De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Jaar In de EU : leven 85 miljoen mensen in armoede;

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Jaar In de EU : leven 85 miljoen mensen in armoede;"— Transcript van de presentatie:

1

2 Europees Jaar In de EU : leven 85 miljoen mensen in armoede;
leven 1 op 5 kinderen in armoede; leven 28% van de 65 plussers in armoede; leven 1 op 10 mensen in een huishouden waar niemand werkt hebben 1 op 7 jongeren (18-24 jaar) school niet afgemaakt leven 1 op 10 mensen met een baan in armoede

3 Nederland Vanuit EU subsidie: - 8 projecten gehonoreerd
o.a. Samen werken aan een Lokale Sociale Agenda door de Sociale Alliantie Vanuit Erop af Doen en Delen: - Stedenestafette Vanuit ministerie SZW: - Prijsvraag voor beste idee voor bevorderen van participatie kinderen - Start en slotconferentie

4 Stedenestafette Samenwerkingsproject: Sociale Alliantie

5 Doel Stedenestafette Lokaal armoedebeleid in de schijnwerper:
Versterken van lokale aanpak van armoede Bevorderen van lokale samenwerking Betrekken van minima en hun organisaties Maken van een lokale sociale (toekomst)agenda

6 Opzet Stedenestafette
Project voor 30 gemeenten: Organiseren van lokale armoedemanifestatie (gemeente) Onderzoek naar lokaal armoedebeleid en advies (VJI) Ondersteuning dmv advies, toolkit, helpdesk, website (Movisie) Stimuleren inbreng van onderop (Sociale Alliantie)

7 Inzet Sociale Alliantie
Capaciteit Stedenestafette: - 30 gemeenten i.v.m. financiën en tijd - gemeenten betalen eigen bijdrage Op veel meer plaatsen gebeuren goede dingen en kunnen Lokale Sociale Agenda’s gemaakt worden Initiatiefnemers: lokale groepen die samenwerking in armoedebestrijding zoeken

8 Uw gemeente armoedevrij!
Ambitie Uw gemeente armoedevrij! Zwolle Armoedevrij! Een stadsbreed verbond tegen armoede

9 Lokale Sociale Agenda’s
1. Stip op de horizon: mijn gemeente armoedevrij! Laat zien wat iedereen al (goed) doet. Kijk waar je (beter) kan samenwerken. Formuleer kleine concrete stappen die iedere organisatie zelf kan zetten. Doorlopende inzet: na behaalde doelen, nieuwe doelen stellen Die gezamenlijke stappen van gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vormen samen de lokale sociale agenda.

10 Wat levert het op? Aandacht voor bestrijding van armoede en sociale uitsluiting Leggen en versterken van onderlinge relaties Concrete stappen naar een gezamenlijke ambitie: Uw gemeente Armoedevrij! Inbreng van mensen met lage inkomens organiseren Meeliften op landelijke publiciteit EU-jaar en Stedenestafette Uiteindelijk: Profijt voor minima!

11 Hoe? Probeer de gemeente ‘mee te krijgen’
Aansluiten bij wat er lokaal al gebeurt Pas het in je eigen agenda en activiteiten in! Accent op wat goed gaat Leer elkaar kennen en versterk relaties Kijk wat het meeste verschil maakt voor mensen zelf Zoek mensen in armoede op en vraag wat zij belangrijk vinden

12 Hoeveel werk? Zo weinig mogelijk extra, zoveel mogelijk
regulier inpassen Wel: contacten leggen, in gesprek gaan en daarmee netwerk versterken Zoveel als je ervan wilt maken Resultaten in najaar op papier

13 Ondersteuning Alliantie
Regionale instructiebijeenkomsten Voorbeeldplan Zwolle Armoedevrij! Stappenplan Regionale begeleiding Presentatie op Alliantiedagen najaar 2010 en Slotconferentie echter geen lokale financiën…

14 Vragen

15 Stappenplan Formuleer een ambitie Vorm een initiatiefgroep
Vraag steun van de gemeente Inventariseer wie mee kan doen Benader groepen/organisaties Maak een fotoboek Organiseer een lokale armoede-conferentie voor de Lokale Sociale Agenda 2011 Volg de agenda en maak afspraken voor volgend jaar

16 7 overige EU-projecten Almere doet mee.
Maandelijkse activiteiten in het kader van armoede(preventie). Als je het niet kunt zeggen, zing het dan. Liederen schrijven en zingen door minima. Praktische dienstverlening Aanbod voor inwoners van de Haagse wijken Laak en Escamp om zelfredzaamheid te vergroten en greep te krijgen op de eigen financiële situatie. Meer kansen voor alleenstaande ouders FNV Lokaalgroepen informeren alleenstaande ouders over mogelijkheden om hun inkomen en positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Armoede en vrijetijdsbesteding van kinderen Aandacht voor kinderen en jongeren uit minderheids- en immigrantenmilieus om hun draai vinden in de maatschappij door International Child Development Initiatives. Gedeelde ervaringen. Oudere Amsterdammers in contact met oudere vluchtelingen met als doel de laatste uit het isolement te halen en hen meer te betrekken bij de Nederlandse samenleving. Onbekend en bemind. In drie wijken in Rotterdam-Zuid geven vrijwilligers wijkbewoners persoonlijke aandacht en steun te geven.


Download ppt "Europees Jaar In de EU : leven 85 miljoen mensen in armoede;"

Verwante presentaties


Ads door Google