De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010

2 Transparantie in de zorg

3 Van aanbodgestuurd naar vraaggericht Prestaties in de zorg meten over geleverde kwaliteit Aanbieder zelf invullen/ registratie Strutuur metingen (aanwezigheid van voorzieningen) Proces metingen (lengte van wachtlijst) Uitkomsten (ziektecijfers, sterfte) Klant Ervaringen (service, algemene indruk, bejegening, informatievoorziening, regie/ autonomie)

4 CQ-index meting Keuze meetbureau CQ- index meting Rapport Prestatie document Open baar maken Ruwe scores (%, 1-4 of 0-10) Gecorrigeerde scores

5

6 Transparantie en kwaliteitsverbetering Meten indicatoren Kwaliteitsverbetering Feedback rapport (intern) Ondernomen Acties Informatie op Internet (extern) Verandering marktaandelen

7 Praktijk: gebruik van informatie Landelijk meetinstrument Herkenbaarheid Completer beeld vs klachten mondige clienten Te relateren aan bedrijfsprocessen (het eten, de autonomie van cliënten en bejegening) Niet herkenbaar  meetinstrument? Globaal beeld?

8 Praktijk: gebruik van informatie Betrokkenheid van kwaliteitsmedewerkers Achtergrond: in de lijn oppakken Welke kwaliteitsaspecten verbeteren Door leidinggevende Werkvloer

9 Praktijk: gebruik van informatie Werkend kwaliteitssysteem (PDSA) Kwaliteitsmedewerker inhuren ? Lager management neemt actie nav Resultaten Fusies en bezuinigingen Externe partijen

10 Praktijk: ondernomen acties EVV-er, Zorgleefplan, eten, personeel, veiligheid, bekendheid cliëntenraad, verbouwing/fusie Bejegening (5 tellen van Thea) Communicatie naar clienten (nieuwsbrief) Tijdige zorg (communiceren over verwachting)

11 Praktijk: positie Clientenraden Rechten: vergaderingen met management, ontvangen informatie, verzoek onderzoek naar mismanagement, advies geven Adviesrecht Verzwaard adviesrecht

12 Praktijk: adviesrecht CR Ter informatie Goed- keuren Advies recht Verzwaard advies recht Niet betrok ken Weet ik niet N%%% Financiele onderwerpen (bv budget) 505458314102 Visie van de instelling 497371036952 Jaarverslag –plan 50046734562 Benoeming nieuwe medewerker 4992363312252 Gebouw 498307461053 Waskosten 497278381962

13 Praktijk: verzwaard advies CR Ter informatie Goed- keuren Advies recht Verzwaard advies recht Niet betrok ken Weet ik niet N%%% Organizatie van zorgverlening 4982673112213 Eten en drinken510169422571 Afhandeling klachten497278371953 Bejegening en privacy501248411953 Kiezen verbeterprojecten5052111501143 Activiteiten aanbod508327361482 CQ-index onderzoek466358371253

14 Praktijk: invloed van cliëntenraden 80-85% van de punten komen overeen met management. Verbeteradviezen gezamenlijk (51%) door directie (21%) of door cliëntenraad (16%). Prioriteiten en plannen terug laten komen in vergaderingen.

15 Transparantie en kwaliteitsverbetering Meten indicatoren Kwaliteitsverbetering Feedback rapport (intern) Ondernomen Acties Gebruik van informatie Verantwoor ding

16 Punten Externe verantwoording Welk soort rapportage ondersteunt acties? Effectiviteit van (verbeter)acties onbekend Bezuinigingen

17


Download ppt "Marloes Zuidgeest Zorgvisie-congres 7 September 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google