De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman • Noor Bosch RIBW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman • Noor Bosch RIBW."— Transcript van de presentatie:

1 WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman www.dankersklokman.nl Sandra@dankersklokman.nl • Noor Bosch RIBW

2 WAT = WRAP AROUND CARE (WAC)? • een manier van van intergraal samenwerken waarbij het gezin centraal staat en de hulpverleners zich dienstbaar opstellen naar het gezin toe! • de vraag van het gezin is leidend en niet het aanbod, met als doel dat ouders weer grip krijgen op hun eigen proces hier begint de empowerment/eigen kracht!

3 5 % gebruikt 75% van de middelen. OVER WIE GAAT WAC?

4 HOE ZIET EEN WAC-TEAM ERUIT? • ervaren professionals • meerdere deelnemende organisaties • 6 uur per gezin/ 24 uur per week • bepalen samen criteria voor toelating • doen wat nodig is • hulp trek je naar binnen • andere hulpverleners committeren zich aan het plan

5 PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN • professional heeft ruimte nodig • denken buiten kaders/regels • visie en ondersteuning voorwaarde voor succes • aanhaken bij alle zorgdomeinen, het spreken van de zelfde taal • durven los te laten van de vertrouwde kaders

6 OPLOSSINGEN ZITTEN VAAK OOK IN PROCES • wethouders/ambtenaren/bestuurders doen mee en onderschrijven deze visie en verandering • buiten eigen “koker” treden, de vraag leidend laten zijn • doorzettingsmacht/mandaat en lef zijn hiervoor nodig • vertrouwen in de werkers en hun opdracht!

7 RESULTATEN VAN ONZE WAC- PILOTS • ontwikkeling van de teams, professionalisering • sociale diensten en woningcorporaties kruipen dichter naar elkaar/ ontschotting • zorgaanbieders willen graag meedoen • monitoring toont aan: minder problemen/minder lange hulp. • mandaat en doorzettingsmacht is essentieel

8 RESULTAAT IN HET GEZIN • sturen op outcome, kwaliteit van de output • intensieve gezinscoaching kan worden vervangen door lichte outreachende hulp • cultuur in organisaties moet passen in de manier van werken • zorgstructuur (vindplaatsen) weten teams steeds beter te vinden • relatie tussen cliënt en hulpverlener bepaald in hoge mate succes

9 WAC = MEER! • WAC als één van de belangrijkste leeromgevingen voor professionals én beleid • Onverwachte effecten van beleid • Lerende organisaties • Transformatieproof professionals én beleidsorganisaties

10 TAXONOMIE VAN JE OPGAVE

11 OP WELKE DOMEINEN WILLEN WE LEREN? • Benadering en bejegening • Maatwerk • Zorg dichtbij • Ontsluiten van zelfredzaamheid • Ingang • Informatiepositie • Improductieve bureaucratie

12 HOE? LEREN OP 1E ORDE NAAR 3E ORDE, EN WEER TERUG Teams WAC, wijk, jeugd (2 e orde) Huishouden (1 e orde) Beleid en organisatie (3 e orde)

13 VOORSPELLING: HET RADARWERK VAN EEN GEZIN MET PROBLEMEN Zorg, onderwijs, justitie, jeugdzorg, etc. Financiën, wonen (bestaanszekerheid) Overzicht (zelfredzaamheid)

14 VRAGEN? CONTACT? • Sandra Klokman – klokman@dankersklokman.nl – Noor Bosch – N.bosch@ribwgooi.nl N.bosch@ribwgooi.nl


Download ppt "WIE STAAN VOOR U? Sandra Klokman • Noor Bosch RIBW."

Verwante presentaties


Ads door Google