De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp

Verwante presentaties


Presentatie over: "Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp"— Transcript van de presentatie:

1 Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp

2 Opbouw Aanleiding en uitdaging Visie achter Vitaal Vechtdal
Participanten 4 programmalijnen Effecten Financiering Vervolg

3 Aanleiding en uitdaging

4

5

6

7

8 8 Average Health Care Spending per Capita, 1980–2009 Adjusted for differences in cost of living Dollars THE COMMONWEALTH FUND Source: OECD Health Data 2011 (June 2011). 8

9

10

11

12

13 Huidige belemmeringen
Cultuur van verzorgingsstaat Systeem gebouwd op wantrouwen Ordening in zorgechelons (1e, 2e, 3e lijn) Verschillende wettelijke kaders (WMO, AWBZ, ZVW) Welzijn, wonen, zorg, arbeid, onderwijs zijn eilanden Perverse financiële prikkels Weinig geld voor preventie Samenwerken of concurreren? ….

14 Vitaal Vechtdal

15 Vitaal Vechtdal Ambitieuze regionale hervorming van gezondheidszorg
In potentie landelijk voorbeeld Van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid Of liever vitaliteit en participatie Kracht zit in verbinding zorg en gemeentelijke domein

16 Biologisch/ Genetisch
Visie Vitaal Vechtdal Gezondheid Gezondheid Gezondheid Gezondheid Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Idem als bij vorige: dus de vlakken komen stuk voor stuk met hun pijl en bal in beeld Zorg

17 Biologisch/ Genetisch
Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Zorg

18 Lokale overheid, opvoeding
Gezondheid Lokale overheid, opvoeding Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Werk & bedrijfsleven Sociaal economisch Biologisch/ Genetisch Leren, onderwijs, hulp Beperking of talent? Zorgverleners Zorg

19 Lokale overheid, opvoeding Leren, hulp, ondersteuning
Gezondheid Regering & Parlement Lokale overheid, opvoeding Sociaal cultureel Omgeving & Leefstijl Werk & bedrijfsleven Sociaal economisch Leren, hulp, ondersteuning Beperking & talenten Biologisch/ Genetisch Zorgverleners Zorg

20 Om visie waar te maken is paradigmashift nodig !
Leren Vitaliteit L E V N D O Relatie Hobby Werken Om visie waar te maken is paradigmashift nodig !

21 Hier de titel van de presentatie
Datum 2013

22 3 pijlers De zelfregelende burger De verantwoordelijke professional
De faciliterende netwerkorganisatie

23 De zelfregelende burger
Verantwoordelijk voor eigen gezondheid Eventueel ondersteund door casemanager Eigenaar van persoonlijk gezondheidsdossier Ondersteund door slimme apps, ehealth! “One app a day keeps the doctor away”

24 De verantwoordelijke professional
Van professionele autonomie naar professionele verantwoordelijkheid

25 De verantwoordelijke professional
Krijgt vertrouwen en regelruimte Gaat van professionele autonomie naar professionele verantwoordelijkheid waarin kennisdeling en verantwoording afleggen de norm is Werkt vooral coachend, ‘met de handen op de rug’ Werkt in multidisciplinaire teams die zo veel mogelijk functioneren op basis van zelfsturing Maakt gebruik van eHealth toepassingen Wordt gemonitord op vooral output en outcome

26 De faciliterende organisatie
Faciliteert burger-professional relatie Is een netwerkorganisatie Gebouwd op basis van vertrouwen Regionale scope Slimme ict toepassingen Slank dus minimale overhead Kwaliteitssysteem gericht op outcome Financieringssysteem gericht op keten en op gezondheidswinst Organisatiestructuur is open en nodigt uit Dicht bij de burger waar mogelijk, centrale voorzieningen alleen als deze waarde toevoegen aan de regio

27 Kernparticipanten, convenant
Gemeenten Ommen, Hardenberg, Coevorden Huisartsen Saxenburgh Groep TNO PWC Achmea

28 4 programmalijnen Vroeg Erbij Langer Vitaal De gezonde gemeente
De vitale werknemer

29 Vroeg Erbij Denk en handel vanuit normale ontwikkelingsgang van een kind Niet problematiseren, indiceren, stigmatiseren Maak natuurlijke omgeving (vooral ouders!) en sleutelfiguren op de normale route signaalgevoelig Niet verwijzen, maar ERBIJ halen Kennisoverdracht hulpverleners naar sleutelfiguren Slim en samenhangend netwerk van hulp, aansluiting met transitie van jeugdzorg

30

31 Vroeg Erbij, de inhoud (1)
Inzet van 7 instrumenten: Preconceptiezorg Vroegsignalering verloskunde Vroegsignalering kraamzorg Centering Pregnancy (fysieke controles, scholing en support, groepsgewijs) Centering Parenting Prenatale huisbezoeken door JGZ Shaken baby syndroom

32 Vroeg Erbij, de inhoud (2)
3 randvoorwaardelijke thema’s: Gemeenschappelijke professionele visie en houding Verbeteren van keten-/ netwerksamenwerking Digitale ondersteuning: persoonlijk gezondheidsdossier (jeugdcloud), kennisdeling professionals

33 Langer Vitaal 3 deelprogramma’s:
Vroegsignalering en adequate opvolging Better in, Better out Life Long Living Online

34 In ontwikkeling De gezonde gemeente De vitale werknemer

35 Effecten Belangrijk is om effecten van alle interventies te monitoren
Leren van Kinzigtal Zwarte Woud Ambitie is om koppeling te maken tussen financiering van de zorg (eigenlijk alle interventies) en de gezondheidswinst (eigenlijk vitaliteit) Ontwikkeling vitaliteitsmonitor (GGD, TNO, RIVM) Vitaliteit bevat in monitor conceptueel 3 kerndimensies: energie, motivatie, veerkracht Opstellen maatschappelijke businesscases met PWC

36 Financiering Voor innovatie en transitie wordt Langer Vitaal gefinancierd door Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) Vroeg Erbij wordt ingevoerd in samenwerking met Progez, provinciale subsidie wordt aangevraagd Kernpartners investeren Reguliere financiering

37 Vervolg Programma’s hebben doorlooptijd van 2,5-3 jaar
Olievlek, nieuwe programma’s Open structuur, nieuwe partners Hervorming is niet meer te stoppen!

38 Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp"

Verwante presentaties


Ads door Google