De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 21 november 2013 Zorg beter met vrijwilligers Fase 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 21 november 2013 Zorg beter met vrijwilligers Fase 2."— Transcript van de presentatie:

1 Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 21 november 2013 Zorg beter met vrijwilligers Fase 2

2 Sociaal en Cultureel Planbureau Wat is informele zorg Mantelzorg de zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe omgeving Vrijwilligerswerk in de zorg vrijwilligers die onbetaald en onverplicht werkzaam- heden verrichten in georganiseerd verband voor anderen die zorg en ondersteuning nodig hebben en met wie ze bij de start geen persoonlijke relatie hebben

3 Sociaal en Cultureel Planbureau Vrijwilligersklem De zorg begint vaak inspirerend en licht, maar kan steeds zwaarder worden. De vrijwilliger denkt er niet meer mee op te kunnen houden zonder dat de toch al kwetsbare cliënt daarvan schade ondervindt.

4 Sociaal en Cultureel Planbureau Meer nadruk op informele zorg ‘Wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd’ ‘Als ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen en wordt de hulp dichtbij georganiseerd.’ Bron: Toekomst awbz (juli 2013) Brief hervorming langdurige zorg (april 2013)

5 Sociaal en Cultureel Planbureau Waarom meer nadruk informele zorg? • Meer (oude) ouderen • Meer chronisch zieken • Meer extramuralisering

6 Sociaal en Cultureel Planbureau Stelling Goed dat overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar zorgen als iemand chronisch ziek is of een beperking heeft VWS 7 november 2013

7 Sociaal en Cultureel Planbureau Wat vinden mensen hiervan? Goed dat overheid verwacht dat mensen meer voor elkaar zorgen als iemand chronisch ziek is of een beperking heeft

8 Sociaal en Cultureel Planbureau Aantallen Mantelzorg Allen3,5 miljoen > 8 uur en > 3 maanden1,1 miljoen Vrijwilligers in zorg Enquêtes1 miljoen Registraties450.000

9 Sociaal en Cultureel Planbureau Soorten vrijwilligerswerk INDIVIDU maaltijdvoorziening, klussendienst, administratie, tuinonderhoud, boodschappen doen (rolstoel)wandelen, zwemmen huisbezoeken, oppasdiensten maatjescontact buddyzorg vrijwillige palliatieve terminale zorg GROEPdagopvangprojecten meegaan en begeleiden bij evenementen, excursies, dagtochten en vakanties

10 Sociaal en Cultureel Planbureau BEELD Vooral vrouwen van middelbare leeftijd zijn actief als vrijwilliger in de zorg

11 Sociaal en Cultureel Planbureau Buren/bejaarden/gehandicaptenhulp, 2010 (%)

12 Sociaal en Cultureel Planbureau Grenzen aan informele zorg

13 Sociaal en Cultureel Planbureau Grenzen aan informele zorg 1 Kunnen • Beschikbare tijd (werk, gezin) • Reistijd • Financiële belemmeringen • Ondersteuning belangrijk • Afhankelijk van vrijwilliger en taak • Organisaties vinden het lastig in te schatten • Steeds meer eisen aan organisaties (match)

14 Sociaal en Cultureel Planbureau Grenzen aan informele zorg 2 Willen • Relatie moet goed zijn (mantelzorg) • Type taken (billen wassen) • Motieven (wat drijft mensen; wederkerigheid) Mogen • Geen wettelijke eisen • Wel eisen kwaliteit (verantwoorde zorg)

15 Sociaal en Cultureel Planbureau Geluk naar intensiteit vrijwilligerswerk Uren per week

16 Sociaal en Cultureel Planbureau BEELD Toekomst steeds meer tekort aan vrijwilligers in de zorg

17 Sociaal en Cultureel Planbureau Tekorten: heden en verleden Trends Aantal vrijwilligers in het algemeen stabiel Tekort Sommige organisaties nu al tekort Onduidelijk welke taken blijven liggen

18 Sociaal en Cultureel Planbureau Toekomst onzeker Aanbod (demografie) • Ontkerkelijking • Ouderen Vraag • Meer ouderen/zieken/extramuralisering • Meer gevarieerde en intensievere hulpvraag

19 Sociaal en Cultureel Planbureau Nieuwe vormen vrijwilligerswerk Nieuwe vormen • Flitsvrijwilligers • Geleid vrijwilligerswerk • Bewonersinitiatieven lokale initiatieven die op overwegend vrijwillige basis activiteiten uitvoeren om mensen met een beperking te ondersteunen die verder gaan dan het faciliteren van ontmoeting en recreatie en daar als groep de regie over voeren (in plaats van landelijke formats uit te voeren).

20 Sociaal en Cultureel Planbureau Bewonersinitiatieven ondersteuning Indeling naar ‘primair’ thema 1.Professionele zorg en nabuurschap 2.Vrijwilligersdiensten 3.Samen koken en eten 4.Ruilkring Andere indelingen • Complexiteit: grootte vs. benodigde kennis • Doelgroep: eigen kring vs. buiten eigen kring

21 Sociaal en Cultureel Planbureau Conclusies Al veel mensen actief (mantelzorg/vrijwilligerswerk) In de toekomst meer nodig, steeds meer eisen Waar liggen de grenzen (willen / kunnen / mogen)? Aandachtspunten • Werven én behouden vrijwilligers • Match vraag en aanbod • Ondersteunen van vrijwilligers • Hoe nieuwe vormen te organiseren

22 Sociaal en Cultureel Planbureau Literatuurstudie Vragen? Suggesties? www.scp/nl m.de.klerk@scp.nl a.de.boer@scp.nl


Download ppt "Informele zorg in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 21 november 2013 Zorg beter met vrijwilligers Fase 2."

Verwante presentaties


Ads door Google