De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

26 januari 2012 Tijdelijk huisverbod in Amsterdam Barbara Schmeits.

Verwante presentaties


Presentatie over: "26 januari 2012 Tijdelijk huisverbod in Amsterdam Barbara Schmeits."— Transcript van de presentatie:

1 26 januari 2012 Tijdelijk huisverbod in Amsterdam Barbara Schmeits

2 26 januari 2012 Opbouw  Huiselijk geweld  Aanpak en instrumenten  Tijdelijk huisverbod  Ervaringen met huisverbod in Amsterdam  De opbrengsten  De uitdagingen

3 26 januari 2012 Huiselijk geweld  Huiselijk geweld is geweld in de privésfeer, dus binnen het gezin, de relatie, binnenshuis of binnen alle relaties waarin mensen afhankelijk van elkaar zijn. De daders kunnen (ex)partners, ouders, kinderen, andere familieleden of huisvrienden zijn.

4 26 januari 2012 Vormen van geweld De belangrijkste vormen van huiselijk geweld zijn:  ex-partner- en partnergeweld;  kindermishandeling;  ouderenmishandeling;  seksueel geweld;  huiselijk geweld door kinderen en jongvolwassenen;  eergerelateerd geweld en huwelijksdwang;  meisjes- en vrouwenbesnijdenis.

5 26 januari 2012 Voorbeelden van huiselijk geweld Geweld kan fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn. Voorbeelden: fysieke- of psychische verwaarlozing; slaan, schoppen; aanranden, verkrachten; anderszins pijn doen en of verwonden.

6 26 januari 2012 Instrumenten  Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam  Tijdelijk huisverbod  Ambulante hulpverlening  Opvang voor vrouwen en voor mannen  Deelprogramma’s voor risicogroepen o.a: eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling  Ketensamenwerking

7 26 januari 2012 Elementen van de aanpak huiselijk geweld  Preventie  Voorlichting  Signaleren en melden  Analyseren en interveniëren  Hulpverlening en nazorg  Veiligheid realiseren  Opsporen en vervolgen  Straffen en voorkomen van herhaling Tijdelijk huisverbod

8 26 januari 2012 Tijdelijk huisverbod  Doel: huiselijk geweld terugdringen  Maatregel: Huisverbod van 10 dagen voor pleger huiselijk geweld Contactverbod met partner en/of de kinderen Afhankelijk van situatie verlenging mogelijk tot maximaal vier weken  Interventie: ‘afkoelen’ in noodsituatie en hulpverlening op gang brengen

9 26 januari 2012 Tijdelijk huisverbod  Wanneer: Ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen (volwassen of kinderen) of vermoeden daarvan Pleger is meerderjarig Pleger woont of verblijft anders dan incidenteel in de woning  Door wie: Beschikking door de burgemeester of -met mandaat- door de Hulpofficier van Justitie Verlenging of intrekken altijd besluit van burgemeester

10 Consequenties  Meteen het huis verlaten  Sleutels inleveren  Contactverbod met achterblijvers (partner en/of kinderen)  Huisverbod is bestuurlijk instrument  Overtreden van het huisverbod is strafbaar 26 januari 2012

11 Uitvoering in Amsterdam  Mandaat bij de HOvJ  Ondersteuning van GGD Vangnet (& Advies)  Zorgcoördinatiepunt voor de hulpverlening  Blijf Groep, GGD Vangnet (Jeugd) & Inforsa  Systeemgesprek en Zorgadvies  Toetsing door gemeente  Besluit over intrekken of verlengen door burgemeester 26 januari 2012

12 Zorgcoördinatiepunt  Contact met achterblijvers en uithuisgeplaatsten  Kinderen betrokken: Vangnet Jeugd of Bureau Jeugdzorg  Onderzoek en systeemgesprek  Inzetten hulpverlening 26 januari 2012

13 Juridische hulp  Beroep instellen tegen huisverbod is mogelijk  Voorlopige voorziening aanvragen voor snelle behandeling door rechtbank  Advocaat gratis bij aanvraag voorlopige voorziening  Voor achterblijvers in dat geval: juridische ondersteuning via Slachtofferhulp 26 januari 2012

14 Resultaten in cijfers  2009: 91 huisverboden, 41 verlengd, 22 niet opgelegd  2010: 235 huisverboden, 126 verlengd, 45 niet opgelegd  2011: 280 huisverboden, 128 verlengd,105 niet opgelegd In 7 gevallen meer dan 1x een huisverbod opgelegd 26 januari 2012

15 Juridische procedures 26 januari 2012 Uitspraken in 2011 •ongegrond: 5 •ingetrokken beroepschrift met proceskostenveroordeling: 1 •niet-ontvankelijk: 1 •gegrond met proceskostenveroordeling: 4 •gegrond huisverbod en ongegrond verlenging: 1 •ongegrond huisverbod en gegrond verlenging: 1 •gegrond zonder proceskostenveroordeling: 1 In 2011 is de burgemeester twee keer in hoger beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank.

16 Doorzetten naar hulpverlening  Geen hulp geaccepteerd: 62 Uit elkaar, ja zeggen – nee doen, geen hulp willen  Wel hulp geaccepteerd: 227 Soorten hulp: o.a. Relatietherapie, GGZ, AMW, Steunpunt Huiselijk Geweld, schuldhulp, agressietherapie  Hulpverleningstraject afronden: onvoldoende zicht, afhaken komt voor. 26 januari 2012

17 Kinderen  376 minderjarige kinderen betrokken  Hulpverlening door Bureau Jeugdzorg, Spirit, Altra, En nu ik.., Piep zei de muis, Signs of Safety  Hulpverlening snel op gang naar doorverwijzing Vangnet Jeugd  Zonder doorverwijzing duurt het langer: mensen haken af 26 januari 2012

18 Effecten  Onderzoek GGD in 2009  Achterblijvers tevreden, uithuisgeplaatsten meestal niet maar zagen soms wel nut van THV  Hulp aan kinderen bleef achter  Zorg om jeugdige plegers  Effectonderzoek door Regioplan  Amsterdam werkt mee aan onderzoek  Resultaten eind 2013 bekend 26 januari 2012

19 Leren van ervaring  Bijstellen van procesafspraken  Training in systeemgericht werken  Versoberen opvang uithuisgeplaatsten 23 hotelplaatsingen in 2011  Herinrichting zorgcoördinatiepunt 2 systeemgesprekken 26 januari 2012

20 Uitdagingen  Jeugdige uithuisgeplaatsten (18 – 23 jaar)  Toename aantal huisverboden zonder samenloop  Actieve nazorg van 1 jaar  Huisverbod bij kindermishandeling  Financiering 26 januari 2012

21 VRAGEN? 26 januari 2012


Download ppt "26 januari 2012 Tijdelijk huisverbod in Amsterdam Barbara Schmeits."

Verwante presentaties


Ads door Google