De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sport en Beweegbeleid 2.0 Platform Weert in Beweging 14-10-2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sport en Beweegbeleid 2.0 Platform Weert in Beweging 14-10-2013."— Transcript van de presentatie:

1 Sport en Beweegbeleid 2.0 Platform Weert in Beweging 14-10-2013

2 Inhoudsopgave 1.Aanleiding 2.Ontwikkeling sinds start proces 3.Foto van nu 4.Visie 5.Missie 6.Vervolg stappen

3 1. Aanleiding  Weert Sportgemeente van het jaar 2012  Lokaal sport en beweegbeleid in het algemeen herijken  Specifiek ook kijken naar topsportbeleid en beleid voor RTC’s  Geen gemeentelijk beleid, maar lokaal beleid met partners uit 5 ringen

4

5 2. Ontwikkeling sinds start proces  Startbijeenkomst met partners uit alle ringen  Bestuursopdracht geformuleerd en goedgekeurd  Proces opgestart met werkgroep, sub werkgroepen en een klankbordgroep  Besproken is: huidige situatie, visie en missie

6 3. Foto van nu

7 3.1 Overheid  Landelijke overheid o Bewegen en Gezondheid o Veilige Sport o Topsport o Onderzoek en Innovatie  Provincie Limburg o Limburgse Olympische Ambitie

8 3.1 Overheid: Gemeente Weert  Sportbeleid o Accommodatiebeleid o Tarievenbeleid o Subsidiebeleid o Sport- en Beweegstimulering o Topsportbeleid  Gezondheidsbeleid  Jeugdbeleid

9 3.2 Sport  Georganiseerde sport o 50 sportverenigingen o Doel: alle burgers mogelijkheid bieden tot sport en bewegen o Knelpunten: vitaliteit, krapte in sommige accommodaties  Topsport o Basketbal o Volleybal o Paardensport o Tennis o Atletiek o Overige

10 3.2 Sport  Ongeorganiseerd o Openbare wegen o Routestructuren o Trapveldjes o Sportpark St. Theunis  Anders georganiseerd o Punt Welzijn o Sportgroepen  Commercieel o 15 sportaanbieders

11 3.3 Bedrijfsleven  Beleid o Geen overkoepelend beleid o Ad hoc op bedrijfsniveau  Activiteiten o Enkele afspraken bedrijfsfitness o Enkele toernooien o Beperkt aanbod, ook weinig beweging vanuit verenigingen  Overige o Wordt wel belangrijk gevonden o Teruglopende sponsoring

12 3.4 Zorg en Welzijn  Diverse partijen voor verschillende doelgroepen: GGD, SJG/Mediweert, Land van Horne, Punt Welzijn  Eerste lijn met name voor preventie  Doorverwijzing is aandachtspunt  Willen sport en bewegen inzetten voor bijdrage aan totale zorgketen, zorgconsumptie verminderen, overgewicht preventief aanpakken.

13 3.5 Onderwijs  Primair Onderwijs o Aanleren grondvormen centraal o Alle groepen krijgen gym o Knelpunten: tijd, vakdocenten o Geen schooltoernooien  Voortgezet Onderwijs  Doel is motorische vaardigheden verbeteren  Reguliere lessen LO door vakdocent  Topsport Talent School, BSM

14 3.5 Onderwijs: MBO  Gilde Sportief o Ter vervanging van oude gymlessen o Verplicht voor eerste jaars o Diverse clinics van verschillende sporttakken o Ondersteuning bij evenementen o Gebruikmakend van accommodatie en experise in gemeente

15 4. Visie op sport en bewegen Weert is een sport- en beweegstad. Een kwalitatief goed en breed landschap van voorzieningen, faciliteiten en activiteiten nodigt hen uit om deel te nemen en bij te dragen. Dit maakt een leven lang sporten en bewegen voor iedereen in Weert mogelijk. Kortom: Een leven lang sporten en bewegen. Voor iedereen. Met ons. In Weert.

16 5. Missie Overheid, onderwijs, bedrijven, sport en zorg & welzijn werken integraal samen aan de realisatie van de Sport- en Beweegstad Weert. Weert maakt werk van een beweegvriendelijke leefomgeving. Sport en bewegen wordt ingezet als doel en als middel. Als doel: Er is een kwalitatief goed, breed en verspreid sport- en beweegaanbod, wat voldoet aan de wensen en behoeften van de inwoners. Als middel: Het aanbod draagt bij aan een gezonde leefstijl, vitaliteit, participatie in de samenleving en stadspromotie. Deelname door iedereen wordt gestimuleerd door het vergroten van het bewustzijn van de (meer)waarde van sport en bewegen en door goede en eenvoudige toegankelijke informatie over het aanbod. Ook wordt voorzien in specifieke ondersteuning voor groepen die dit nodig hebben om te kunnen deelnemen of te kunnen excelleren.

17 6. Vervolg stappen  21 oktober: 3 e werkgroep (gewenste situatie, doelen, subdoelen, acties korte, middellange en lange termijn)  November: topsportoverleg en eventuele 4 e werkgroep  December: concept visiedocument gereed  13 januari: klankbordgroep  Februari: symposium Sport- en Beweegbeleid 2.0  Maart: definitief sport- en beweegbeleid 2.0  April / Mei / Juni: besluitvorming door partners en gemeenteraad

18 Vragen? Aanvullingen per mail: d.schoonen@huisvoordesport.org d.schoonen@huisvoordesport.org


Download ppt "Sport en Beweegbeleid 2.0 Platform Weert in Beweging 14-10-2013."

Verwante presentaties


Ads door Google