De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en WMO: Kwetsbare groepen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en WMO: Kwetsbare groepen"— Transcript van de presentatie:

1 Sport en WMO: Kwetsbare groepen
Woensdag 9 november 2011 Elvira Stinissen

2 Doel workshop Inzicht geven in hoe sporten en bewegen als middel kan dienen om kwetsbare groepen mee te laten doen in de samenleving.

3 Indeling Korte inventarisatie WMO en kwetsbare groepen
Sport als middel Max van der Does: gemeente Vlaardingen Brainstorm

4 Inventarisatie In welke gemeenten wordt sport steeds vaker als middel ingezet om kwetsbare groepen te laten participeren? En hoe?

5 WMO-gedachte Doel: Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving. Verplichting gemeenten: Voorwaarden scheppen voor deelname aan het maatschappelijk verkeer van alle burgers.

6 WMO en kwetsbare groepen
1: Het bevorderen van sociale samenhang Vb: Cruyff courts 5: Gericht op mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem Vb: Sportstimulering gericht op mensen met een beperking (doelgroepensubsidies) 6: Het verlenen van voorzieningen Vb: Sportvoorzieningen

7 Kwetsbare groepen: Wie zijn dat?
Mensen met een beperking; Mensen met chronisch psychische problemen; Mensen met psychosociale problemen; Kinderen met opvoed- en opgroeiproblemen; Eenzame ouderen; …..Welke groepen vallen hier nog meer onder?

8 Sport als middel Maatschappelijke doelen Sociale cohesie
Bijbrengen van normen en waarden Participatie van bv kwetsbare groepen Voorbeeld: Social inclusion games 2010

9 Beleid Wat doen gemeenten nu? Voorzieningen zoals sportrolstoel
Minimabeleid: bv Kortingspassen Inzetten op doelgroepen: jeugd, ouderen en mensen met een beperking Hoe verder de koppeling te maken tussen verschillende terreinen om de kwetsbare groepen te stimuleren om mee te doen?

10 Voorbeeld: Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2007-2012
Het terugdringen van bewegingsarmoede bij te-weinig-actieve burgers Het verminderen van overgewicht Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten Het realiseren van een meer beweegvriendelijke omgeving

11 Nationaal Actieplan Sport en Bewegen 2007 - 2012
Hoofddoelen: Beweegnorm volwassenen 70% Beweegnorm jeugdigen 50% Inactieve Nederlanders max. 5% 2005: resp. 63%, 40% en 6% Volwassenen: 18+ Jeugdigen 4-17

12 Provincie Zuid-Holland
1e tranche: 2e tranche: Delft Dordrecht Leerdam Vlaardingen Rotterdam Schiedam Rozenburg Den Haag

13 Gemeente Vlaardingen: Max van der Does
2006 t/m 2009 BOS-impuls Westwijk en hoe verder zonder rijksbijdrage na afloop? 2010 op basis van evaluatie met BOS-partijen zijn meest succesvolle onderdelen voortgezet zonder rijksbijdrage, te weten: - Premies op spelen en op sport - BOS-mobielactiviteiten

14 WMO en SPORT in Vlaardingen
Budget BOS ad € vanaf 2010 gefinancierd vanuit de WMO 2010 t/m 2013 NASB-impuls met een totaal budget ad € Rijksbijdrage € Co-financiering gemeente € waarvan € vanuit WMO (budget BOS)

15 WMO en SPORT in Vlaardingen
Rest co-financiering (€ ) ook grotendeels vanuit WMO gezondheidszorg: - € modules gezonde basisscholen - € project voeding en bewegen - € gezonde schoolkantines vgo Blijft over € vanuit budget sportstimulering

16 WMO en SPORT in Vlaardingen
Hoe is deze koppeling van budgetten van sport met WMO/gezondheidszorg in Vlaardingen tot stand gekomen? Door intern met collega`s zorg, ouderenwerk, welzijn en sport de NASB-impuls en de daarin opgenomen interventies af te stemmen met als uitgangspunt de door hen opgestelde beleidsnota`s op hun terrein

17 Brainstorm Nu uw gemeente! Hoe kan de koppeling tussen WMO en sport en eventueel andere beleidsterreinen gemaakt? Beleid - Activiteiten

18 Einde – Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Sport en WMO: Kwetsbare groepen"

Verwante presentaties


Ads door Google