De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betty Meyboom - de Jong Voorzitter programmacommissie NPO NPO in vogelvlucht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betty Meyboom - de Jong Voorzitter programmacommissie NPO NPO in vogelvlucht."— Transcript van de presentatie:

1 Betty Meyboom - de Jong Voorzitter programmacommissie NPO NPO in vogelvlucht

2 Het Nationaal Programma Ouderenzorg Start 1 april 2008 – looptijd 4 jaar Budget 80 miljoen euro

3 Doel Samenhangende zorg op maat voor ouderen met complexe hulpvragen –Somatisch (medisch, verpleegkundig) –Psychisch –Sociaal maatschappelijk

4 Oudere met complexe problematiek? Combinatie van verschillende ziekten of problemen Verhoogde kwetsbaarheid Verlies vitaliteit Verstoring zelfredzaamheid en zelfregie

5 Waarom deze doelgroep? Demografische trends –Vergrijzing –Ontgroening Verzilvering!

6 Eindpunten NPO Meerwaarde voor ouderen - Betere zelfredzaamheid - Meer functiebehoud - Minder zorggebruik en zorgbelasting Meerwaarde voor professionals Meerwaarde voor maatschappij - Kosten-effectiviteit / doelmatigheid

7 Aanpak in drie stappen 1.Regionale netwerken ouderenzorg met bestuurlijk draagvlak 2.Uitvoering van experimenten en projecten 3.Landelijke verspreiding en implementatie Ouderen staan centraal. Hun wensen en behoeften zijn uitgangspunt bij alle stappen.

8 Stap 1: netwerken

9 Dynamiek in netwerken Partijen in regio vinden elkaar Netwerken blijven groeien Vraag / behoefte van oudere centraal Inbreng van oudere formeel geregeld Elk netwerk heeft meerdere experimenten en projecten

10 Stap 2: Experimenten en projecten 17 Transitie-experimenten 32 Onderzoeksprojecten 11 Implementatieprojecten 15 Onderwijsprojecten

11 Transitie-experimenten Innovatief en ambitieus Herorganisatie van zorg en welzijn Over bestaande regels en financieringsstructuren heen (AWBZ/WMO/Zvw) Meerdere domeinen (cure, care, welzijn, preventie) Evaluatie – MDS Inbreng ouderen (opzet, monitoring en prioritering uitkomsten)

12 Thema’s transitie-experimenten Vroege signalering en integrale diagnostiek Samenhangende eerstelijnszorg Functieherstel na ziekenhuisopname Ketensamenhang voor kwetsbare ouderen Wijkgerichte ondersteuning en versterking van het sociale netwerk

13 Algemene elementen in experimenten De meeste experimenten: Vroegsignalering - opsporen kwetsbaarheid Zorgplan - opstellen, uitvoeren en monitoren Coördinatie Verschillende vertrekpunten: huisartspraktijk, ziekenhuis, wijk

14 Stap 3: Verspreiding en implementatie Verbreden en borgen van netwerken in de regio Voorbereidende activiteiten voor landelijke implementatie van resultaten uit NPO CSO/Zorgbelang en NFU/netwerken werken momenteel gezamenlijk aan: Inkoop-, kwaliteits-, innovatiecyclus Leidraad ouderenzorg

15 Tussentijdse resultaten Versterkte regionale samenwerking Versterkte landelijke samenwerking Inbreng ouderen centraal Mooie voorbeelden van zorginnovatie met veelbelovende eerste resultaten

16 Hoe nu verder? Evidence based resultaten vraagt tijd Innovatie: omslag duurt generatie Landelijke implementatie voorbereiden! Werken aan kwaliteitscyclus en leidraad

17 Wensen Verzilveren resultaten Betrekken landelijke organisaties (koepel-, branche-, beroepsorganisaties) Versterken kennisinfrastructuur care en welzijn Bekostiging nieuwe zorgvormen Optimale zorg voor ouderen met complexe problematiek uitgaande van wensen en behoeften

18 Zorg voor kwetsbare ouderen…. ….als een lekkere warme jas


Download ppt "Betty Meyboom - de Jong Voorzitter programmacommissie NPO NPO in vogelvlucht."

Verwante presentaties


Ads door Google