De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen werken aan een duurzame civil society

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen werken aan een duurzame civil society"— Transcript van de presentatie:

1 Samen werken aan een duurzame civil society
03/04/2017 Samen werken aan een duurzame civil society Joos Meesters Erik Jansen 25 februari 2014 1 Ton Satink, workshop 'open interview' - HAN November 2005 1

2 = samen met burgers en cliënten letterlijk: maatschappij van burgers
Civil Society = samen met burgers en cliënten letterlijk: maatschappij van burgers

3 Waarom?

4 Waarom deze minor? 1. Van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving Zie: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo  ‘het nieuwe denken’) Welzijn nieuwe stijl (stimulering, culturele aspecten van de Wmo meer vormgeven) Participatiewet Jeugdwet Passend Onderwijs workshop 'open interview' - EMSOT - Amsterdam 2005

5 Waarom deze minor? 2. De huidige praktijken zijn te complex Denk aan:
Praktijkproblemen: versnippering, vergaande specialisatie, onvoldoende samenwerking Complexe oplossingen: deeloplossingen, specialiseren en coördineren (compartimentaliseren)

6 Waarom deze minor? 3. Overheidsbeleid en trends Denk aan:
Bezuinigingen Decentralisaties Burgerparticipatie Nieuwe vormen van meedoen

7 Hoe?

8 een duurzame civil society
Samen werken aan een duurzame civil society Rol professional opheffen versnippering en overlap logica van burgers en cliënten leidend werken in netwerken rond burgers en cliënten een vraag, een plan, een dienstverlener sociale teams in stad/dorp/kleine kernen transitieprofessionals wonen, welzijn en zorg

9 Werkwijze in Netwerken rond burgers
Werkwijze in Netwerken rond burgers In het netwerk geldt een nieuwe orde met als principes Dialoog Leren van elkaar en met elkaar Burger, wijkbewoner, cliënt burger als “absolute startpunt” De ander in zijn kracht zetten Faciliterende houding

10 Werkwijze in deze minor
Innovatieve aanpakken via coaching on the job in diverse leergemeenschappen, werken aan vraagstukken vanuit de praktijk Je leert dat je innovator en uitvinder mag zijn in ‘civil society lab’ waar je theorie en methodieken krijgt aangereikt via diverse leerarrangementen Virtuele leeromgeving die je ondersteunt bij het leren

11 Bijdragen aan nieuwe praktijken
Narratieve verantwoording  verhaal houden bij wat je doet! Je leert je creatieve vermogen aanspreken Met studenten, burgers, cliënten, professionals en docenten (collectief) ontwikkelen we instrumenten voor de beroepspraktijk met theoretische en/of wetenschappelijke onderbouwing

12

13 Voorbeelden leerwerkplaatsen (stages…)
Sociale Wijkteams in verschillende gemeentes Wijk Nude, Wageningen en Multiproblemgezinnen Thermion, Nijmegen Noord en Sport en gezondheid Jong in Dukenburg, jongeren als mede-burgers Woonstichting Valburg Gemeente Peel en Maas en tranisitie jeugdzorg

14 Toetsing = 3 deeltentamens
Dialoogsessie ( 5 studiepunten) Methodisch handelen ( 10 studiepunten) Eindrapportage/product aangevuld met verantwoording (reflectie en feedback vanuit leerwerkplaats) ( 15 studiepunten)

15 Wat?

16 Jij als de nieuwe professional?
Perspectief van de burger Relatie burger- professional   Sociale technologie Maatschappelijke ondersteuning

17 Geïntegreerd werken De nieuwe professional levert met burgers en cliënten een bijdrage aan vernieuwing

18 Mee in deze boeiende ontwikkeling?
Voel je je uitgedaagd en heb je wel trek in een leertraject dat je optimaal voorbereidt op je plek als professional in de netwerksamenleving? Vul je gegevens op de lijst in (bij de kraam of in dit lokaal) Kijk op de website

19 Samen werken aan een duurzame civil society


Download ppt "Samen werken aan een duurzame civil society"

Verwante presentaties


Ads door Google