De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doet de OGZ wat ze moet doen? De maatschappelijke verantwoording van de OGZ Herbert Schilthuis IGZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doet de OGZ wat ze moet doen? De maatschappelijke verantwoording van de OGZ Herbert Schilthuis IGZ."— Transcript van de presentatie:

1 Doet de OGZ wat ze moet doen? De maatschappelijke verantwoording van de OGZ Herbert Schilthuis IGZ

2 Beleidscyclus Volksgezondheid Landelijke VTV Rijksnota 2003 Langer gezond leven Gemeentelijke Gezondheidsnota’s IGZ Openbare Gezondheidszorg Hoe houden we het volk gezond? Regionale VTV Rijksnota 2006 Kiezen voor gezond leven Integraal beleid

3 Weten we of de OGZ doet wat ze moet doen? Wat moet de OGZ doen? –Landelijke en lokale volksgezondheids- problemen oplossen en beheersen? Doet de OGZ dat goed genoeg? –Is het systeem goed genoeg? –Zijn de resultaten goed genoeg? –Is de uitvoering goed genoeg?

4 GGZ Cure Thuiszorg BZK Justitie Jeugdzorg TB bestrijding GHOR MOA vreemdelingenketen Screeningscentra MML SOA-poli Verslavingszorg Welzijn Maatschappelijke opvang Provincie Systeem

5 Effect op determinanten  gezondheidswinst VWS Landelijke instellingen RIVM, 9 GBI’s 33 GGD, 60 JGZ 450 Gemeente Settings: scholen, sportclubs, horeca, thuiszorg, GGZ, welzijn etc. prioriteiten, regelgeving financiën prioriteiten, regelgeving, financiën onderzoek, advies advisering, signaleren prioriteiten, financiën deskundigheid, programma’s GVO, MMK, THZ, OGGZ regelgeving, subsidie, vergunningen monitoren Infrastructuur, planning JGZ, infectieziekte- bestrijding, vaccinatie GVO. Effect op determinanten  gezondheidswinst Systeem deskundigheid, programma’s best practices,normen planning, regelgeving,financiën voorlichting “WAT” beleid Prioriteiten WCPV “HOE” Uitvoering Evidence Based Kwaliteitswet en WCPV

6 Systeem: SGZ 2005 Kwaliteitssystemen en werkprocessen beoordeeld De openbare gezondheidszorg is verbeterd t.a.v. –De betrokkenheid van de gemeente (t.o.v. 1995) –De professionele uitvoering (t.o.v. 2000) De verbeteringen zijn onvoldoende om de nieuwe uitdagingen in de volksgezondheid aan te gaan.

7 Resultaten: VTV Landelijk –Middenmoot van Europa –Gezondheidsverschillen nemen niet af Lokaal –Grote verschillen –Gezondheidsindex

8 Uitvoering: VTV Lokaal: preventie-index

9 Maatschappelijke verantwoording Meer vraag om transparantie en keuze-informatie Landelijk beleid VWS  IGZ is trekker Alle partijen die verantwoordingsinformatie nodig hebben In één keer alle verantwoordingsinformatie Ten minste periodieke gegevens over –Uitkomstindicatoren –Klantenervaring (CQ index) In plaats van Kwaliteitsjaarverslag

10 Maatschappelijke verantwoording Document maatschappelijke verantwoording Cure –Prestatie-indicatoren ziekenhuizen Document maatschappelijke verantwoording Care –Normen voor verantwoorde zorg Indicatoren maatschappelijke verantwoording OGZ –…..

11 Maatschappelijke Verantwoording OGZ 1. Indicatoren IGZ: –Uitkomsten –Uitvoering van goede interventies 2. Benchmarkgegevens over GGD en JGZ –“Beter Voorkomen“ –geselecteerd voor openbaarmaking 3. Klantenervaring

12 Stuurgroep Maatschappelijke Verantwoording OGZ Klanten

13 Beschikbaarheid gegevens volwassenen GGD

14 Rokende volwassenen en ondernomen activiteiten in de regio 2006

15 Bereik rookinterventies voor specifieke doelgroepen (volwassenen) n=33 051015202530 Regionale of lokale multimediale campagne/ Bereik 19-65 jarige rokers Verspreiden brochure stoppen met roken / Bereik 19-65 jarige rokers Groepstraining Pak je Kans/ Bereik 19-65 jarige rokers Quit en Win/ Bereik 19-65 jarige rokers Folder stoppen met roken, willen en doen/ Migrantenrokers Groepsondersteuningen lesmateriaal Word wijzer over roken/ Migrantenrokers Advies invoeren rookbeleid/ Bereik 19-65 jarige rokers Roken niet waar de kleine bij is / Ouders 0-4 Kinderen kopieren/ Ouders 5-12 HMIS/ Praktijkondersteuner LMIS/ Longarts (assistente) VMIS/ Verloskundige CMIS/ Cardioloog (assistente) Interventie ingezet in de regio bereik interventie door GGD bekend bereik interventie door anderen bekend bij de GGD

16 Beleidscyclus Volksgezondheid Landelijke VTV Rijksnota 2003 Langer gezond leven Gemeentelijke Gezondheidsnota’s IGZ Openbare Gezondheidszorg Hoe houden we het volk gezond? Regionale VTV Rijksnota 2006 Kiezen voor gezond leven Integraal beleid Indicatoren Maatschappelijke verantwoording

17 Definitieve indicatoren set


Download ppt "Doet de OGZ wat ze moet doen? De maatschappelijke verantwoording van de OGZ Herbert Schilthuis IGZ."

Verwante presentaties


Ads door Google