De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INTEGRAAL SOCIAL WORK (WERKTITEL) 25 juni 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INTEGRAAL SOCIAL WORK (WERKTITEL) 25 juni 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 INTEGRAAL SOCIAL WORK (WERKTITEL) 25 juni 2013 1

2 WIE ZIJN WE NU PRECIES? Geïnteresseerde studenten van diverse sociaal agogische opleidingen Excellente studenten Opleidingscommissie Studenten met interesse in de veranderingen, die willen meedoen. CMV MWD SJD SPH Master Social Work Kenniscentrum Cluster Social Work EROPAF! Van domein Maatschappij en Recht Hva 2

3 WAT WILLEN WIJ? Aansluiten bij ontwikkelingen in het werkveld, naast wat we al doen. Transities 1.Wet Wmo 2.Welzijn nieuwe stijl, anders professioneel handelen 3.Financiering 4.Bestuur en aansturing 5.Anders handelen 6.Maatschappekijke outcome bewerkstelligen 3

4 GEËIGENDE REACTIE Beroepenstructuur of competentieprofiel vanuit werkveld Opleidingenstructuur en competentieprofiel opleidingen Veel aandacht voor structuren, legitimatieprocessen Veel aandacht voor eigen profilering en ‘anders zijn’ onderscheidend vermogen tussen de opleidingen benadrukken. 4

5 WE WILLEN AANSLUITEN BIJ ONTWIKKELINGEN IN HET WERKVELD We moeten aansluiten Hoe sluit je nu aan bij transities? Gezamenlijke voorbereiding Analyse boeken, artikelen, lezingen Bijeenkomsten gemeente, werkveld, opleidingen, kenniscentrum Heisessies in diverse samenstellingen, management, docenten, kenniscentrum Vanuit motivatie en enthousiasme Eerste interne invitational conference 29-11-2012 5

6 WAT HEBBEN WE NODIG? I Vanuit interne invitational conference Eerst een basis bij studenten leggen en dan gezamenlijk: Juiste professionele houding bewerkstelligen Integraal benaderen: mens in zijn omgeving, met aandacht voor de verschillende levensgebieden, de informele omgeving en andere professionals Kracht en ontwikkelingsgericht 6

7 WAT HEBBEN WE NODIG? II Juiste vaardigheden aanleren Relatie kunnen leggen en onderhouden Omgevingsgericht handelen Krachtgericht handelen Samen doen,multidisciplinairiteit Body of knowledge beschrijven Disciplines Vakken Methoden en technieken Wat werkt?? 7

8 WAT GAAN WE DOEN? Met geïnteresseerd werkveld en eerder genoemden In overleg; in co-creatie Gericht op praktijk, theorie, professionele houding en vaardigheden Leerplanschema ontwikkelen Duaal opleiden? Theorie en ervaring afwisselen en integreren? Eigenheid vanuit je eigen opleiding inbrengen? 8

9 TWEE DOELEN MET DE AANPAK Doel 1 Starten op 1 september 2014 25 geschikte geselecteerde studenten opleiden in jaar 3 en 4 Al lerend leren wat de verwachtingen zijn en daarop aansluiten De geschikte pré-professionals samen opleiden. Doel 2 Leren wat de transities zijn en hoe de opleidingen dit in de eigen opleiding het beste vorm kunnen geven Dus geleerde vanuit uitstroomprofiel ‘terugploegen’ in opleiding. 9

10 ZIEN WE PROBLEMEN? Ja, genoeg Onderbouwen en verantwoorden wat we doen; gezien legitimatie en validatie-eisen aan de opleidingen. 10

11 IS ER EEN BASIS? Ja, voldoende 7 juni 2013 ‘go’ van gedeelte van werkveld Enthousiasme werkveld Enthousiasme opleidingen Enthousiasme studenten Genoeg maar zeer verschillende kennisbases En vele, vele vragen. 11


Download ppt "INTEGRAAL SOCIAL WORK (WERKTITEL) 25 juni 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google