De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De OGGZ en de WMO 8 juni 2006 Stephan van Erp. Aanleiding OGGZ weinig aandacht in WMO Bieden van handreikingen aan gemeenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De OGGZ en de WMO 8 juni 2006 Stephan van Erp. Aanleiding OGGZ weinig aandacht in WMO Bieden van handreikingen aan gemeenten."— Transcript van de presentatie:

1 De OGGZ en de WMO 8 juni 2006 Stephan van Erp

2 Aanleiding OGGZ weinig aandacht in WMO Bieden van handreikingen aan gemeenten

3 Werkwijze Interviews bij gemeenten, aanbieders –14 gemeenten –9 aanbieders –GGD ZOB en Eindhoven Literatuur/documentatie Klankbordgroep en projectgroep

4 Wat valt op? Regiogemeenten OGGZ niet of nauwelijks op politieke agenda In WMO op tweede spoor Goede sociale kaart ontbreekt Wie is probleemeigenaar? Toenemend spanningsveld centrumgemeente?

5 regiogemeenten OGGZ (1) Onvoldoende inzicht in vraag en omvang (2) Geringe aandacht politici en bestuurders (3) Niet op politieke agenda (4) Geen structureel beleid

6 Centrumgemeenten –Beleidskader ontwikkeld –Capaciteitsproblemen: verstopping –Financieringsvraagstuk –Overlegstructuren met regio? –Preventie en nazorg  regio

7 Voorzieningen –Samenwerking onder druk? –Veel initiatieven, maar wie regisseert? –instellingen inbedding op lokaal niveau? –GGD Zuidoost Brabant in spagaat?

8 Politiek-bestuurlijke processen BeleidskaderFinanciering/ Inkoop OverlegEvaluatie, monitoring Preventie OpvangHerstel Financiële hulp Veiligheid, politie, e.d. DagbestedingVolkshuis- vesting Uitvoerende processen Crisisopvang/ behandeling Preventie

9 SWOT Sterkten huidige OGGZ –Veel informatie beschikbaar –Korte lijnen op lokaal niveau –Crisisopvang en bemoeizorg in steigers –Redelijk ontwikkelde sociale infrastructuur

10 SWOT Zwakten huidige OGGZ –Veel overlegvormen –Geen goede sociale kaart –Gering bewustzijn OGGZ lokaal niveau –Gevoel centrumgemeenten bepalen –Inzicht financiën ontbreekt  afstemming?

11 SWOT Kansen OGGZ in WMO –Toenemende aandacht wijkgericht werken –Focus op prestatie-afspraken –Externe oriëntatie instellingen –Vroegsignalering mogelijke risicogroepen

12 SWOT Bedreigingen OGGZ in WMO –Toenemende concurrentie –Korte termijnpolitiek –Ondersneeuwen WMO-geweld –Regisseur onvoldoende toegerust –WMO: sociaal netwerk en eigen verantwoordelijkheid

13 Handreikingen Mensen laten participeren is preventie bij uitstek! Voer sterkere regie op beleidscyclus Versterk systeem van vroegsignalering Benader OGGZ via leefbaarheidsagenda Creëer effectieve overlegstructuur tussen centrum- en regiogemeenten

14 Handreikingen Gezamenlijke toekomstagenda 2010 Regionale rondetafels Investeer in meer variatie woonladder Minder projecten, meer structureel beleid


Download ppt "De OGGZ en de WMO 8 juni 2006 Stephan van Erp. Aanleiding OGGZ weinig aandacht in WMO Bieden van handreikingen aan gemeenten."

Verwante presentaties


Ads door Google