De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BOUWEN AAN EEN NIEUWE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 27 MAART 2014 Leerervaringen praktijkwerkplaatsen en pilots.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BOUWEN AAN EEN NIEUWE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 27 MAART 2014 Leerervaringen praktijkwerkplaatsen en pilots."— Transcript van de presentatie:

1 BOUWEN AAN EEN NIEUWE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 27 MAART 2014 Leerervaringen praktijkwerkplaatsen en pilots

2 Opzet en doel praktijkwerkplaatsen  Oefenen in de praktijk  Ervaring opdoen  Op plekken met enthousiasme en energie  In wijken die van elkaar verschillen

3 Poort, Waterwijk en Haven  Poort: nieuwe wijk, weinig bestaande structuren, jonge bevolking  Waterwijk: relatief sterke vergrijzing, sociaal isolement van ouderen (aansluiting bij “Waterwijk seniorenproof”)  Haven: verschillende partijen werken er al gebiedsgericht samen, actieve bewoners, veel structuren aanwezig

4 Andere pilots  Stedenwijk: krachtteam  Almere Buiten: gezonde wijkaanpak  Eilandenbuurt: pilot wijkteam  Buiten de evaluatie: Kruidenwijk, Muziekwijk en Literatuurwijk (nog te kort bestaand)

5 Reikwijdte wijkteams  Sociale cohesie versterken  Zelf- en samenredzaamheid versterken  Verbinding vrijwilligers – professionals  Relatie tot gezinsbegeleiders, andere partijen  Relatie tot huisartsen  Verbinden van lopende projecten en initiatieven

6 Highlights uit de evaluatie 1  Geef voldoende tijd voor ontwikkeling van het team  Leg geen blauwdruk neer voor het wijkteam  Zorg dat wijkwerkers tijd hebben voor hun taken, de opbouw van het team én voor de opbouw van het netwerk in de wijk  Duidelijke rol en bevoegdheden (moet iedere wijkwerkers alles kunnen?)  Maak gebruik van elkaars kracht, probeer binnen het team niet allemaal hetzelfde te doen: generalist richting inwoner, specialist binnen het team

7 Highlights uit de evaluatie 2  Behoud het goede dat er is, breek niet snel af wat je later met moeite weer moet opbouwen  Leg niet de nadruk op zorg, maar op welzijn en preventie  Zorg – zeker in de opstartfase- voor een coach/coördinator  Geef een duidelijk mandaat  Aandacht voor: functionele aansturing binnen het team en hiërarchische aansturing vanuit de eigen organisatie

8 Highlights uit de evaluatie 3  Aansluiting op gemeentelijke taken kan/moet beter  Sluit in 2014 alvast de toegang tot ambulante jeugdzorg aan bij de wijkteams, de mogelijkheden zijn er  Zorg voor passende huisvesting, ict en een ‘doe- budget’  Organiseer spreekuren op logische ontmoetingsplekken in de wijk


Download ppt "BOUWEN AAN EEN NIEUWE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 27 MAART 2014 Leerervaringen praktijkwerkplaatsen en pilots."

Verwante presentaties


Ads door Google