De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SCHULDEN EN PARTICIPATIE Ministerie SZW Directie Re-integratie en Participatie Menno Meihuizen Marius Oosterom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SCHULDEN EN PARTICIPATIE Ministerie SZW Directie Re-integratie en Participatie Menno Meihuizen Marius Oosterom."— Transcript van de presentatie:

1 SCHULDEN EN PARTICIPATIE Ministerie SZW Directie Re-integratie en Participatie Menno Meihuizen Marius Oosterom

2 2 INHOUD  Het probleem  De oorzaken  De inzet van het kabinet  De ‘oplossingen’  Belang van integraal werken

3 3 Het Probleem  aantal huishoudens met betalingsachterstanden (max.) 1,9 mln.  aantal huishoudens met problematische schulden ca. 693.000 (ca. 9,8 % van het aantal huishoudens in Nederland);  huishoudens met inkomen op/rond bijstandsniveau  huishoudens met benedenmodaal en modaal inkomen  huishoudens met modaal inkomen, vaak gezinnen met kinderen, die hun kredietwaardigheid grotendeels hebben verzilverd  problematische schulden leiden vaak tot verlies baan en/of belemmeren re-integratie (bijv. huisuitzettingen)  Problematische schulden leiden vaak tot sociale uitsluiting

4 4 De Oorzaken van problematische schulden  Gebrekkig financieel beheer/financiële ongeletterdheid  Terugval in inkomen  (Te) hoge levensstandaard  Drempel om tijdig (professionele) hulp in te roepen

5 5 Kabinetsinzet Aantal huishoudens met problematische schulden gedurende de kabinetsperiode (2011) met de helft terugdringen Haalbaar?  Effecten economische crisis? (Wel extra inzet i.v.m. crisis)  Belangrijkste oorzaken van problematische schulden beïnvloedbaar door beleid?

6 6 Betrokken departementen  SZW (algemeen beleid)  Justitie (WSNP, nazorg ex-gedetineerden)  Financiën (Centiq, financiële sector)  WWI (wijkaanpak, huisvesting)  VROM (Waterleidingsector)  EZ (Telecomsector, Energiesector, Pandhuiswet)  VWS (Zorgverzekeringswet, maatschappelijke opvang)  BZK (Bestuurlijke verhouding, Gemeentefonds)

7 7 Wiens verantwoordelijkheid?  Gezamenlijke verantwoordelijkheid  Schuldenaar  Schuldeiser  Rijk  Hulpverlening  Maatschappelijke organisaties

8 8 Geen makkelijke oplossingen!  Iedereen moet meewerken  Niet alles met beleid beïnvloedbaar  Zoektocht naar de beste aanpak  Investeren in de langere termijn

9 9 De ‘Oplossing’ langs 5 lijnen  vergroten financiële bewustwording  voorkomen van overkreditering  tegen gaan van niet-gebruik van inkomensvoorzieningen  stimuleren van samenwerking en vroegsignalering  verbeteren van de effectiviteit en kwaliteit van de schuldhulpverlening

10 10 Verbeteren effectiviteit gemeentelijke schuldhulpverlening  Wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening  Normering  Integraal beleid  Extra middelen i.v.m. de crisis:  Opvang extra toeloop  Voorlichting en verwijzing op de Werkpleinen  Ondersteuning implementatie  Motie Ortega – vrijwilligers  Amendement Spekman – wijk en buurtniveau

11 11 Belangrijkste opdracht gemeente: samenwerking en integraal beleid  Integrale aanpak hulpverlening: wie neemt de regie?  Gecombineerde trajecten: niet volgtijdelijk, maar naast elkaar  Samenwerken met re-integratie, zorg, onderwijs, etc.  Samenwerking bij preventie  Financiële bewustwording: onderwijs, budgetwinkels  Tegengaan niet-gebruik: armoedebeleid, maatschappelijke organisaties  Vroegsignalering: lokale schuldeisers en vindplaatsen van armoede


Download ppt "SCHULDEN EN PARTICIPATIE Ministerie SZW Directie Re-integratie en Participatie Menno Meihuizen Marius Oosterom."

Verwante presentaties


Ads door Google