De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Over wie hebben we het en wat beweegt hen ? 19 april 2012 Prof. dr. M.J.M. Kardol Vrije Universiteit Brussel Ouderen, Conferentie Myllesweerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Over wie hebben we het en wat beweegt hen ? 19 april 2012 Prof. dr. M.J.M. Kardol Vrije Universiteit Brussel Ouderen, Conferentie Myllesweerd."— Transcript van de presentatie:

1 over wie hebben we het en wat beweegt hen ? 19 april 2012 Prof. dr. M.J.M. Kardol Vrije Universiteit Brussel Ouderen, Conferentie Myllesweerd

2 Behoefteonderzoek en ouderenbeleid: het een kan niet zonder het ander THEMA1

3 Waarom behoefteonderzoek en waarom ouderenbeleid 1.Europese/landelijke ontwikkelingen 2.Lokale ontwikkelingen THEMA 2

4 1. Europese/landelijke ontwikkelingen 1.Vergrijzing 2.Geboortecijfers en levensverwachtingen 3.Sociaal economische ontwikkelingen

5 Ad.1. Vergrijzing  Ontwikkeling aantal ouderen in Europa (mln) ≥ 65 jaar≥ 80 jaar 2008 8522 206015161 1. Europese/landelijke ontwikkelingen Bron: Eurostat

6 Ad.2. Geboortecijfer en levensverwachting 1960Kinderen per gezin3,12 2006Kinderen per gezin1,70 2060Kinderen per gezin1,77 Geboortecijfer Levensverwachting 1. Europese/landelijke ontwikkelingen 1960man71,5vrouw75,5 2006man77,7vrouw82,0 2060man84,9vrouw88,9

7  7 tot 30% van de Europese ouderen ervaart armoede  46% van de mensen van 55-65 jaar neemt deel aan de arbeidsmarkt  Vanaf 2012 passeren jaarlijks 2 miljoen Europeanen de leeftijdsgrens van 60 jaar en velen willen (blijven) werken  30 tot 40% van de ouderen neemt niet deel aan het maatschappelijk leven Ad.3. Sociaal economische omstandigheden (1) 1. Europese/landelijke ontwikkelingen

8 65 +Werkenden 201114 205012  Verhouding werkenden en niet-werkenden Bron: NIS 1. Europese/landelijke ontwikkelingen Ad.3 Sociaal economische omstandigheden (2)

9 Ad.3. Sociaal economische omstandigheden (3) 1. Europese/landelijke ontwikkelingen Burgerlijke staat (%) 60- 69 jaar70-79 jaar≥ 80 jaar Gehuwd 787240 Weduwnaar/ weduwe 61948 Nooit gehuwd 1743 Bron: BAS, 2011

10 Ad.3. Sociaal economische omstandigheden (4) Sociale netwerken 1. Europese/landelijke ontwikkelingen Bron: BAS, 2011 Op wie een beroep doen voor tijdelijke hulp (%) PartnerDochter/zoonFamilielidBuren 7449 / 512463

11 1.De komende 10-15 jaar aandacht voor: Het gezond ouder worden: leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven 2.Het behoud en versterking van de mentale vermogens 3.Het opgenomen zijn in en deelname aan de gemeenschap en de arbeidsmarkt Voor welke taak staan Europese landen (1) THEMA 3 Europese commissie: 7 speerpunten van beleid (1)

12 4.Het garanderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van sociale verzekeringen en voorzieningen 5. Het tegengaan van ongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie 6. Het benutten van de kennis en inzichten van de bio- gerontologie 7. Het thuis en in de lokale gemeenschap goed oud kunnen worden Voor welke taak staan Europese landen (2) Europese commissie: 7 Speerpunten van beleid

13 Het gezond ouder worden: leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven Speerpunt 1 Jungbrunnen, Lucas Cranach der Ältere

14 Het gezond ouder worden: leven toevoegen aan de jaren in plaats van jaren aan het leven Speerpunt 1

15 Speerpunt 1/2 Het behoud en versterking van de mentale vermogens

16 Speerpunt 2 Het behoud en versterking van de mentale vermogens

17 Speerpunt 3 Het opgenomen zijn in en deelname aan de gemeenschap en de arbeidsmarkt

18 Speerpunt 6 Het benutten van de kennis en inzichten van de bio-gerontologie Speerpunt 4 Het garanderen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van sociale verzekeringen en voorzieningen Speerpunt 5 Het tegengaan van ongelijkheid en leeftijdsdiscriminatie

19 Speerpunt 7 Het thuis in de lokale gemeenschap goed oud kunnen worden

20 Gemeenten hebben te maken met:  Beleidsdecentralisatie: van rijksbeleid naar gemeentelijk beleid. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden  bezuinigingen: inkrimping AWBZ en overheveling van AWBZ naar Wmo (budgetkortingen)  extramuralisering: van ‘tehuis’ naar ‘thuis’.  bevordering zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie  bevordering gemeenschapszorg: van Zwitserlevengevoel naar buurtbetrokkenheid 2. Lokale ontwikkelingen

21 1. Wie zijn de senioren in onze gemeenten ?  Naar burgerlijke staat, kinderen, geslacht, inkomen, opleiding, arbeidsverleden, gezondheid, woonbezit ed. Vraagstukken

22 Voorbeeld Inkomen senioren per kern (%)

23 Voorbeeld Rondkomen met inkomen per kern (%)

24 Voorbeeld Fysieke gezondheid langdurige beperkingen per leeftijdscategorie (%)

25 2. Hoe vullen zij hun leven in ? Vraagstukken Voorbeeld TOP 4 Meest beoefende activiteit per leeftijdscategorie (%)

26 3. Hoe is het gesteld met de gemeenschapszorg ?  Met buurtbetrokkenheid en buurtcohesie  Met sociale netwerken  Met vrijwilligerswerk en het verlenen van mantelzorg  Met het samenspel tussen professionele zorg, mantelzorg en vrijwilligers Vraagstukken

27 Voorbeeld Contacten met buurtgenoten per leeftijdscategorie (%)

28 Voorbeeld Gemiddeld aantal kinderen per leeftijdscategorie (%)

29 Voorbeeld Vrijwilligerswerk per kern (%)

30 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ?  Op stedenbouwkundig gebied en de verkeersinfrastructuur Vraagstukken

31 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ?  Voor wat betreft het voorzieningenaanbod Vraagstukken

32 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ?  Welke voorzieningen worden gemist (1) ? Vraagstukken Voorbeeld Welke voorzieningen worden gemist per kern (%)

33 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ?  Welke voorzieningen worden gemist (2) ? Vraagstukken

34 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ?  Voor wat betreft het wonen en de woonomgeving Vraagstukken

35 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ?  Voor wat betreft de woonbehoefte, de woningvoorraad en de beschikbaarheid van “beschermd, verzorgd en geschikt wonen” Vraagstukken

36 4. Is de gemeente seniorenvriendelijk ingericht ? Vraagstukken Voorbeeld Verhuizen per kern (%)

37 Dank voor uw aandacht RB20042012


Download ppt "Over wie hebben we het en wat beweegt hen ? 19 april 2012 Prof. dr. M.J.M. Kardol Vrije Universiteit Brussel Ouderen, Conferentie Myllesweerd."

Verwante presentaties


Ads door Google