De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Samen werken aan een duurzame civil society Joos Meesters Erik Jansen 25 februari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Samen werken aan een duurzame civil society Joos Meesters Erik Jansen 25 februari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 1 Samen werken aan een duurzame civil society Joos Meesters Erik Jansen 25 februari 2014

2 = samen met burgers en cliënten letterlijk: maatschappij van burgers Civil Society

3 Waarom?

4 Waarom deze minor? 1. Van verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving Zie: • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo  ‘het nieuwe denken’) • Welzijn nieuwe stijl (stimulering, culturele aspecten van de Wmo meer vormgeven) • Participatiewet • Jeugdwet • Passend Onderwijs

5 Waarom deze minor? 2. De huidige praktijken zijn te complex Denk aan: • Praktijkproblemen: versnippering, vergaande specialisatie, onvoldoende samenwerking • Complexe oplossingen: deeloplossingen, specialiseren en coördineren (compartimentaliseren)

6 Waarom deze minor? 3. Overheidsbeleid en trends Denk aan: • Bezuinigingen • Decentralisaties • Burgerparticipatie • Nieuwe vormen van meedoen

7 Hoe?

8 Samen werken aan een duurzame civil society Rol professional •opheffen versnippering en overlap •logica van burgers en cliënten leidend •werken in netwerken rond burgers en cliënten •een vraag, een plan, een dienstverlener •sociale teams in stad/dorp/kleine kernen •transitieprofessionals wonen, welzijn en zorg

9 In het netwerk geldt een nieuwe orde met als principes  Dialoog  Leren van elkaar en met elkaar  Burger, wijkbewoner, cliënt burger als “absolute startpunt”  De ander in zijn kracht zetten  Faciliterende houding Werkwijze in Netwerken rond burgers

10 Werkwijze in deze minor  Innovatieve aanpakken via coaching on the job in diverse leergemeenschappen, werken aan vraagstukken vanuit de praktijk  Je leert dat je innovator en uitvinder mag zijn in ‘civil society lab’ waar je theorie en methodieken krijgt aangereikt via diverse leerarrangementen  Virtuele leeromgeving die je ondersteunt bij het leren

11 Bijdragen aan nieuwe praktijken  Narratieve verantwoording  verhaal houden bij wat je doet!  Je leert je creatieve vermogen aanspreken  Met studenten, burgers, cliënten, professionals en docenten (collectief) ontwikkelen we instrumenten voor de beroepspraktijk met theoretische en/of wetenschappelijke onderbouwing

12

13 Voorbeelden leerwerkplaatsen (stages…)  Sociale Wijkteams in verschillende gemeentes  Wijk Nude, Wageningen en Multiproblemgezinnen  Thermion, Nijmegen Noord en Sport en gezondheid  Jong in Dukenburg, jongeren als mede- burgers  Woonstichting Valburg  Gemeente Peel en Maas en tranisitie jeugdzorg

14 Toetsing = 3 deeltentamens  Dialoogsessie ( 5 studiepunten)  Methodisch handelen ( 10 studiepunten)  Eindrapportage/product aangevuld met verantwoording (reflectie en feedback vanuit leerwerkplaats) ( 15 studiepunten)

15 Wat?

16 Perspectief van de burger Relatie burger- professional Sociale technologie Maatschappelijke ondersteuning Jij als de nieuwe professional?

17 De nieuwe professional levert met burgers en cliënten een bijdrage aan vernieuwing Geïntegreerd werken

18 Mee in deze boeiende ontwikkeling? Voel je je uitgedaagd en heb je wel trek in een leertraject dat je optimaal voorbereidt op je plek als professional in de netwerksamenleving?  Vul je gegevens op de lijst in (bij de kraam of in dit lokaal)  Kijk op de website http://goo.gl/pHjRCV

19 Samen werken aan een duurzame civil society http://goo.gl/pHjRCV


Download ppt "1 Samen werken aan een duurzame civil society Joos Meesters Erik Jansen 25 februari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google