De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie 3 maart 2014 Wijkpilots in Nijmegen: Sociale wijkteams & wijknetwerken Transitie van het Sociaal domein.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie 3 maart 2014 Wijkpilots in Nijmegen: Sociale wijkteams & wijknetwerken Transitie van het Sociaal domein."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie 3 maart 2014 Wijkpilots in Nijmegen: Sociale wijkteams & wijknetwerken Transitie van het Sociaal domein

2

3 De gehele Jeugdzorg

4 Transitie Jeugdzorg en Awbz Opgave van € 54 + € 34 mln (regionaal) Forse bezuinigingen (15% en 25%) 2011 2013

5 De grote stappen Wijkpilots ( 2012-2013 ) Sturing & Bekostigings beleid Uitrollen en Inkopen Operationeel (2015)

6 2012: de start van de WIJKPILOTS Budgetaanvraag NIM - Tandem -Wijkgericht -1 gezin, 1 plan -Van 0 tot 100 -Minder bureaucratie -Zelfregie, -Samenredzaamheid -Niet indiceren -Maatwerk

7 Geen blauwdruk Professional centraal, niet de organisatie Van onderop: beleid volgt uitvoering Faciliteren van de verandering (training, ICT, budget en werkruimte) Gemeente neemt het voortouw, de regie! (maar niet alleen) Ontschotten, ontdubbelen, ontregelen Gewoon doen wat nodig is EN WE SCHEPPEN RUIMTE VOOR VERANDERING

8 2013: het jaar van de WIJKPILOTS Budgetaanvraag NIM - Tandem 4 wijkteams Gezonde leefstijl Ouderenzorg Basis GGZ Samen met VGZ

9 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM ?

10 Wijk verpleegkundige Opbouwwerker Nieuwe Stijl Maatschappelijk werker WMO consulent Sociaal Psychiatrisch verpleegkundige MEE consulent Ouderenadviseur Jongerenwerker Intercultureel werker

11 Het keukentafelgesprek(-en) Integrale zorguitvraag Plan opstellen Regie blijft bij de klant Wederkerigheid Wat kan iemand zelf, netwerk, vrijwilligers Kleine zaken oppakken Snel regelen ondersteuning, zorg, voorzieningen Samen zorgen dat het plan wordt uitgevoerd

12 Wijkpilot is meer dan Sociale Wijkteam Signaleren Adviseren Mee uitvoeren Bepalen

13 Laagdrempelig advies&informatie punt Alle vragen Alle wensen Alle ideeën Vrijwilligers Formulierenbrigade&papierwinkel Professionele achtervang

14 Regieteams MPH 1.Overlast in de wijk 2.Multiprobleemhuishoudens 3.Regierol voor gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, prestatieveld 8) 2008: pilot Wolfskuil 2010: 7 aandachtswijken 2012: stadsdekkend

15 Hoe ziet dat er straks uit? (in grote lijnen) STRUCTUUR VAN ONDERSTEUNING ( in de wijk/lokaal) Vindplaatsen OndersteuningReguliere uitvoering Regie (evt. drang & dwang) Huisartsen JGZ Scholen Buurtbeheerders, wijkagent STIP: Informatie & Advies - Sociaal Juridisch - Enkelvoudige vragen Wmo - Eenvoudige aanvragen - Verbeterde dienstverlening Sociale Wijkteams Individueel > Collectief Aanbod > Vraaggericht Formeel > Informeel MOTTO: Wijkgericht organiseren Woonbegeleiding Dagbesteding Regieteams CTI en Factteams Veiligheidshuis Slimmer, Beter, Goedkoper en Sneller opschalen toeleiden

16 Wijkprofielen per wijk/stadsdeel Wijkprogramma’s Wijkbewoners aan zet (de wijkcoöperatie) Wijkbudgettering Wonen en Zorg wordt dominant thema!

17


Download ppt "Presentatie 3 maart 2014 Wijkpilots in Nijmegen: Sociale wijkteams & wijknetwerken Transitie van het Sociaal domein."

Verwante presentaties


Ads door Google