De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Signalering nafase anticiperen op omslagpunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Signalering nafase anticiperen op omslagpunten."— Transcript van de presentatie:

1 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Signalering nafase anticiperen op omslagpunten

2 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Onderwerpen •Nafase binnen de crisisbeheersing •Plek van modelplan en simulatie •Verkennend onderzoek en toelichting omslagpunten •Interdepartementaal project nafase

3 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Een ramp of crisis is… •Onverwachte gebeurtenis •Schade en ontregeling, ontwrichting •Beheersing vraagt multidisciplinaire aanpak •Stelt veerkracht samenleving op proef

4 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 In het licht van de veiligheidsketen... risicobeheersing crisisbeheersing nafase acute fase voorfase ramp crisis tijd proactie preventie preparatie respons/ repressie herstel/nazorg

5 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Taakgebieden na de klap waarborgen vitale belangen bescherming burgers en bedrijven bescherming vitale infrastructuur processen nafasethema’s aanleg en reparatie vitale infrastructuur respons/repressie acute fase herstel/nazorg nafase terugkeer dagelijks levenbestrijding directe gevolgen NATIONAAL territoriale veiligheid economische veiligheid ecologische veiligheid fysieke veiligheid sociale en politieke stabiliteit GEMEENTE/REGIO (her)huisvesting, herstel en wederopbouw geneeskundige opvang en verzorging psychosociale opvang en verzorging ramp crisis energie, keren en beheren oppervlaktewater, openbare orde en veiligheid

6 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Gemeente en veiligheidsregio •Uitvoeren van herstel- en nazorg in nafase •Ondersteuning preparatie (in voorfase) via modelplan, checklist en simulatiespel •Omslagpunten? Waar kunnen gemeente en regio het niet meer aan?

7 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Focus signalering omslagpunten waarborgen vitale belangen bescherming burgers en bedrijven bescherming vitale infrastructuur* processen nafasethema’s aanleg en reparatie vitale infrastructuur* respons/repressie acute fase herstel/nazorg nafase terugkeer dagelijks levenbestrijding directe gevolgen (her)huisvesting, herstel en wederopbouw geneeskundige opvang en verzorging psychosociale opvang en verzorging ramp crisis

8 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Methode signalering nafase •Acht interviews: –Gemeente –Veiligheidsregio –Beleidsmedewerkers BZK –Wetenschappers •Vijf rampen en crises: –Hoogwater (1995) –Vuurwerkramp Enschede (2000) –Cafébrand Volendam (2001) –Poldercrash (2009) –Koninginnedag Apeldoorn (2009)

9 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Rollen centraal-decentraal •Decentraal (rol gemeente/regio): –regie over mensen, middelen en kennis bij herstel, wederopbouw en nazorg (uitvoeringsorganisatie en infrastructuur aanwezig) –kostbaar en langdurig proces •Centraal (rol Rijk): –tonen betrokkenheid, verstrekken (financiële) middelen en deskundigheid –scheppen kaders, toezicht, bescherming vitale sectoren (systeemverantwoordelijkheid) –regie bij terrorisme en infectieziekten (en vitale infrastructuur)

10 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Noodzaak tot afstemming •Verticaal (rondom omslagpunten) •Horizontaal (decentraal & centraal) centraal decentraal Aandachtspunten 1. Draag bij aan eenduidige beeldvorming 2. Voorkom belangen- tegenstelllingen 3. Laat de regio de regie wanneer deze daar hoort 4. Wees ruimhartig en kom beloften na 5. Leg geen onnodige druk op decentrale organisatie 6. Bescherm de minst zelfredzamen 7. Stimuleer uitwisseling capaciteit tussen gemeenten en regio’s 8. Stimuleer oefening en planvorming op hoofdlijnen 9. Focus op waarheidsvinding en leren i.p.v. afrekening 10. Investeer in kennisborging

11 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Interdepartementaal project nafase •Studies (TMO, Impact) wijzen op het ontbreken van een centrale visie op de nafase •Project nafase –interdepartementaal project –dialoog betrokken departementen en hulp-, zorg,- en dienstverleners –onderzoek taken en verantwoordelijkheden, succes- en faalfactoren uitvoering –ontwikkeling Rijksbrede visie op nafase (contouren nationaal modelplan) –looptijd: medio 2010 t/m najaar 2011

12 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Samengevat •Nafase is gezamenlijke verantwoordelijkheid •Stappen en producten dragen bij aan samenhang centraal decentraal

13 impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Hartelijk bedankt voor uw aandacht dr. M.L.A. (Michel) Dückers senior beleidsadviseur m.duckers@impact.arq.org


Download ppt "Impactanticiperen op omslagpunten in de nafase23.11.2010 Signalering nafase anticiperen op omslagpunten."

Verwante presentaties


Ads door Google