

14 Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant Meldpunt Huiselijk Geweld Meldpunt Huiselijk Geweld Meldpunt Loverboys Meldpunt Loverboys Meldpunt Ouderenmishandeling Meldpunt Ouderenmishandeling

15 Meersporenbeleid Hulp voor: Slachtoffer Slachtoffer Kinderen Kinderen Pleger Pleger

16 Uitgangspunten Geweld moet stoppen niet de relatie ! Geweld moet stoppen niet de relatie ! Pleger & Slachtoffer beiden “verantwoordelijk” = meerzijdige partijdigheid Pleger & Slachtoffer beiden “verantwoordelijk” = meerzijdige partijdigheid Geen excuus voor geweld, wel begrip! Geen excuus voor geweld, wel begrip!

17 Midden-Brabant 2005: bijna 2000 politie mutaties Huiselijk Geweld 2005: bijna 2000 politie mutaties Huiselijk Geweld

18 Effectieve aanpak door: 1. Screeningsoverleg (pdT) 1. Screeningsoverleg (pdT) 2. Casusoverleg (pdO) 2. Casusoverleg (pdO) 3. Motivatie Traject 3. Motivatie Traject 4. Afstemming Buurt/ Jeugdnetwerken 4. Afstemming Buurt/ Jeugdnetwerken

19 Screen- + Casusoverleg Openbaar Ministerie Openbaar Ministerie Politie Politie Kinderbescherming Kinderbescherming Reclassering Reclassering Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk Slachtofferhulp Slachtofferhulp Bocht Bocht Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld GGZ GGZ Novadic Kentron Novadic Kentron

20 Funkties SteunpuntFrontoffice! Motiveren Motiveren Problematiek in kaart brengen Problematiek in kaart brengen Hulpverlening op gang brengen Hulpverlening op gang brengen Crisisinterventie Crisisinterventie Meersporenaanpak Meersporenaanpak Casemanagement Casemanagement

21 Waarvoor bellen? melden melden vermoeden van huiselijk geweld vermoeden van huiselijk geweld informatie over een casus informatie over een casus hulpaanbod in de keten hulpaanbod in de keten delen verantwoordelijkheid delen verantwoordelijkheid

22 Overige taken Steunpunt Voorlichting aan: instellingen instellingen publiek publiekRegistratie Ontwikkeling Beleid aanpak HG

23 Afstemming Onderwijs Samenwerkingsverband VO Samenwerkingsverband VO Schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk SOM SOM Basisonderwijs Basisonderwijs

24


Download ppt "Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer In de huiselijke kring."

Verwante presentaties


Ads door Google