De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opzet van de workshop Kennismaken Korte aftrap: wat is een Sociaal wijkteam Experiment: wat is kantelen Kantelen:in een netwerk Conclusies: wat zijn succesfactoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opzet van de workshop Kennismaken Korte aftrap: wat is een Sociaal wijkteam Experiment: wat is kantelen Kantelen:in een netwerk Conclusies: wat zijn succesfactoren."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opzet van de workshop Kennismaken Korte aftrap: wat is een Sociaal wijkteam Experiment: wat is kantelen Kantelen:in een netwerk Conclusies: wat zijn succesfactoren

3 We zullen niet achterover leunen en zijn te allen tijde aanspreekbaar, maar kijken met vertrouwen naar het improvisatievermogen en de veerkracht van de samenleving De visie van de gemeente Nijmegen 1. we staan voor mensen met grote kwetsbaarheid; 2. we gaan uit van de eigen kracht en de betrokkenheid van mensen; 3. we zijn betrokken dichtbij mensen: op wijkniveau; 4. we leveren maatwerk en ontschotten binnen en buiten het domein van zorg & welzijn.

4 Wat is een Sociaal Wijkteam? Ambassadeurs van zorg en welzijn Die gaan voor de wijk Pionieren/experimenteren Buiten de kaders van het beroep Contact met wijk en netwerk Gewoon doen wat nodig is Eigen kracht, eigen netwerk

5 Sociaal Wijkteam en wijknetwerk!

6  Verbonden met bewoners, buurt en wijk  Verbonden met eerstelijns- zorg  Verbonden met alle zorg- en welzijnsaanbod  Verbonden met wonen  Verbonden met vrijwilligerswerk, wijkposten etc. Voor iedereen van 0 – 100 jaar met focus op kwetsbare huishoudens

7 Doelstelling van de wijkpilot  meer zelfregie en maatwerk voor kwetsbare groepen;  stimulering van vrijwilliger inzet;  grotere betrokkenheid van het sociale netwerk  een toegankelijke, inclusieve wijk om de participatie van kwetsbare groepen te vergroten;  minder versnippering in het aanbod: ontschotting;  verschuiving van zorg naar welzijn, curatie naar preventie;  afvlakken van de groei van uitgaven voor zorg & welzijn

8 Bewoners aan het woord

9 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM ? Wijk verpleegkundige Opbouwwerker Nieuwe Stijl Maatschappelijk werker Sociaal werker diversiteit WMO consulent MEE consulent arbeid Maatschappelijk werker jeugd POH GGZ

10 De werker aan het woord

11 Wat doet het sociaal wijkteam  Luisteren naar mensen  Integrale uitvraag  Gezond verstand gebruiken  Methodieken ‘in de achterzak’  Naast de bewoner/client/patient  Vanuit de sociale netwerkstrategie  Collectieve oplossingen (in de wijk)  Er Op Af

12 Succesfactoren Samenwerking welzijn en zorg Met bewoners samen opwerken Geen strak kader Out of the box denken: gewoon doen wat nodig is. Outreachend werken Eigen kracht bij burger als ook bij hulpverleners Direct betrekken van netwerk rondom burgers. Collectieve oplossingen 1 gezin 1 plan Indicaties regelen Snel handelen Aanhaken vrijwilligers

13

14 Werken aan en vanuit: Mindset Hart voor de burger Hart voor de wijk Frontlijnsturing Action learning Pionieren Reflectie

15 Wat leren we van (projecten met) bewoners Uit project eenzaamheid/buurttafels: Luisteren wat er echt speelt, niet snel conclusies trekken Wat doet er echt toe, voor deze burger Uit project Taalondersteuning: Via netwerken, links naar nieuwe netwerken Ieder brengt iets mee, ieder heeft iets te halen Uit burgers helpen burgers: Agenda volledig door de burgers bepaald Narratieve benadering: ruimte voor het (levens)verhaal Ruimte voor initiatieven en betekenis Begeleiding en structuur

16 Do’s en don’ts van de organisatie

17


Download ppt "Opzet van de workshop Kennismaken Korte aftrap: wat is een Sociaal wijkteam Experiment: wat is kantelen Kantelen:in een netwerk Conclusies: wat zijn succesfactoren."

Verwante presentaties


Ads door Google