De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010

2 Transparantie in de zorg

3 Van aanbodgestuurd naar vraaggericht Prestaties in de zorg meten over geleverde kwaliteit Aanbieder zelf invullen/ registratie Strutuur metingen (aanwezigheid van voorzieningen) Proces metingen (lengte van wachtlijst) Uitkomsten (ziektecijfers, sterfte) Klant Ervaringen (service, algemene indruk, bejegening, informatievoorziening, regie/ autonomie)

4 CQ-index meting Keuze meetbureau CQ- index meting Rapport Prestatie document Open baar maken Ruwe scores (%, 1-4 of 0-10) Gecorrigeerde scores

5

6 Transparantie en kwaliteitsverbetering Meten indicatoren Kwaliteitsverbetering Feedback rapport (intern) Ondernomen Acties Informatie op Internet (extern) Verandering marktaandelen

7 Praktijk: gebruik van informatie Landelijk meetinstrument Herkenbaarheid Completer beeld vs klachten mondige clienten Te relateren aan bedrijfsprocessen (het eten, de autonomie van cliënten en bejegening) Niet herkenbaar  meetinstrument? Globaal beeld?

8 Praktijk: gebruik van informatie Betrokkenheid van kwaliteitsmedewerkers Achtergrond: in de lijn oppakken Welke kwaliteitsaspecten verbeteren Door leidinggevende Werkvloer

9 Praktijk: gebruik van informatie Werkend kwaliteitssysteem (PDSA) Kwaliteitsmedewerker inhuren ? Lager management neemt actie nav Resultaten Fusies en bezuinigingen Externe partijen

10 Praktijk: ondernomen acties EVV-er, Zorgleefplan, eten, personeel, veiligheid, bekendheid cliëntenraad, verbouwing/fusie Bejegening (5 tellen van Thea) Communicatie naar clienten (nieuwsbrief) Tijdige zorg (communiceren over verwachting)

11 Praktijk: positie Clientenraden Rechten: vergaderingen met management, ontvangen informatie, verzoek onderzoek naar mismanagement, advies geven Adviesrecht Verzwaard adviesrecht

12 Praktijk: adviesrecht CR Ter informatie Goed- keuren Advies recht Verzwaard advies recht Niet betrok ken Weet ik niet N%%% Financiele onderwerpen (bv budget) Visie van de instelling Jaarverslag –plan Benoeming nieuwe medewerker Gebouw Waskosten

13 Praktijk: verzwaard advies CR Ter informatie Goed- keuren Advies recht Verzwaard advies recht Niet betrok ken Weet ik niet N%%% Organizatie van zorgverlening Eten en drinken Afhandeling klachten Bejegening en privacy Kiezen verbeterprojecten Activiteiten aanbod CQ-index onderzoek

14 Praktijk: invloed van cliëntenraden 80-85% van de punten komen overeen met management. Verbeteradviezen gezamenlijk (51%) door directie (21%) of door cliëntenraad (16%). Prioriteiten en plannen terug laten komen in vergaderingen.

15 Transparantie en kwaliteitsverbetering Meten indicatoren Kwaliteitsverbetering Feedback rapport (intern) Ondernomen Acties Gebruik van informatie Verantwoor ding

16 Punten Externe verantwoording Welk soort rapportage ondersteunt acties? Effectiviteit van (verbeter)acties onbekend Bezuinigingen

17


Download ppt "Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google