De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Programma Ouderenzorg Netwerken ervaringen 2008-2011 Marcel Olde Rikkert, ZOWEL NN Netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Programma Ouderenzorg Netwerken ervaringen 2008-2011 Marcel Olde Rikkert, ZOWEL NN Netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Programma Ouderenzorg Netwerken ervaringen 2008-2011 Marcel Olde Rikkert, ZOWEL NN Netwerk

2 Probleemstelling: NPO- transitie ouderenzorg Systeemfouten zorg/welzijn/wonen tav ouderen: -niet klaar voor complexe comorbiditeit -oudere te weinig aan het stuur -professionals te weinig kennis -niet doelmatig genoeg

3 NPO gewenst: Innovatie in de ouderenzorg! Kwaliteit Doelmatigheid Patiëntervaring

4 Innovatie vehikel ouderenzorg…?

5 Netwerk: aanbieders + ouderen!

6 • Emanciperende oudere patiënt • Technologische en sociale revolutie • Noodzaak reductie kosten en volume Van buiten naar binnen

7 Rotmans et al, 2000 Transitie experimenten Nationaal Programma Ouderenzorg Tijd Stabilisatie Versnelling Transitie experimenten Netwerk  Welzijn  Informatiepas ZWIP  Herstel  1 e /2 e lijns ()()

8 Tijd Stabilisatie Versnelling Take-off Maatschappelijke veranderingen            Lock-in Probleemstelling     NPO-Transitieprojecten (N=17) Rotmans et al, 2000 

9 samenleving NPO- Transitie Arena Reguliere arena - Korte termijn urgentie overheid - Peloton aanbieders - Uitdagingen verzekeraars - Nieuwe rol gemeente - Langere termijn - Koplopers - Systeeminnovaties - Nieuwe projectvormen I.Proces-ervaringen: Innovatie vs. Regulatie

10 IIa.Uitkomst-ervaringen: faciliterende factoren Tijd Stabilisatie Versnelling Transitie experimenten Netwerken Verzekeraars-drive  ZWIP Persoonlijke chemie  1 e / 2e Lijns Transitie Doelgroeppanel Projectsubsidie ZonMw Bevorderend:

11 IIb.Uitkomst-ervaringen: Remmende factoren Tijd Stabilisatie Versnelling Transitie experimenten Netwerken Onbekendheid partners  ZWIP Financiering NZa  1 e / 2e Lijns Transitie AWBZ/ Wmo korting Marktwerking/ instellingsbelangen Belemmerend:

12 Dutch Research Institute For Transitions Dynamiek van NPO-transities II Predevelopment Stabilization time Societal development Acceleration Take-off Macro-level: Nl-Gezondheidszorg Meso-level OOR-regio Micro-level Ouderen, netwerk Geels & Kemp, 2001 From: Rotmans et al, 2000 From: Geels and Kemp, 2001                 

13 Landelijke NPO-ervaringen Minimum Dataset Bekostiging Leidraad Ouderenzorg Meerwaarde bepaling ouderen Participatie ouderen NPO-Netwerk overleggen

14 Tijd Stabilisatie Versnellings fase 2011 Take-off Maatschappelijke veranderingen             Lock-in Probleemstelling     Op weg naar meerwaarde & doelmatigheid in de ouderenzorg Rotmans et al, 2000

15 NPO ervaringen netwerken •Ervarings-quotes van netwerken: •1 •2 •3 •4

16 Ouderennet VUmc en partners De oudere aan het stuur in samenhangende (eerstelijns) zorg

17 Ouderen niet alleen gehoord, maar ook begrepen!

18 KOZ AMC & partners… To boldly go where no one has gone before…..

19 kijken en zien, luisteren en horen, samen leren, verbinden en verbeteren Vertrekpunt: de oudere zelf

20 Hét (inter)actieve en toekomstgerichte netwerk voor betere ouderenzorg en -welzijn

21 Academische Werkplaats Ouderenzorg Noordelijk Zuid-Holland Ouderenzorg = onze zorg!

22 ZOWEL NN: “Yes we can!” http://www.youtube.com/watch?v=CjnfoFg7i7g

23 NPO-Reisdoel: Meerwaarde ouderen, zorg, maatschappij

24 Ontwikkeling Pilotfase Verbeteren Evaluatie Duurzame implementatie Verbeteren Faes. et al. J Am Geriatr Soc 2010 NPO-Transitiecyclus: innovatie, evaluatie & implementatie Kwaliteitskeurmerk; Duurzaam netwerk; Ouderenpanel, etc Medio 2011


Download ppt "Nationaal Programma Ouderenzorg Netwerken ervaringen 2008-2011 Marcel Olde Rikkert, ZOWEL NN Netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google