De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aliesje Uleyn 1BaO B2 Academiejaar 2011-2012 Informatievaardigheden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aliesje Uleyn 1BaO B2 Academiejaar 2011-2012 Informatievaardigheden."— Transcript van de presentatie:

1 Aliesje Uleyn 1BaO B2 Academiejaar 2011-2012 Informatievaardigheden

2  Een verkennend onderzoek naar de patiëntenpartij en – criteria voor onderzoek, beleid en kwaliteit bij overheden en zorginstellingen G.J. Teunissen, T.A. Abma Thema: empowerment

3   De patiëntenstem moet voortaan van belang zijn  Er is nood aan patiëntenparticipatie  2 ledige vraag: -In hoeverre worden patiënten als partij betrokken in onderzoek, beleid en kwaliteit? -Welke criteria kan de patiëntenpartij benutten om het patiëntenperspectief in te brengen zodat deze inbreng complementair is aan het professionele perspectief? Inleiding

4   Patiëntenperspectief betekent de patiënt als bron van ervaring en kennis serieus nemen en de ervaringskennis gebruiken in het beleid  Visie op participatie als dialoog: de patiënt als samenwerkingspartner  Tweeledig doel van participatie: -Democratiseren -Bijdragen aan de kwaliteit van processen en uitkomsten Uitgangspunten en theoretisch kader

5   5 argumenten voor patiëntenparticipatie: -De inhoudelijke bijdrage van de patiënt, die inbreng kan de kwaliteit van processen en uitkomsten verbeteren -De legitimiteit van de te nemen beslissingen, het belang van democratische besluitvorming -Participatie zou een positief effect hebben op de “empowerment” van patiënten -De vergroting van kans dat de besluiten geïmplementeerd worden in de praktijk -Het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het zorgsysteem Bron: http://www.psychotherapist.org/SelfEmpowerment.html Uitgangspunten en theoretisch kader Empowerment

6   Het realiseren van het patiëntenperspectief in de praktijk gaat moeilijker  Via een literatuuronderzoek is men op zoek gegaan naar het probleem  A.d.h.v. interviews met negen mensen van verschillende patiënten- en gehandicaptenorganisaties bleek dat er geen nieuwe informatie meer kwam Probleemstelling en methode van onderzoek

7   Nieuwe patiëntencriterira: de P3 lijst 1.Participatie en patiëntcriteria voor kwaliteit 2.Participatie en patiëntcriteria voor beleid en onderzoek 3.Evaluatie patiëntcriteria door patiënten/ cliëntenvertegenwoordigers -Relevante onderwerpen voor patiënten -Criteria over ethische aspecten -Criteria over patiëntzeggenschap -Criteria met betrekking tot relevantie Resultaten

8   Patiënt als ‘derde partij’ meestal enkel individuele consulatie en niet collectief  De patiëntencriteria vaak onbekend  Criteria voor kwaliteit wel geoperationaliseerd  Patiëntcriteria omvat 3 onderdelen: -Relevantie -Zeggenschap -Ethiek en veiligheid  Empowerment nodig om het te kunnen verwezenlijken  Meer ondersteuning en inzet nodig Conclusies en aanbevelingen

9  Teunissen, G.J., Abma, T.A. (2011). Derde partij: tussen droom en daad. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 88, 182-189. Bron


Download ppt "Aliesje Uleyn 1BaO B2 Academiejaar 2011-2012 Informatievaardigheden."

Verwante presentaties


Ads door Google