De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociale wijkteams & wijknetwerken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociale wijkteams & wijknetwerken"— Transcript van de presentatie:

1

2 Sociale wijkteams & wijknetwerken
Debat de Sociale Gemeente Binnenlands bestuur 1 november 2012 Wijkpilots in Nijmegen: Sociale wijkteams & wijknetwerken

3 Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook & Middelaar, Nijmegen, Ubbergen en Wijchen WMO-plan Unaniem door de raad We staan voor mensen met grote kwetsbaarheid We gaan uit van eigen kracht van burgers: samenredzaamheid Maar ook van kracht van professionals We gaan de zorg dichtbij in de wijk organiseren We gaan een aantal pilots doen Regionaal visiedocument Bezuinigingen zijn leidend Decentralisaties zijn veel meer dan stelselwijziging, echte kans op verandering We willen graag vernieuwen We willen niet het kind met het badwater weggooien Draagvlak

4 2012: de start van de WIJKPILOTS
Wij zijn begonnen met nadenken Wat willen we nou anders en –heel gekanteld- wat denken de professionals in onze stad dat er anders moet? Burger is 1 geheel Minder bureaucratie We willen het samen met de clienten, met hun familie, de wijk: zelfregie We willen luisteren We willen het probleem oplossen We willen zelf nu we alles hebben gehoord iets doen en deze mensen niet naar 4 anderen doorverwijzen Kortom... Budgetaanvraag NIM - Tandem

5 Een woud aan instellingen en organisaties Onnodige bureaucratie
Wat drijft je...? We hebben het zó geprotocoliseerd... Als klant ben je dan gewoon verloren... Als je een hulpverlener treft die doet wat hij moet doen Je moet echt geluk hebben als je er eentje treft die niet slaaf is van het systeem, en alleen maar denkt waar ben ik van... Ik wil je wel helpen, maar ik moet je eigenlijk doorverwijzen... Ik voel me soms gevangen in het systeem Een woud aan instellingen en organisaties Onnodige bureaucratie Sterk individueel Waar is de menselijke maat? We moeten op zoek naar een nieuw evenwicht

6 HET VRAAGT OM SYSTEEMINNOVATIE & PARADIGMASHIFT
van curatie naar preventie van aanbiedend naar vraaggericht van protocol naar maatwerk van individueel naar collectief van zorgen (voor) naar ondersteunen (zorgen dat) en... gekanteld: zelfregie & samenredzaamheid Nieuw paradigma: handelingsruimte voor sterke professionals De noodzakelijke omslag is van ongekende omvang: financieel en organisatorisch.

7 ZO, EN GAAN JULLIE DAT IN NIJMEGEN EVEN ALLEMAAL ANDERS DOEN
? ZO, EN GAAN JULLIE DAT IN NIJMEGEN EVEN ALLEMAAL ANDERS DOEN

8 Binnen de perken zijn de mogelijkheden net zo onbeperkt als daar buiten
J.A. Deelder

9 We zijn gaan nadenken: Waar moet het aan voldoen? • In de wijk, maar geen loket! • Geen verplichte procedure • Laagdrempelig zijn en aansluiten bij waar mensen al zijn (huisarts) • Niets nieuws erbij • Bevoegdheden op operationeel niveau • Het CJG nemen we mee • We nemen ‘alles’ aan • Nabij en Er op af! Zo leveren we bijdrage aan bezuinigingsdoelstellingen

10 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Wijk verpleegkundige WMO consulent Maatschappelijk werker Deskundigheid obv wijkprofiel Deskundigheid obv wijkprofiel Deskundigheid obv wijkprofiel Opbouwwerker Nieuwe Stijl

11 WIE ZIJN HET SOCIAAL WIJKTEAM?
Maatschappelijk werker WMO consulent Wijk verpleegkundige Deskundigheid obv wijkprofiel Deskundigheid obv wijkprofiel Deskundigheid obv wijkprofiel Opbouwwerker Nieuwe Stijl

12 Hoe werkt het? Hoe werkt het? • Melding • Keukentafelgesprek
• Integrale zorguitvraag op alle levensgebieden: niet met formulier! • Plan opstellen • Kijken wat door netwerk, inzet vrijwilligers kan • Combinaties maken: wat kan client zelf betekenen voor de wijk Waar wordt jij blij van? • Regie blijft bij de klant • Kleine zaken meteen oppakken • Snel regelen indicaties (liefst direct) • Samen zorgen dat het plan wordt uitgevoerd • Wij laten niet los voordat de bewoner naar zijn mening geholpen is • Wij monitoren en volgen waar kwetsbaarheid aanwezig blijft Evt regieteam

13 Of op de bank….

14 Wijkpilot is meer dan Sociale Wijkteam
Het wijknetwerk signaleert, adviseert en voert mee uit In het wijknetwerk zitten actieve bewoners en professionals uit de wijk Zoveel mogelijk oren en ogen. De stem van kwetsbare bewoners: Samen bepalen wat nodig is in de wijk Het wijknetwerk bepaalt mee hoe het sociale wijkprogramma er uit ziet. Draagt bij aan de uitvoering van het wijkprogramma.

15 Waar staan we? Net als bij de bouw van de nieuwe stadsbrug, die de oevers verbind, gaan we komende tijd vooral verbinden... Pilot Uitbreiden van 3 naar 6 SWT’s Registratiesysteem Verantwoording: hoe toon je aan of je doelen realiseert? 2e lijns specialisten goed organiseren Ring professionals – kanteling Uitzoeken hoe groot teams moeten zijn Uitzoeken hoe groot het gebied is wat je kunt bestrijken Uitzoeken welke specialisten er in je team moeten zitten

16

17 De praktijk... Pilot Uitbreiden van 3 naar 6 SWT’s Registratiesysteem
Verantwoording: hoe toon je aan of je doelen realiseert? 2e lijns specialisten goed organiseren Ring professionals - kanteling

18 Vragen?


Download ppt "Sociale wijkteams & wijknetwerken"

Verwante presentaties


Ads door Google