De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven 13 november 2013 Anton Hurkmans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven 13 november 2013 Anton Hurkmans."— Transcript van de presentatie:

1 Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven 13 november 2013 Anton Hurkmans

2 December 2010 Decentralisatie: een operatie van ongekende omvang in gemeenteland Landelijk Overheveling naar gemeenten zo’n15 miljard Omzet 2012 van het grootste kruideniersbedrijf van ons land: 11, 1 miljard Eindhoven Totale lasten gemeentebegroting760 mln Totale lasten sociaal domein350 mln Verwachte ophoging decentralisaties120 mln November 2013 2

3 December 2010 Wat willen we bereiken met de transitie sociaal domein Verhogen van zelfredzaamheid en participatie : -Jongeren onder de 18: een stabiele thuissituatie en diploma -Volwassenen: werk en op het moment dat er kwetsbaarheid is, goed gecoördineerde ondersteuning -Ouderen: mensen zolang mogelijk op een goede manier thuis laten wonen November 2013 3

4 December 2010 De Eindhovense sturing- en contollijn Combinatie van ontwikkellijnen MKBA Nieuw voor Oud Sturing en bekostigingsmethodieken Omvorming programmabegroting Sturing op afstand en verantwoordelijkheid November 2013 4

5 December 2010 Werkende weg komen we verder Eén grote zoektocht in een interessante omgeving We lopen tegen muren, structuren, zoeken naar wegen en lossen de problemen op. We willen het wiel niet uitvinden als het al bestaat We leren van elkaar, werken samen met andere gemeenten en boeken gezamelijk een beter resultaat Op deze manier zetten we stappen in het Eindhovense sociale domein. November 2013 5

6 December 2010 MKBA MKBA 1.0: het rendement van de generalistenteams -10 miljoen structureel na 4 jaar -Korting Eindhoven obv Rutte II: 61 miljoen -Fundamentele verandering noodzakelijk -1.0 is nog onvoldoende voor het geheel op te vangen MKBA 2.0: Sociaal domein breed (in bewerking) De omvorming van statisch onderzoek naar dynamische sturingsinstrument November 2013 6

7 December 2010 Financiële sturing vanuit Nieuw voor Oud Omvorming sociale domein volgens NvO-principe: -Dekking nieuwe investeringen uit bestaande middelen/ capaciteit -Budgetten, personeellasten en overhead -Vooraf verzilveren van rendement MKBA -Sturen op het totaal van het sociale domein Rijkskortingen zijn te groot voor de kaasschaaf. Veel open-eind-regelingen. Hoe vang je de kortingen op? (Hoe) gaan andere gemeenten om met NvO? November 2013 7

8 December 2010 Sturings en bekostiging Wordt betaald voor aanbod of resultaat (betaaltitel)? Wordt betaald op basis van populatie of caseload (volume)? Bekostiging tot nu toe veelal gericht op aanbod Veel mogelijkheden voor bekostiging voor resultaten Binnen Eindhoven wordt nu een kaderstellend stuk opgesteld: Differentiatie naar 0e, 1e en 2e lijn November 2013 8

9 December 2010 Omvormen programmabegroting en productenraming Sociaal domein, ruimtelijk domein, dienstverlening en bedrijfsvoering steeds specifiekere ‘bedrijven’ Sociaal domein richt zich steeds meer naar buiten. Hoe orden je de begroting sociaal domein (1 of meer programma’s, sturing vanuit integraliteit, koppeling inhoud, ontschotte budgetten en verantwoording? Wens om sturing en mandaat in de wijk te leggen (wijksturing op maatschappelijke opgave). Specificeren en overhevelen naar wijken? November 2013 9

10 December 2010 Sturing op afstand vs verantwoordelijkheid Doorschuiven van budgetten naar wijken. Wij-organisaties worden losgekoppeld van gemeenten. Verantwoordelijkheid overdragen = minder invloed Vragen: -Kunnen alle taken/budgetten naar wijkniveau? -Wat zijn gevolgen voor kaderstellende en controlerende rol van de raad? -Wat zijn gevolgen voor financiële en juridische verantwoordelijkheid van portefeuillehouder? November 2013 10


Download ppt "Financiële sturing van het sociale domein in Eindhoven 13 november 2013 Anton Hurkmans."

Verwante presentaties


Ads door Google