De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitaal Vechtdal Zorg voor vitale burgers. Vitaal Vechtdal Korte introductie - Convenant De uitdagingen De context Het antwoord: Vitaal Vechtdal 4 programmalijnen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitaal Vechtdal Zorg voor vitale burgers. Vitaal Vechtdal Korte introductie - Convenant De uitdagingen De context Het antwoord: Vitaal Vechtdal 4 programmalijnen."— Transcript van de presentatie:

1 Vitaal Vechtdal Zorg voor vitale burgers

2 Vitaal Vechtdal Korte introductie - Convenant De uitdagingen De context Het antwoord: Vitaal Vechtdal 4 programmalijnen Belemmeringen Monitoren Finale

3 Vitaal Vechtdal: Convenant Gezamenlijke regionale inspanning Haalbare projecten, heldere resultaten Huisartsen als hagro getekend Verbinding van programma’s (zorg, welzijn en wonen) Werk-, leer- en leefomgeving Verbeteren vitaliteit individuele burger Ziekte meer voorkomen/uitstellen Gezondheidswinst op populatieniveau

4

5 Vitaal Vechtdal: de partners Huisartsen – Medrie Regio Hardenberg Medisch specialisten – Saxenburgh Groep Gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden Achmea (ruim 60% verzekerden) TNO (kenniscentrum) PWC (maatschappelijke business case) Vele andere partijen (4 programmalijnen)

6 Vechtdal: zorg voor elkaar Burgers voelen nog sterke verbondenheid 140 Artsen (curatieve sector): Kennen/ontmoeten elkaar: hebben dezelfde patiëntenpopulatie hebben het allemaal (te) druk ±3500 werknemers in de curatieve & awbz zorg: Wonen in- & werken voor de regio Iedere familie heeft werknemers in de zorg Zorg = regionaal dé economische motor

7 NL-Zorg top!

8 NL-zorg top! Maar …..

9 Vitaal Vechtdal: uitdagingen Krapte arbeidsmarkt Leefstijl en gedrag Kostenontwikkeling zorg Samenhang in beleid en uitvoering Transitie naar een nieuwe organisatie en financiering

10 Krapte arbeidsmarkt

11 Leefstijl en gedrag 1

12 Leefstijl en gedrag 2

13 Leefstijl en gedrag 3

14 Average Health Care Spending per Capita, 1980–2009 Adjusted for differences in cost of living 14 Source: OECD Health Data 2011 (June 2011). Dollars THE COMMONWEALTH FUND

15

16 Context Vitaal Vechtdal 1 - DE BURGER VERWACHT DAT - wij optimale zorg leveren - wij deze zorg dichtbij beschikbaar stellen - wij nauw samenwerken - wij elkaar ‘bij de les houden’ - wij bereid zijn verantwoording af te leggen - wij dat allemaal betaalbaar houden

17 Context Vitaal Vechtdal 2 MAAR ALLEN WILLEN WAT! De patiënt: goede zorg, dichtbij, openheid, invloed/input De burger / consument: betaalbare zorg De professional: goed, samen, doelmatig De instelling: faciliteren, ‘winst’, continuïteit De gemeente: veiligheid, cohesie, werk De zorgverzekeraar: betaalbaar, klanten De overheid: budget, keuze, zelfsturing

18

19

20

21

22 Antwoord: Vitaal Vechtdal Zorg cf afspraken & navolging in ketens Focus op gezondheidswinst voor regio Professionals verbinden in programma’s WMO en welzijn daarin betrekken ICT/social media/domotica benutten Burgerparticipatie organiseren Herinvesteren gezondheidsvoordeel/winst Maatschappelijke businesscase: alle velden Afrekening op meerjarenbasis

23 4 Programmalijnen Langer Vitaal Vroeg Erbij De Gezonde Gemeente De Vitale Werknemer

24 Langer Vitaal Better in, better out Vroegsignalering en adequate opvolging iAge - Life Long Living Online Projectidee ZonMW: ‘Samen gaat niet vanzelf’

25 Vitaal Vechtdal: Belemmeringen 1 ◦‘OUD ZEER’, eigen onzekerheid, wantrouwen ◦‘commercieel’ voordeel korte termijn ◦met ‘nieuw aanbod’ de ander verrassen ◦bestaande voortzetten = makkelijke weg ◦geen urgentiegevoel: ´na mij de zondvloed´ ◦Keuzes vaak reactief op extern beleid

26 Vitaal Vechtdal: Belemmeringen 2 ◦Financiering instituties i.p.v. ‘professioneel werken’ ◦Perverse of tegengestelde financiële prikkels ◦Scheiding lijnen, cure & care, welzijn & zorg ◦Beperkte erkenning (elkaars) professionele kennis ◦Weinig synergie financiers/beleidmakers  zorgveld ◦Geen gefinancierde aandacht voor structurele preventie

27 Vitaal Vechtdal: monitoren Hoe meerwaarde bewijzen? Wie overtuigen? Keuze indicatoren? Hoe meten en tot informatie verwerken? Basis voor transitie?!

28 Het begon ook hier met …….

29 Willen + Doen = Kunnen Vitaal Vechtdal


Download ppt "Vitaal Vechtdal Zorg voor vitale burgers. Vitaal Vechtdal Korte introductie - Convenant De uitdagingen De context Het antwoord: Vitaal Vechtdal 4 programmalijnen."

Verwante presentaties


Ads door Google