De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28 juni 2014 Van specifiek naar generiek beleid. 2 Aanleiding voor specifiek beleid Oververtegenwoordiging van jongeren (aantal keren hoger dan gemiddelde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28 juni 2014 Van specifiek naar generiek beleid. 2 Aanleiding voor specifiek beleid Oververtegenwoordiging van jongeren (aantal keren hoger dan gemiddelde."— Transcript van de presentatie:

1 28 juni 2014 Van specifiek naar generiek beleid

2 2 Aanleiding voor specifiek beleid Oververtegenwoordiging van jongeren (aantal keren hoger dan gemiddelde van jongeren in Nederland in 2008) Antilliaanse MarokkaanseNederlanders Oververtegenwoordiging werkloosheid 2,6 x hoger2,7 x Oververtegenwoordiging schoolverlaten2,3 x 1,9 x Oververtegenwoordig criminaliteit 6,4 x5,3 x voor leeftijdsgroep 12+ 28 juni 2014

3 3 Tijdelijke ondersteuning in specifiek beleid 22 Antillianen-gemeenten (coördinatie door Rotterdam) 22 Marokkanen-gemeenten (coördinatie door Utrecht) NB: 9 gemeenten zijn zowel Antillianen- als Marokkanengemeente Gemeenten hebben zelf gevraagd om ondersteuning van het Rijk Antillianengemeenten : 2010-2013: 4,5 miljoen Marokkanengemeenten: 2010-2012: 7 miljoen Rijk faciliteert gemeenten: Kennisontwikkeling en - uitwisseling 28 juni 2014

4 4 Risicofactoren Omgevingfactoren -Armoede -Leefbaarheid in de Wijk -betrokkenheid van buurtgenoten bij criminaliteit -racisme en discriminatie Gezinsfactoren - gezinsgrootte - geringe betrokkenheid van ouders bij kinderen - Autoritaire opvoedstijl - Conflicten en geweld - Scheiding en onvolledige gezinnen Culturele factoren -Afwijkende subculturele normen en waarden -Gebrekkige beheersing Nederlandse taal -Gebrekkige zelfredzaamheid in de Nederlandse maatschappij Individuele factoren -matige schoolprestaties -psychische of gedragsproblemen/laag IQ 28 juni 2014

5 5 Rijksbreed is al veel in gang gezet: -Veiligheidshuizen -Gebieds, groeps- en wijkverbod -Supersnelrecht -Wijkaanpak -Beke-aanpak groepen -‘Achter de voordeur’ -Zorg advies teams -Aanval op uitval -Centra voor Jeugd en Gezin -Interculturalisatie/diversiteit in het jeugdbeleid 28 juni 2014

6 6 Integratievisie Donner (1) Integratie is een dynamisch proces verloopt langs lijnen: 1.een goede schoolopleiding, een 2.wijk waarin het prettig (samen)wonen is, 3.goede fysieke, geestelijke gezondheid 4.duurzaam werk 5.Handhaving rechtsstaat De inzet van het kabinet: het reguliere beleid bereikt op deze terreinen alle groepen in de Nederlandse samenleving 28 juni 2014

7 7 Gevolgen -Beëindiging specifiek beleid -Eind 2012 stoppen financiële ondersteuning -Inzet op regulier beleid -Schooluitval -Jeugdwerkloosheid -Criminaliteit -Stelselherziening jeugdzorg -Borging resultaten in regulier beleid -Bepalen wat succesvol is -Van projectfinanciering naar reguliere financiering -Van specifieke instellingen naar reguliere instellingen 28 juni 2014


Download ppt "28 juni 2014 Van specifiek naar generiek beleid. 2 Aanleiding voor specifiek beleid Oververtegenwoordiging van jongeren (aantal keren hoger dan gemiddelde."

Verwante presentaties


Ads door Google