De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg voor vitale burgers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg voor vitale burgers"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg voor vitale burgers
Vitaal Vechtdal Zorg voor vitale burgers

2 Vitaal Vechtdal Korte introductie - Convenant De uitdagingen
De context Het antwoord: Vitaal Vechtdal 4 programmalijnen Belemmeringen Monitoren Finale Vitaal Vechtdal

3 Vitaal Vechtdal: Convenant
Gezamenlijke regionale inspanning Haalbare projecten, heldere resultaten Huisartsen als hagro getekend Verbinding van programma’s (zorg, welzijn en wonen) Werk-, leer- en leefomgeving Verbeteren vitaliteit individuele burger Ziekte meer voorkomen/uitstellen Gezondheidswinst op populatieniveau Vitaal Vechtdal: Convenant

4

5 Vitaal Vechtdal: de partners
Huisartsen – Medrie Regio Hardenberg Medisch specialisten – Saxenburgh Groep Gemeenten Hardenberg, Ommen, Coevorden Achmea (ruim 60% verzekerden) TNO (kenniscentrum) PWC (maatschappelijke business case) Vele andere partijen (4 programmalijnen) Vitaal Vechtdal: de partners

6 Vechtdal: zorg voor elkaar
Burgers voelen nog sterke verbondenheid 140 Artsen (curatieve sector): Kennen/ontmoeten elkaar: hebben dezelfde patiëntenpopulatie hebben het allemaal (te) druk ±3500 werknemers in de curatieve & awbz zorg: Wonen in- & werken voor de regio Iedere familie heeft werknemers in de zorg Zorg = regionaal dé economische motor Vechtdal: zorg voor elkaar

7 NL-Zorg top!

8 NL-zorg top! Maar …..

9 Vitaal Vechtdal: uitdagingen
Krapte arbeidsmarkt Leefstijl en gedrag Kostenontwikkeling zorg Samenhang in beleid en uitvoering Transitie naar een nieuwe organisatie en financiering Vitaal Vechtdal: uitdagingen

10 Krapte arbeidsmarkt

11 Leefstijl en gedrag 1

12 Leefstijl en gedrag 2

13 Leefstijl en gedrag 3

14 Average Health Care Spending per Capita, 1980–2009 Adjusted for differences in cost of living
Dollars THE COMMONWEALTH FUND Source: OECD Health Data 2011 (June 2011).

15

16 Context Vitaal Vechtdal 1
DE BURGER VERWACHT DAT wij optimale zorg leveren wij deze zorg dichtbij beschikbaar stellen wij nauw samenwerken wij elkaar ‘bij de les houden’ wij bereid zijn verantwoording af te leggen wij dat allemaal betaalbaar houden Context Vitaal Vechtdal 1

17 Context Vitaal Vechtdal 2
MAAR ALLEN WILLEN WAT! De patiënt: goede zorg, dichtbij, openheid, invloed/input De burger / consument: betaalbare zorg De professional: goed, samen, doelmatig De instelling: faciliteren, ‘winst’, continuïteit De gemeente: veiligheid, cohesie, werk De zorgverzekeraar: betaalbaar, klanten De overheid: budget, keuze, zelfsturing Context Vitaal Vechtdal 2

18 Biologisch/ Genetisch
Gezondheid Gezondheid Gezondheid Gezondheid Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Idem als bij vorige: dus de vlakken komen stuk voor stuk met hun pijl en bal in beeld Zorg

19 Biologisch/ Genetisch
Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Zorg

20 Lokale overheid, opvoeding
Gezondheid Lokale overheid, opvoeding Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Werk & bedrijfsleven Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Leren, onderwijs, hulp Beperking of talent? Zorgverleners Zorg

21 Lokale overheid, opvoeding Leren, hulp, ondersteuning
Gezondheid Regering & Parlement Lokale overheid, opvoeding Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Werk & bedrijfsleven Sociaal economisch Leren, hulp, ondersteuning Beperking & talenten Biologisch/ Genetisch Zorgverleners Zorg

22 Antwoord: Vitaal Vechtdal
Zorg cf afspraken & navolging in ketens Focus op gezondheidswinst voor regio Professionals verbinden in programma’s WMO en welzijn daarin betrekken ICT/social media/domotica benutten Burgerparticipatie organiseren Herinvesteren gezondheidsvoordeel/winst Maatschappelijke businesscase: alle velden Afrekening op meerjarenbasis Antwoord: Vitaal Vechtdal

23 4 Programmalijnen Langer Vitaal Vroeg Erbij De Gezonde Gemeente
De Vitale Werknemer 4 Programmalijnen

24 Langer Vitaal Better in, better out
Vroegsignalering en adequate opvolging iAge - Life Long Living Online Projectidee ZonMW: ‘Samen gaat niet vanzelf’ Langer Vitaal

25 Vitaal Vechtdal: Belemmeringen 1
‘OUD ZEER’, eigen onzekerheid, wantrouwen ‘commercieel’ voordeel korte termijn met ‘nieuw aanbod’ de ander verrassen bestaande voortzetten = makkelijke weg geen urgentiegevoel: ´na mij de zondvloed´ Keuzes vaak reactief op extern beleid Vitaal Vechtdal: Belemmeringen 1

26 Vitaal Vechtdal: Belemmeringen 2
Financiering instituties i.p.v. ‘professioneel werken’ Perverse of tegengestelde financiële prikkels Scheiding lijnen, cure & care, welzijn & zorg Beperkte erkenning (elkaars) professionele kennis Weinig synergie financiers/beleidmakers  zorgveld Geen gefinancierde aandacht voor structurele preventie Vitaal Vechtdal: Belemmeringen 2

27 Vitaal Vechtdal: monitoren
Hoe meerwaarde bewijzen? Wie overtuigen? Keuze indicatoren? Hoe meten en tot informatie verwerken? Basis voor transitie?! Vitaal Vechtdal: monitoren

28 Het begon ook hier met …….

29 Willen + Doen = Kunnen Vitaal Vechtdal


Download ppt "Zorg voor vitale burgers"

Verwante presentaties


Ads door Google