De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening."— Transcript van de presentatie:

1 Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening

2 1. Bevolkingsontwikkeling 2. Krimp en Zorg 3. Kansen voor de toekomst 4. Zorgkracht in Krimpgebieden 5. Burgerkracht en Zorg

3 1. Bevolkingsontwikkeling

4 Wat is krimp? Minder inwoners Minder huishoudens Andere samenstelling bevolking: minder kinderen, meer ouderen Vergrijzing en Ontgroening

5 1. Bevolkingsontwikkeling 2. Krimp en Zorg 3. Kansen voor de toekomst 4. Zorgkracht in Krimpgebieden 5. Burgerkracht en Zorg

6 Krimp raakt alle beleidsterreinen Wonen Voorzieningen Onderwijs Zorg Werk en economie Mobiliteit Ruimtelijke kwaliteit

7 Invloed demografische ontwikkelingen op zorg Zorgvraag stijgt en verandert door demografische ontwikkelingen Zorgaanbod neemt af –Afname beroepsbevolking –Sterker in krimpgebieden

8 Uit presentatie voorjaarscongres Zorg Innovatie Platform, maart 2010 Vraag naar zorg en welzijn en beroepsbevolking

9 1. Bevolkingsontwikkeling 2. Krimp en Zorg 3. Kansen voor de toekomst 4. Zorgkracht in Krimpgebieden 5. Burgerkracht en Zorg

10 Strategieën Niets doen Verzetten Begeleiden Kansen benutten

11 Kansen Meer ouderen Langer gezond Zelfredzaamheid Nieuwe technologieën Focus op welzijn en preventie Vraag burgers centraal Kracht ipv klacht Nieuwe zorgconcepten

12 1. Bevolkingsontwikkeling 2. Krimp en Zorg 3. Kansen voor de toekomst 4. Zorgkracht in Krimpgebieden 5. Burgerkracht en Zorg

13 Zorgkracht in Krimpgebieden

14 Knelpunten zorg en welzijn Voornaamste knelpunten zorg in krimpgebieden met oog op toekomst: Stijgende zorgvraag Krimpende beroepsbevolking  tekort aan personeel Marktwerking leidt tot: Versnippering markt Weinig afstemming/samenwerking tussen zorgaanbieders (NMa, concurrentie) Nachtzorg en gespecialiseerde zorg niet kostendekkend; door versnippering markt nog moeilijker in stand te houden Huisartsentekort Kleinschalige intramurale voorzieningen moeilijk in de lucht te houden Mantelzorg en vrijwilligerswerk

15 Zorgkracht in Krimpgebieden Vraag van twee gemeenten: Aa en Hunze en Borger-Odoorn: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in dunbevolkte plattelandsgebieden ook in 2030 de zorg krijgen waar zij behoefte aan hebben? Ofwel: welke knelpunten leveren de bevolkingsdaling en veranderende bevolkingssamenstelling op, en hoe lossen we deze op?

16 Experimentgebied

17

18 Veendorpen Lintbebouwing Grote afstanden Lage SES Obesitas Diabetes Vergrijzing

19 Thuis

20 Wie heb je nodig om de ambities waar te maken Gemeente Zorginstellingen Welzijn Woningcorporaties Burgers, mantelzorgers, vrijwilligers ……..

21 Partijen in het Zorgexperiment

22

23 Experiment Zorgkracht in Krimpgebieden

24 Doelstelling Zorgexperiment Het doel van het zorgexperiment is dat verschillende (ook concurrerende) aanbieders van zorg, mantelzorg, welzijn, huisvesting en anderen met elkaar garant staan voor de zorgverlening in een sterk vergrijzend gebied in Oost-Drenthe.

25 Professionele inzet Een collectieve voorziening alleen waar nodig Mensen zorgen voor elkaar Mensen zorgen voor zichzelf, gebruiken eigen sociaal netwerk Uitgangspunten : inhoudelijk

26 Uitgangspunten : organisatie *Gaat om alle zorg (medische zorg, formeel, informeel, hulp, steun, zorg, begeleiding, welzijn, huisvesting) *Zorgkracht in dorpen *Vraag van bewoners centraal *Desgewenst nieuw aanbod ontwikkelen *Gebruik van elkaars diensten *Oplossing voor onrendabele dienstverlening *Efficiënte uitvoering op alle niveaus.

27 1. Bevolkingsontwikkeling 2. Krimp en Zorg 3. Kansen voor de toekomst 4. Zorgkracht in Krimpgebieden 5. Burgerkracht en Zorg

28 Burgerkracht en Zorg

29 Zorgvraag en Zorgkracht in Experimentgebied Oost-Drenthe Keukentafelgesprekken in 22 Veendorpen

30

31 Veel zorgkracht voor elkaar. In de dorpen wordt veel hulp, steun en zorg geboden, met name lichte en niet-structurele hulp. Bijna iedereen biedt wel eens hulp. Er is veel zorgkracht aanwezig. In veel dorpen is een hartdefibrillator aanwezig, er zijn EHBO’ers en bewoners weten wie uit het dorp in ‘de zorg’ werkt.

32 Grenzen bij bieden informele zorg Niet structureel Kleinere klusjes/zorg (persoonsgebonden) Tijdsinvestering Balans moet kloppen, elkaar kennen/vertrouwen Gesloten beurs Er niet alleen voor staan

33

34 Betere samenwerking met professionele zorgaanbieders gewenst. De wensen van bewoners betreffen: betere communicatie zorg graag dichterbij – snel bereikbaar een vast aanspreekpunt betere coördinatie een betere brug tussen informele en formele zorg

35 De kracht van ontmoeten. Om elkaar hulp te kunnen bieden is elkaar kennen een voorwaarde. Doordat er steeds minder natuurlijke ontmoetingsplaatsen zijn, staat dit onder druk. Maar elkaar ontmoeten is niet voldoende. Je moet elkaar ook vertrouwen.

36

37 Verbinding Behoefte aan verbinding lijkt in de keukentafelgesprekken een centraal thema: verbinding tussen bewoners onderling is nodig om elkaar hulp te bieden. Maar verbinden tussen bewoners en professionals is ook nodig om tot betere afstemming te komen. Betere afstemming kan zorgen voor dat bewoners vaker iets kunnen doen, naast de professionals. Andersom kan het ook een ontlasting van de professionals betekenen.

38 Zorgkracht in krimpgebieden

39 Stelling Zorg voor de toekomst kan alleen door over grenzen te gaan: grenzen van de gemeente grenzen van de organisatie grenzen van beleid

40 fbolding@stamm.nl


Download ppt "Bevolkings- ontwikkeling Krimp Vergrijzing en Ontgroening."

Verwante presentaties


Ads door Google