De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp. Opbouw • Aanleiding en uitdaging • Visie achter Vitaal Vechtdal • Participanten • 4 programmalijnen • Effecten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp. Opbouw • Aanleiding en uitdaging • Visie achter Vitaal Vechtdal • Participanten • 4 programmalijnen • Effecten."— Transcript van de presentatie:

1 Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp

2 Opbouw • Aanleiding en uitdaging • Visie achter Vitaal Vechtdal • Participanten • 4 programmalijnen • Effecten • Financiering • Vervolg

3 Aanleiding en uitdaging

4

5

6

7

8 Average Health Care Spending per Capita, 1980–2009 Adjusted for differences in cost of living 8 Source: OECD Health Data 2011 (June 2011). Dollars THE COMMONWEALTH FUND

9

10

11

12

13 Huidige belemmeringen • Cultuur van verzorgingsstaat • Systeem gebouwd op wantrouwen • Ordening in zorgechelons (1 e, 2 e, 3 e lijn) • Verschillende wettelijke kaders (WMO, AWBZ, ZVW) • Welzijn, wonen, zorg, arbeid, onderwijs zijn eilanden • Perverse financiële prikkels • Weinig geld voor preventie • Samenwerken of concurreren? • ….

14 Vitaal Vechtdal

15 •Ambitieuze regionale hervorming van gezondheidszorg •In potentie landelijk voorbeeld •Van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid •Of liever vitaliteit en participatie •Kracht zit in verbinding zorg en gemeentelijke domein

16 Visie Vitaal Vechtdal

17

18

19

20 DOODDOOD LEVENLEVEN Leren Relatie Hobby Werken Vitaliteit Om visie waar te maken is paradigmashift nodig ! 3e2e1e

21 Hier de titel van de presentatie Datum 2013

22 3 pijlers De zelfregelende burger De verantwoordelijke professional De faciliterende netwerkorganisatie

23 De zelfregelende burger • Verantwoordelijk voor eigen gezondheid • Eventueel ondersteund door casemanager • Eigenaar van persoonlijk gezondheidsdossier • Ondersteund door slimme apps, ehealth! “One app a day keeps the doctor away”

24 De verantwoordelijke professional Van professionele autonomie naar professionele verantwoordelijkheid

25 De verantwoordelijke professional • Krijgt vertrouwen en regelruimte • Gaat van professionele autonomie naar professionele verantwoordelijkheid waarin kennisdeling en verantwoording afleggen de norm is • Werkt vooral coachend, ‘met de handen op de rug’ • Werkt in multidisciplinaire teams die zo veel mogelijk functioneren op basis van zelfsturing • Maakt gebruik van eHealth toepassingen • Wordt gemonitord op vooral output en outcome

26 De faciliterende organisatie

27 Kernparticipanten, convenant Kernparticipanten, convenant • Gemeenten Ommen, Hardenberg, Coevorden • Huisartsen • Saxenburgh Groep • TNO • PWC • Achmea

28 4 programmalijnen • Vroeg Erbij • Langer Vitaal • De gezonde gemeente • De vitale werknemer

29 Vroeg Erbij • Denk en handel vanuit normale ontwikkelingsgang van een kind • Niet problematiseren, indiceren, stigmatiseren • Maak natuurlijke omgeving (vooral ouders!) en sleutelfiguren op de normale route signaalgevoelig • Niet verwijzen, maar ERBIJ halen • Kennisoverdracht hulpverleners naar sleutelfiguren • Slim en samenhangend netwerk van hulp, aansluiting met transitie van jeugdzorg

30

31 Vroeg Erbij, de inhoud (1) Inzet van 7 instrumenten: • Preconceptiezorg • Vroegsignalering verloskunde • Vroegsignalering kraamzorg • Centering Pregnancy (fysieke controles, scholing en support, groepsgewijs) • Centering Parenting • Prenatale huisbezoeken door JGZ • Shaken baby syndroom

32 Vroeg Erbij, de inhoud (2) 3 randvoorwaardelijke thema’s: • Gemeenschappelijke professionele visie en houding • Verbeteren van keten-/ netwerksamenwerking • Digitale ondersteuning: persoonlijk gezondheidsdossier (jeugdcloud), kennisdeling professionals

33 Langer Vitaal 3 deelprogramma’s: • Vroegsignalering en adequate opvolging • Better in, Better out • Life Long Living Online

34 In ontwikkeling • De gezonde gemeente • De vitale werknemer

35 Effecten • Belangrijk is om effecten van alle interventies te monitoren • Leren van Kinzigtal Zwarte Woud • Ambitie is om koppeling te maken tussen financiering van de zorg (eigenlijk alle interventies) en de gezondheidswinst (eigenlijk vitaliteit) • Ontwikkeling vitaliteitsmonitor (GGD, TNO, RIVM) • Vitaliteit bevat in monitor conceptueel 3 kerndimensies: energie, motivatie, veerkracht • Opstellen maatschappelijke businesscases met PWC

36 Financiering • Voor innovatie en transitie wordt Langer Vitaal gefinancierd door Stichting Achmea Gezondheidszorg (SAG) • Vroeg Erbij wordt ingevoerd in samenwerking met Progez, provinciale subsidie wordt aangevraagd • Kernpartners investeren • Reguliere financiering

37 Vervolg • Programma’s hebben doorlooptijd van 2,5- 3 jaar • Olievlek, nieuwe programma’s • Open structuur, nieuwe partners • Hervorming is niet meer te stoppen!

38 Dank voor jullie aandacht!


Download ppt "Saxion – februari 2013 – Erik Boerkamp. Opbouw • Aanleiding en uitdaging • Visie achter Vitaal Vechtdal • Participanten • 4 programmalijnen • Effecten."

Verwante presentaties


Ads door Google