De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus B-Fit coach Dag 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus B-Fit coach Dag 1."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus B-Fit coach Dag 1

2 AGENDA Workshop B-Fit Werkvorm Welkom en kennismaking Balspel
Uitleg opzet cursus Ontstaan en achtergrond B-Fit Presentatie Pauze Starten met B-Fit, hoe doe ik dat? Workshop Gezonde Leefstijl Menukaart/ programma B-Fit Portal Presentatie/opdracht Lunch Fittest deel 1 Fittest deel 2 Praktijkopdracht Opknappen schoolplein deel 1 Opknappen schoolplein deel 2 Afsluiting

3 B-FIT CURSUS Praktisch aan de slag Effectief programma B-Fit

4 FEITEN & CIJFERS 45% volwassenen heeft overgewicht
1 op de 6 kinderen heeft overgewicht Het aantal kinderen met overgewicht is sinds 1980 verdubbeld De tijd die kinderen buitenspelen is de afgelopen 20 jaar gehalveerd De verwachting is dat deze stijgende tendens blijft bestaan

5 GEVOLG TOENAME Toename van ziektes Verlies van levensjaren
Meer ongezonde levensjaren Kinderen komen minder goed mee in de gymles Kinderen spelen minder buiten Kinderen meer gepest Minder zelfvertrouwen, laag zelfbeeld Meer last van psychosociale problemen: eenzaamheid, verdriet en gespannenheid

6 GEZONDE KINDEREN Zitten goed in hun vel en voelen zich fitter
Hebben meer zelfvertrouwen Hebben een beter concentratievermogen Nemen actief deel in de maatschappij Maken minder gebruik van de zorg

7 FILM

8 DOELSTELLING B-Fit is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar.

9 GEMEENTEN 17 gemeenten 49 basisscholen
60 instellingen (incl psz en vo)

10 PROGRAMMA B-Fit EIGEN EFFECTIVITEIT ATTITUDE KENNIS
Literatuurstudie 3) Deskundigen: NISB, NIGZ en Best Practices voedingscentrum B-Fit Kinderen Ouders School Gemeente EIGEN EFFECTIVITEIT ATTITUDE KENNIS

11 ONDERZOEK TNO

12 RESULTAAT Hoofddoelstelling overgewicht van 17% naar 13%
obesitas van 3,3% naar 1,5% Positieve resultaten Bewegen Ontbijten Winst te behalen op Gebruik en houding t.o.v. frisdrank* en tv/computeren *Strenge norm: 1 glas per dag (koolzuur- en suikerhoudende drank, ook ranja, roosvicee en sappen).

13

14 Energizer

15 START B-FIT Prioriteit? Hoe overtuig ik een school?

16 Gezonde leefstijl

17 INHOUD B-Fit Informatie gezonde leefstijl Rol van de school

18 AANLEIDING Eén op de zes kinderen heeft overgewicht
Aantal dikke kinderen t.o.v verdubbeld Dikke kinderen worden steeds dikker De verwachting is dat de stijgende tendens blijft bestaan

19 DOEL B-FIT B-Fit is gericht op het verwerven en behouden van een actieve en gezonde leefstijl onder jeugd en jongeren in de leeftijd van 2 tot en met 18 jaar.

20 DOELGROEP B-Fit is er voor de kinderen, de leerkrachten, het schoolteam en de ouders!

21 FACTOREN Opzet is gericht op drie factoren: Voldoende bewegen
Gezonde voeding Inactiviteit

22 B-FIT BIEDT: Meerjarig programma
Programma op maat aan de hand van menukaart Een activiteitenbudget Een B-Fit coach Een super leuk project!

23 KERN 1 Gezonde leefstijl Wat zijn de voordelen van gezond leven?
Body Mass Index (BMI) Deel het lichaamsgewicht in kilo’s door de lengte in meters in het kwadraat. BMI tussen 18,5 en 24,9 = gezond gewicht. Overgewicht BMI > 24,9 Obesitas BMI > 30

24 LEEFSTIJL Wat is er in de afgelopen jaren veranderd waardoor kinderen dikker worden?

25 OVERGEWICHT Oorzaken Verstoorde energiebalans Gevolgen

26 BOFT-regels Meer Bewegen Ontbijten stimuleren
Het gebruik van Frisdrank verminderen Televisie kijken en computeren verminderen

27 HALEN JULLIE DE NORM? NNGB & FITNORM
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen per leeftijdsgroep Jeugd (<18 jaar): dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit, waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). Volwassenen (18-55 jaar): een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. 55-plussers: een half uur matig intensieve lichamelijke activiteit op tenminste vijf, maar bij voorkeur alle dagen van de week. De Fitnorm Om een goede conditie van het hartvaatstelsel te bewerkstelligen is drie maal per week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig. HALEN JULLIE DE NORM?

28 KERN 2 Rol van de school Stellingen
Het aanleren van een gezonde leefstijl is de taak van de ouders Het aanleren van een gezonde leefstijl is de taak van de school/leerkracht Het aanleren van een gezonde leefstijl is de taak van de gemeente/overheid

29 ONTWIKKELING Omgevingsfactoren B-Fit richt zich met name op het
Vraag Welke factoren zijn van invloed op het ontwikkelen van overgewicht? Individuele factoren Omgevingsfactoren B-Fit richt zich met name op het kind en de directe omgeving.

30 ROL V/D SCHOOL

31 LEERKRACHT Vraag Welke rol kan de school en/of leerkracht spelen bij het aanleren van een gezonde leefstijl (rekening houdend met de BOFT-regels)?

32 ROL V/D SCHOOL

33 CONCLUSIE Een gezonde leefstijl is belangrijk
Jullie vervullen een belangrijke rol! B-Fit biedt ondersteuning

34 EN NU… B-Fit map Workshop 2: B-Fit Menukaart Lespakketten Interventies

35 DE BEWEEGQUIZ Antwoord A: benen en armen springen en spreiden
Antwoord B: stilstaand hardlopen Antwoord C: knie naar elleboog

36 Energizer

37 Menukaart

38 Portal

39 Lunchpauze

40 Workshop B-Fit

41 ROLLENSPEL Nabootsen van een uitleg bij een schoolteam over B-Fit
Docent is B-Fit coach Cursisten zijn de leerkrachten

42 NABESPREKING Wat gebeurde er?
Welke verschillen tussen personen heb je gezien? Kun je iets opvallends (positief of negatief) benoemen over de bijdrage van de B-Fit coach? Wat kun je met de uitkomst van dit rollenspel? Hoe ga je als B-Fit coach om met verschillende belangen?

43 Fittest

44 FITTEST Afgeleid van Eurofittest Inzicht fitheid leerlingen
Protocollen staan op de portal Vooral een leuke interventie!

45 Bewaar deze toestemmingsformulieren zorgvuldig.
WET PERSOONSGEGEVENS Vraag toestemming om de B-Fittest af te nemen en de resultaten ervan op te slaan om het B-Fit programma te volgen; Deze toestemming vraag je schriftelijk aan ouders van leerlingen (zie toestemmingsformulier op de B-Fit portal); Bewaar deze toestemmingsformulieren zorgvuldig.

46 ONDERDELEN Sprinten Sit-ups Hangen Springen uit stand Kracht
Sit & Reach Evenwicht Sneltikken met 1 hand Wegen en meten

47 Uitvoeren B-fittest

48 Opknappen schoolplein

49 Wat willen we vandaag bereiken?
DOEL VANDAAG Wat willen we vandaag bereiken? Inspireren Bewustwording Eye-openers Concrete ideeën voor morgen? Een plan van aanpak om jullie schoolplein op te pimpen!

50 DOELSTELLINGEN Creëren van stimulerende en uitnodigende schoolpleinen
Kinderen kunnen tijdens en na schooltijd volop spelen, sporten en elkaar ontmoeten Een activiteitenaanbod op maat Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten op school. Structureel gebruik van het schoolplein

51 ONDERZOEK De tijd die kinderen buiten spelen is de afgelopen jaar gehalveerd!

52 Waarom speelt hij niet buiten?
INRICHTING Waarom speelt hij niet buiten? Gebrek aan uitdaging! Mag nooit meedoen! Wordt gepest! Afstand van speelplaats! Te weinig activiteitenplekken! Niet veilig!

53 Wat willen de kinderen zelf?
ONDERZOEK Wat willen de kinderen zelf? MSN-en en tv kijken Plezier Veilige en schone speelruimte in de wijk Geen pestende oudere kinderen in de buurt Geen hondenpoep Meer faciliteiten op het schoolplein Gegevens Sanne de Vries - TNO

54 Wanneer is het aantrekkelijk om buiten te spelen?
VOORWAARDES Wanneer is het aantrekkelijk om buiten te spelen? 1. Aantrekkelijk en veilig plein (met veel (spel)mogelijkheden) 2. Leerkrachten/ begeleiders die spel en bewegen stimuleren 3. Niet te veel kinderen op een te klein oppervlakte: ruimte Buitenruimte gemiddeld 3 m2 per kind Geconstateerd is, in verband met botsingen, dat 7 m2 per kind voor kleuters als minimum moet gelden en 8 m2 voor BSO

55 CHECKLIST Veiligheid Afscherming/ poort Indeling schoolplein
Speeltoestellen Looproutes/ bodemafwerking Toezicht Straatmeubilair/ groenvoorziening

56 CHECKLIST Sport en spel Klimmen en glijden Schommelen en duikelen
Zandelementen Waterelementen Zitplekken Natuurlijk gebied Vlak, open gebied

57 SPORT EN SPEL € 1.898,- excl. BTW

58 SPORT EN SPEL NIJHA Exclusief betonfundatie: € 1.206,00 (excl. BTW)
Inclusief betonfundatie: € 1.356,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 1.636,00 (excl. BTW) NIJHA Prijs excl. BTW (per stuk) € 154,30

59 KLIMMEN Groep 1 - 2 NIJHA Exclusief betonfundatie: € 894,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie: € 990,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 1.200,00 (excl. BTW)

60 YALP

61 KLIMMEN NIJHA Exclusief betonfundatie: € 3.758,00 (excl. BTW)
Inclusief betonfundatie: € 4.076,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 4.566,00 (excl. BTW)

62 MUURGREPEN Prijs excl. BTW (per stuk) € 152,00

63 GLIJDEN NIJHA Exclusief betonfundatie: € 3.770,00 (excl. BTW)
Groep 1-2 NIJHA Exclusief betonfundatie: € 3.770,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie: € 3.962,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 4.662,00 (excl. BTW)

64 VOGELNEST Exclusief betonfundatie: € 1.842,00 (excl. BTW)
Inclusief betonfundatie: € 2.266,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 2.686,00 (excl. BTW)

65 DUIKELEN NIJHA Exclusief betonfundatie: € 980,00 (excl. BTW)
Inclusief betonfundatie: € 1.084,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 1.434,00 (excl. BTW)

66 ZANDBAK Een aparte zandbak of zand als ondergrond bij de toestellen?
NIJHA Exclusief betonfundatie: € 1.768,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie: € 1.768,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 2.188,00 (excl. BTW)

67 ZANDBAK NIJHA Exclusief betonfundatie: € 744,00 (excl. BTW)
Inclusief betonfundatie: € 822,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 1.102,00 (excl. BTW)

68 WATER

69 ZITPLEKKEN NIJHA Exclusief betonfundatie: € 901,00 (excl. BTW)
Inclusief betonfundatie: € 1.005,00 (excl. BTW) Inclusief betonfundatie en installatie: € 1.285,00 (excl. BTW)

70 NATUUR

71 SPELLEN Muurschilderingen en tennis

72 VERFELEMENTEN Verfcirkels Kleurrijk Relatief goedkoop
Veel speelplezier

73 GOOCHELVELD

74 SPELLEN Goochelveld Hinkelpad

75 TWISTER

76 AFBAKENING

77 SPELEN MET VERF

78 VERKEERSROUTE

79 VERKEERSROUTE

80 SPELENKIST Een spelenkist met spelkaarten!
Je kunt altijd alleen spelen Uitnodigend, er ontstaat vaak ‘contact’ (zoals ruilen, elkaar nadoen, samenspelen) Wat moet er in de kist? Spelen is nog nooit zo gemakkelijk geweest! Een spelenkist per klas of per bouw?

81 PLAN VAN AANPAK Formeren van een werkgroep schoolplein
Acties werkgroep schoolplein Inventariseren wensen school/ ouders en kinderen Inventariseren financiële mogelijkheden Maken van ontwerp - Eventueel leveranciers uitnodigen om een ontwerp te maken Voorbereidingen - Geldinzamelacties, fondsen aanschrijven, bedrijven aanschrijven - Welke ouders kunnen iets betekenen voor het schoolplein (groenvoorziening, bestrating, toestellen) Start opknapwerkzaamheden schoolplein

82 INTERNET Yalp: www.yalp.nl Nijha: www.nijha.nl Kompan: www.kompan.nl
Van Zijl: Schoolplein wedstrijd: Iedere inschrijving wordt sowieso beloond met waardebonnen. Die kunt u besteden bij Nijha en Van Zijl, waar alles te vinden is voor een avontuurlijk schoolplein. U ontvangt de waardebonnen direct na inschrijving. Jantje Beton:

83 OPDRACHT 3 groepen met 3 verschillende budgetten
Lees de casus in de handleiding Maak een ontwerp! Presenteer het kort aan de groep

84 EVALUATIE Wat is het meest opvallende wat je vandaag gehoord of gezien hebt? Wat ga je morgen met deze informatie doen? Noem één ding. Kun je verbeterpunten of goede punten t.a.v. de cursus of de docent benoemen? Noem er minimaal één.


Download ppt "Cursus B-Fit coach Dag 1."

Verwante presentaties


Ads door Google