De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie van transitie- management als beleidsvorm Jan Ros.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie van transitie- management als beleidsvorm Jan Ros."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie van transitie- management als beleidsvorm Jan Ros

2

3

4 De S-curve: motivatie als variabele Take-off Versnelling Stabilisatie Voorontwikkeling Motivatie Weerstand motivatie

5 Uitgangspunt (of afbakening): Er is alleen sprake van transitiemanagement, als er beleid wordt gemaakt vanuit een visie op hoe het systeem er op de lange termijn uit moet zien

6 Activiteiten in de samenleving zijn gericht op een diversiteit aan systeemopties Systeemoptie B Systeemoptie C Systeemoptie A

7 Voorbeeld van een systeemoptie Micro-WK Productielijn van de micro-WK- installaties Aanpassingen meters in huizen Kennis bij installateurs Optimale verhouding gebruik warmte en elektriciteit Technisch beheer teruglevering aan net Betalingssysteem voor teruglevering

8 Macro Meso Micro VoorontwikkelingTake-off VersnellingStabilisatie Versterken probleem- perceptie R&D en institutionele ontwerpen Ontwikkelen toekomstvisie Experimenten in de praktijk Systeem- verandering Handhaving De relevante activiteiten beleid

9 Motivatie binnen het regime als centrale factor Macro Meso Micro Urgentie Kennis over opties Impuls Leer- effect Motivatie Oude systeem beleid Weerstand

10 Voortvarendheid, waarmee aan systeemopties wordt gewerkt (dikte pijl weerspiegelt de motivatie) tijd Optie 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 Optie 5 Analyse over de systeemopties heen

11 Hoe aantrekkelijk en haalbaar is een systeemoptie ? Waterstofeconomie Verhandelbare CO 2 -rechten consumenten (direct en indirect)

12 Enkele voorbeeldindicatoren

13 PRODUCTIE OPSLAG TRANSPORT VERBRUIK Waterstof: R&D gelden in Nederland 2003 Beleidssteun: Nederland 32% EU 12%

14 Ontwikkeling R&D budget waterstof

15

16 Functional performance through time of Guidance of Search.

17 Motivatie analyse

18 Micro-WK netwerk rond issue ‘betaling van afgegeven stroom’ Actor Positie t.o.v. issue Belang bij het issue Kennis en middelen Macht Wijzigingen tussen 2000 en 2005 Elektriciteitsproducenten Netbeheerders Consumentenorganisaties Woningcorporaties Rijksoverheid Interactie tussen de actoren

19 Voorbeeldresultaat netwerkanalyse

20 Voorlopige conclusies Uitgaan van systeemopties geeft het evaluatieproces de nodige houvast Theoretisch kader, dat uitgangspunt vormt voor de evaluatie sluit goed aan bij elders ontwikkelde kaders en aanpak in de praktijk Aanpak is vooral combinatie van gebruik grote literatuurbestanden, kennis experts en interviews met deskundigen Kwantitatieve benadering of uitwerking is mogelijk (niet altijd noodzakelijk), maar vraagt intern nog meer ervaring met de beschikbare methoden (haalbaar) en vergroten van draagvlak bij anderen voor dergelijke MNP-analyses


Download ppt "Evaluatie van transitie- management als beleidsvorm Jan Ros."

Verwante presentaties


Ads door Google