De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer"— Transcript van de presentatie:

1

2 Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer
In de huiselijke kring

3 Daders/ plegers Door: (ex) partner ouder kind familie huisvrienden

4 Vormen van geweld lichamelijk geestelijk seksueel “ontspoorde zorg”

5 Cijfers Onderzoek Ministerie van Justitie: 2005: -57.421 incidenten HG
Schatting: vrouwen, kinderen en mannen thuis mishandeld (schatting 80 vrouwen jaarlijks overlijden) kinderen per jaar verwaarloosd, mishandeld en seksueel misbruikt (schatting dat kinderen jaarlijks overlijden) Slechts 12% komt bij de politie terecht Slechts in 6% van de gevallen aangifte

6 Kosten Thuisgeweld kost samenleving 150 Miljoen Euro aan:
gezondheidskosten Bijstandsuitkeringen Kosten politie en justitie (onderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

7 Publieke Zaak Privégeweld een publieke zaak!

8 Oorzaken transgenerationeel isolement risico- en stressfactoren

9 Risicofactoren Problemen met: relatie financiën werk(loosheid)
alcohol-drugs-gokken ziekte psychische problematiek

10 Gevolgen voor kinderen
géén veiligheid en bescherming schadelijk voor de ontwikkeling zowel getuige als slachtoffer

11 Geweldspiraal Geweld neigt naar: escalatie herhaling
cyclus, meer en intenser geweld Belang vroegtijdig ingrijpen!!

12 Belang van samenwerken
Stoppen van geweld Preventie

13 Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant
Start: maart 2004 22 organisaties werken samen Ketenaanpak

14 Steunpunt Huiselijk Geweld Midden-Brabant
Meldpunt Huiselijk Geweld Meldpunt Loverboys Meldpunt Ouderenmishandeling

15 Meersporenbeleid Hulp voor: Slachtoffer Kinderen Pleger

16 Uitgangspunten Geweld moet stoppen niet de relatie !
Pleger & Slachtoffer beiden “verantwoordelijk” = meerzijdige partijdigheid Geen excuus voor geweld, wel begrip!

17 Midden-Brabant 2005: bijna 2000 politie mutaties Huiselijk Geweld

18 Effectieve aanpak door:
1. Screeningsoverleg (pdT) 2. Casusoverleg (pdO) 3. Motivatie Traject 4. Afstemming Buurt/ Jeugdnetwerken

19 Screen- + Casusoverleg
Openbaar Ministerie Politie Kinderbescherming Reclassering Maatschappelijk werk Slachtofferhulp Bocht Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld GGZ Novadic Kentron

20 Funkties Steunpunt Frontoffice! Motiveren
Problematiek in kaart brengen Hulpverlening op gang brengen Crisisinterventie Meersporenaanpak Casemanagement

21 Waarvoor bellen? melden vermoeden van huiselijk geweld
informatie over een casus hulpaanbod in de keten delen verantwoordelijkheid

22 Overige taken Steunpunt
Voorlichting aan: instellingen publiek Registratie Ontwikkeling Beleid aanpak HG

23 Afstemming Onderwijs Samenwerkingsverband VO
Schoolmaatschappelijk werk SOM Basisonderwijs

24


Download ppt "Definitie Huiselijk Geweld is geweld in de relationele sfeer"

Verwante presentaties


Ads door Google